Za Jaguar zaplatíme viac. Odkiaľ vezmeme pol miliardy? A čo povie Brusel?

Za pozemky nám Briti zaplatia vyše 100 miliónov eur, zvyšok investície sa Slovensku vráti v priebehu rokov cez dane, odvody a poplatky.

BRATISLAVA. Príchod britskej automobilky v indickom vlastníctve Jaguar Land Rover a jej dodávateľov môže Slovensko stáť aj pol miliardy eur.

Doteraz vláda ohlásila v súvislosti s výstavbou závodu na výrobu luxusných áut pri Nitre opatrenia, ktorých súhrnná hodnota je podľa prepočtov denníka SME asi 430 miliónov eur.

O sume okolo štyristo miliónov eur na podporu veľkej investície hovoril vlani v auguste aj premiér Robert Fico (Smer). Vtedy ešte nebolo verejne známe, že Jaguar sa rozhodol novú fabriku postaviť na Slovensku.

Väčšina investovaných zdrojov sa môže štátu vrátiť do roku 2020, teda do dvoch rokov po štarte výroby v nitrianskom Jaguari.

Najviac ide na výkup a úpravu pôdy

Zatiaľ najväčšou ohlásenou položkou je planírovanie 734 hektárov pôdy v okolí Nitry a vybudovanie plynovej prípojky na miestach, kde má stáť aj nová fabrika.

Koľko za Jaguar

 • Investičná pomoc (dotácie): 129,8 mil. eur
 • Výkup pozemkov: 110,9 mil. eur
 • Úprava pozemkov, inžinierske siete: 147,7 mil. eur
 • Príprava na napojenie R1: 3,5 mil. eur
 • Dobudovanie napojenia na R1: 12,5 mil. eur
 • Pripojenie do distribučnej sústavy elektriny: 4,6 mil. eur
 • Spolu: 409 miliónov eur

Čo za to získame (základné parametre investície):

 • Vytvorí sa 2 800 až 11 200 pracovných miest,
 • Jaguar preinvestuje 1,4 až 1,9 miliardy eur,
 • vyrobí 180- až 300-tisíc áut ročne,
 • s výrobou začne v roku 2018.

Pozn.: Ceny sú s DPH. Cena za R1 je odhad MH Investu, tender ešte nebol vyhodnotený. Jaguar zamestná 2800 ľudí a na jedno pracovné miesto pripadajú asi štyri v dodávateľských firmách.

Štátna firma MH Invest za to zaplatí najviac 148 miliónov eur s DPH.

Výkup alebo vyvlastnenie pozemkov vyjde na ďalších najmenej 111 miliónov eur.

Zo štátneho rozpočtu zaplatíme automobilke aj investičnú pomoc, s vládou si dohodla hotovostné dotácie vo výške 130 miliónov eur. Čerpať ich bude štyri roky a prvú platbu 32,1 milióna eur jej ministerstvo hospodárstva vyplatí v roku 2018.

Zvyšné položky sú nižšie. Spevnenie hrádze na rieke Nitra môže stáť 22 miliónov eur.

Za ďalších 16 miliónov eur sa má vybudovať cestné spojenie medzi priemyselným parkom, kde bude mať závod aj Jaguar, a rýchlostnou cestou R1.

Za pozemky zaplatí

Vynaložené peniaze by sa mali Slovensku vrátiť. Časť priamo a v blízkej budúcnosti, zvyšok nepriamo v horizonte piatich až desiatich rokov.

Jaguar odkúpi od Slovenska scelené a splanírované pozemky, ktoré momentálne štátna firma MH Invest vykupuje, spája a upravuje. Investičná zmluva hovorí, že Briti za pôdu zaplatia toľko, koľko MH Invest platí teraz drobným majiteľom. V súhrnne pôjde o najmenej 111 miliónov eur.

Zvyšné peniaze, napríklad dotácie alebo náklady na privádzač či splanírovanie pôdy, sa budú Slovensku vracať roky a nepriamo.

Vládny Inštitút finančnej politiky urobil ešte v decembri hrubý odhad, že iba v období výstavby závodu do roku 2018 sa príjmy z výberu daní zvýšia o 0,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda asi o 150 miliónov eur. Má to byť vďaka rastu výkonov v stavebníctve.

Príprava pozemkov pri Nitre pre priemyselný park, z ktorého asi polovicu má zaberať závod britskej automobilky v indickom vlastníctva Jaguar Land Rover. Stavebná firma Strabag už niekoľko mesiacov pôdu upravuje, aby tam Briti mohli v apríli začať stavať. Snímka vznikla 30. decembra 2015.Príprava pozemkov pri Nitre pre priemyselný park, z ktorého asi polovicu má zaberať závod britskej automobilky v indickom vlastníctva Jaguar Land Rover. Stavebná firma Strabag už niekoľko mesiacov pôdu upravuje, aby tam Briti mohli v apríli začať stavať. Snímka vznikla 30. decembra 2015.

Jaguar počíta, že výrobu v Nitre začne v 2018. Keďže s vládou si nateraz nedohodol daňové prázdniny, zo ziskov by mal na Slovensku platiť daň. Pre predstavu, Volkswagen v roku 2014 podľa analytického webu Finstat.sk priznal daň 71 miliónov eur, žilinská Kia 80 miliónov eur.

Štátny rozpočet by mal po roku 2018 profitovať aj z firiem, ktoré budú nitrianskemu Jaguaru dodávať súčiastky. Tento vplyv však môžu zmierniť investičné stimuly, ktoré subdodávatelia Jaguaru dostanú pri príchode na Slovensko alebo pri rozširovaní tunajších výrobných kapacít.

Vládni analytici predpokladajú, že vďaka Jaguaru sa ekonomika Slovenska posilní do roku 2020 o 2,5 percenta HDP, teda o 1,9 miliardy eur.

„Vrchol vplyvu na tempo rastu HDP sa dosiahne v roku 2019. V tom istom roku bude kulminovať i vplyv na trh práce,“ povedal ešte v decembri hlavný ekonóm ministerstva financií Martin Filko.

Vďaka Jaguaru by sa malo vytvoriť vyše 14-tisíc nových pracovných miest, z toho tritisíc ľudí má v roku 2020 zamestnávať priamo automobilka.

 

Odkiaľ sú peniaze pre Jaguar

Popri otázke o návratnosti investovaných zdrojov sa ponúka aj ďalšia – odkiaľ Slovensko vezme vyše 400 miliónov eur, ktoré sa minú na príchod Jaguaru a jeho dodávateľov? Napríklad štátna firma MH Invest, ktorá má zaplatiť 148 miliónov eur za úpravu pozemkov pri Nitre, má ročný obrat len 100- až 200-tisíc eur ročne.

Prostriedky boli spoločnosti MH Invest poskytnuté zo štátnych finančných aktív.

— Miriam Žiaková, ministerstvo hospodárstva

„Prostriedky boli spoločnosti MH Invest poskytnuté zo štátnych finančných aktív,“ odpovedala hovorkyňa ministerstva hospodárstva Miriam Žiaková, odkiaľ MH Invest vezme desiatky miliónov.

Podľa schváleného rozpočtu sa v štátnych finančných aktívach ráta s prebytkom 206 miliónov eur.

Štátne finančné aktíva sú samostatná rozpočtová kapitola, na papieri teda nebolo treba peniaze pre MH Invest z rozpočtu niektorého ministerstva alebo úradu. Aby táto transakcia nakoniec nemala dosah na ekonomické výsledky krajiny, vláda bude musieť viac šetriť alebo vybrať viac daní.

Peniaze na 130-miliónovú dotáciu pre Jaguar zas netreba hľadať v rozpočte hneď a naraz, pretože automobilka ich bude dostávať v ročných splátkach v rokoch 2018 až 2021.

Ostatné výdavky by mali byť formálne platené z prostriedkov štátnych firiem. Napríklad napojenie priemyselného parku pri Nitre na rýchlostnú cestu R1 za 12,5 milióna eur rieši MH Invest s Národnou diaľničnou spoločnosťou a spevnenie hrádze na rieke Nitre Slovenský vodohospodársky podnik.

Všetky tieto výdavky môže vláda teoreticky kryť z rozpočtovej rezervy 176 miliónov eur, ktorú si v tohtoročnom rozpočte vytvorila na „podporu významných investícií“.

Čo je všetko je štátna pomoc

Najmenej jasné ostáva, ako a či vôbec na všetky podporné výdavky okolo Jaguaru zareaguje Európska komisia. Oficiálna výška štátnej pomoci pre automobilku je 130 miliónov eur a túto sumu si nechala vláda odobriť Bruselom.

Vyjadrenia vlády môžu mať súvis s tým, že neskôr sa bude snažiť argumentovať, že nie celá suma stavebnej zákazky má byť považovaná za štátnu pomoc v prospech Jaguaru.

— Andrej Leontiev, advokátska kancelária TaylorWessing

Pri zvyšných výdavkoch vláda tvrdí, že nejde o štátnu pomoc pre Jaguar. Argumentuje, že priemyselný park nestavia iba pre britskú automobilku, ale aj pre jej dodávateľov či ďalších podnikateľov, ktorí chcú vyrábať pri Nitre.

V tomto dáva vláde za pravdu investičný zámer, ktorý Slovenská agentúre pre rozvoj investícií a obchodu zverejnila v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podľa dokumentu bude samotný Jaguar zaberať 200 až 300 hektárov z celkovej plánovanej 734-hektárovej plochy priemyselného parku.

„Vyjadrenia vlády, že park pri Nitre nebude iba pre Jaguar, môžu súvisieť s tým, že vláda sa bude snažiť neskôr vyargumentovať, že nie celá suma stavebnej zákazky má byť považovaná za štátnu pomoc v prospech Jaguaru,“ myslí si partner advokátskej kancelárie TaylorWessing Andrej Leontiev.

Upozorňuje, že Európska komisia doteraz nevydala o 130-miliónovej štátnej pomoci pre automobilku žiadne rozhodnutie. Známe je iba to, že by malo ísť o dotácie na nákup hmotného a nehmotného majetku.

„Do tohto rámci by už mohli patriť aj náklady, ktoré štát ide vynaložiť v súvislosti s vybudovaním priemyselného parku v Nitre,“ hovorí Leontiev.

Keby sa nakoniec časť peňazí na úpravy pozemkov a inžinierskych sietí započítavala do limitu štátnej pomoci, Jaguar by dostal menej peňazí na nákup strojov a know-how.

Advokát zároveň upozorňuje, že v tomto prípade je ťažké vyjadrovať sa konkrétne, pretože pre verejnosť je dostupných málo informácií a na posúdenie súladu štátnej pomoci s európskymi pravidlami treba poznať veľa podrobností o investícii a pomoci.

Pre Jaguar sa mení aj štátna firma

S Jaguarom súvisia aj nedávne zmeny v štátnej firme MH Invest, ktorá teraz rieši park pre Jaguar a v minulosti bola spájaná s rôznymi kauzami.

Za prvej vlády Roberta Fica pochybne hospodárila, napríklad sídlo si zriadila v hoteli. Preverovalo to aj polícia, ale nikoho neobvinila.

Ministerstvo hospodárstva ešte 24. októbra 2015 založilo firmu MH Invest II. Táto spoločnosť podľa zmluvy zo 4. januára 2016 získala dovtedajší hlavný biznis pôvodného MH Investu, čo zahŕňa projektovanie priemyselných parkov, ich budovanie a správu.

Pôvodný MH Invest naďalej existuje, no vo firme ostal iba projekt priemyselného parku pri Nitre, kde má byť aj Jaguar.

Hovorkyňa ministerstva Žiaková vysvetlila, že táto transakcia prebehla „z objektívneho dôvodu odčlenenia realizovaných projektov od projektu významnej investície“, čím myslí práve nitriansky priemyselný park.

MH Invest bude vlastniť v nitrianskom priemyselnom parku aj nezastavené pozemky, na ktoré bude mať Jaguar predkupné právo v prípade ďalšieho rozširovania fabriky.

Na časť pozemkov má automobilka 20-ročné predkupné právo, na inú časť 12-ročné a na zvyšok 10-ročné predkupné právo.

Investičná zmluva medzi Slovenskom a firmou Jaguar Land Rover teda počíta s existenciou spoločnosti MH Invest počas najbližších dvadsiatich rokov.

Vláda sa zároveň v zmluve zaviazala, že MH Invest ostane naďalej štátny a bez prechádzajúceho súhlasu automobilky firmu nesprivatizuje.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...