Ad: Stavebník – nepriateľ štátu

Podniknúť kroky proti tomu, aby sa niektorí zbohatlíci nevysmievali čestným ľuďom a nesprávali sa ako štát v štáte, sľúbila vláda v programovom vyhlásení. V ňom sa hovorí, že vláda zasiahne proti čiernym stavbám. Vlani na jeseň prešla pod ministerstvo dopravy aj oblasť výstavby. Už vtedy sme začali pracovať na novom stavebnom zákone. Ten starý je ešte zo socializmu.

Preto sme v týchto dňoch dali do pripomienkového konania malú novelu stavebného zákona. Prináša dve základné posolstvá. Prvým je, že zodpovednosť za nelegálnu stavbu nebude niesť len majiteľ - zhotoviteľ, ako je to doteraz, ale všetci, ktorí s tým majú niečo do činenia.

To znamená, že po novom, ak stavba bude v rozpore so stavebným povolením, zodpovednosť ponesie aj konkrétna stavebná spoločnosť, geodet či stavebný dozor. Zodpovednosť navyše sprísňuje paralelná novela Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá skutok čiernej stavby povyšuje na trestný čin.

Druhým posolstvom je zefektívnenie stavebného dohľadu štátu. Koncepčne to bude riešiť nový zákon, no už dnes môžeme sprísniť pokuty, zaviesť minimálne sadzby pokút tak, aby sa čo najviac zamedzilo „zjednávaniu“. Niektoré pokuty stúpnu až dvojnásobne. Zavádzajú sa nové priestupky, správne delikty a poriadkové pokuty. Novinkou je aj to, že ak štátny dohľad zistí, že stavba nie je povolená, musí to ohlásiť na stavebný úrad.

Ten si musí overiť, či to tak naozaj je. Ak áno, bude musieť bezodkladne vydať rozhodnutie o zastavení stavby. Odvolanie proti rozhodnutiu nebude mať odkladný účinok. Ak stavebník stavbu zastaví, problém sa vyrieši. Ak nie, nastupujú sankcie, ktoré môžu viesť až k prerušeniu dodávok energií na stavbu.

Najvyššia sankcia je na úrovni 350-tisíc eur. Nie je to iba o finančných postihoch. Môže dôjsť až k odstráneniu stavby či odňatiu živnostenského povolenia osobám, ktoré za čiernou stavbou stoja.

Malá novela stavebného zákona je prepojená aj na novelu Trestného zákona, ktorý bude klasifikovať nepovolenú výstavbu ako trestný čin okrem jednoduchých a drobných stavieb. Táto novela počíta aj s nedbanlivostnými trestnými činmi pre verejných činiteľov. V praxi bude možné za určitých podmienok postihovať aj nečinnosť starostov a neodôvodnené predlžovania stavebných konaní.

Malou novelou sa zmeny nekončia. Vnímame problém, o ktorom už v predchádzajúcom článku písal pán Konôpka: „Na jednej strane je tu problém čiernych stavieb a bezohľadnosť niektorých stavbárov, na druhej strane si treba otvorene povedať, že slovenské stavebné konanie je najkomplikovanejším a najbyrokratickejším stavebným konaním v krajinách EÚ a mnohé takzvané čierne stavby sú dôsledkom práve tohto komplikovaného systému.“

Komplikovanosť stavebného konania nám neumožňuje pripraviť rekodifikovaný zákon skôr ako na začiatku budúceho roka. Preto malou novelou už teraz riešime čierne stavby.

Štát dlho toleroval čierne stavby. Nestaval sa na stranu poctivých ľudí, ale nechával priestor špekulantom a podvodníkom. Som presvedčený, že novelou stavebného zákona sa končí smiech tých, ktorí žili z porušovania pravidiel. Zmenou zákona dávame jasne najavo, že akákoľvek účasť či asistencia na nepovolených stavbách bude veľmi drahý a  nebezpečný biznis.

(Autor je ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.