Aj váš pozemok je ohrozený! Začnite sa brániť!

Lacno kúpiť, draho predať... Aj tak môžu vyzerať snahy niektorých priekupníkov pôdy, ktorí nachádzajú v posledných týždňoch nový „biznis“.

Dôvodom je výstavba nového diaľničného obchvatu D4, ktorý má viesť okolo Bratislavy okolo roku 2020. Trasa Bratislava Jarovce – Ivanka-sever s novým mostom cez Dunaj povedie aj okolo obytných štvrtí a má stáť okolo 1,271 miliardy eur. Niektorí starostovia už dnes upozorňujú vlastníkov pôdy, aby nenaleteli špekulantom, ktorí pôdu odkupujú za drobné a potom ju draho predajú štátu. „Zaznamenali sme opakujúce sa informácie o hromadiacich sa neserióznych ponukách na odkúpenie pozemkov dotknutých stavbou obchvatu Bratislavy inými subjektmi za veľmi nízke ceny,“ povedal starosta Vajnôr Ján Mrva. Ako si teda môžete ochrániť váš majetok?

Pozor na priekupníkov, aby ste neprerobili

Ako prezrádza Richard Drutarovský, prevádzkovateľ portálu vyvlastnenie.sk, v tomto prípade ide o veľké peniaze, pričom ceny za meter štvorcový sa pohybujú v desiatkach eur. Pozemky pod diaľnicami vykupuje priamo štát cez Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá musí v centrálnom registri zmlúv povinne zverejňovať všetky kúpne zmluvy, hoci anonymne. „Ten, kto vie, kadiaľ povedie diaľnica, vie presne  lokalizovať vlastníkov a určiť rozlohu ich pôdy. Tí sú často rôznymi spôsobmi atakovaní priekupníkmi. Problémom pre majiteľov býva zisťovanie, za koľko sa vlastne pôda vykupuje a čím sa majú riadiť.“

V praxi sa takto môže stať, že od vás napríklad vykúpia meter štvorcový pôdy za tri eurá, ale štátu ho neskôr predajú za 30 eur. Preto si v registri na internete aspoň orientačne pozrite, ako sa vykupovala pôda v podobných lokalitách, aby ste pre neznalosť neprišli zbytočne o peniaze. Ponuky priekupníkov vyzerajú až na cenu solídne - pripravia oficiálne zmluvy, vybavia potrebnú administratívu, urýchlia konanie na katastri, zvlášť, ak peniaze za pôdu potrebujete získať čo najskôr.

Predaj pôdy dobre zvážte

Ak tiež patríte medzi majiteľov, ktorých sa bude výstavba diaľnice dotýkať, mali by ste si všetko dobre vopred zvážiť. Ak sa rozhodnete nepredať pôdu priekupníkom, musíte počkať na ponuku, teda návrh kúpnej zmluvy od Národnej diaľničnej spoločnosti. V nej musí podľa slov Richarda Drutarovského presne uviesť, akú pôdu od vás vykupuje podľa listu vlastníctva a aká je cena podľa znaleckého posudku. 

„Keď na ich ponuku budete reagovať a zmluvu podpíšete, ku znaleckej cene vám podľa zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest patrí 20-percentný bonus navyše. Pokiaľ zmluvu bez akýchkoľvek výhrad nepodpíšete, štát to podľa zákona považuje za odmietnutie a sú splnené podmienky pre začatie vyvlastňovacieho konania.“ Väčšina vlastníkov pôdy sa pri tomto návrhu zamyslí, a keď im cena vyhovuje, podpíšu zmluvu pred notárom či na matrike. 

Kedy vás môžu vyvlastniť?

Aj v tomto prípade však existuje jedno úskalie, a to termín, v ktorom uvidíte na účte svoje peniaze.  „Pri kúpnych zmluvách od štátu sa uvádza, že dostanete zaplatené dva mesiace po zavkladovaní zmluvy do katastra. Ale nikde nie je napísané, dokedy štát podá návrh na vklad a tak od podpisu zmluvy po vklad môže prebehnúť dlhá doba. Čiže sa reálne stáva, že peniaze vidíte až po pár rokoch. Nemáte však veľmi na výber. Keď zmluvu nepodpíšete, hrozí vám vyvlastnenie,“ tvrdí Drutarovský.

Pri vyvlastnení však už musíte rátať s tým, že štát vám zoberie pôdu vo verejnom záujme a za náhradu, ktorá je vždy len v peniazoch, nikdy nie formou náhradného pozemku. Lepšie povedané, len za cenu znaleckého posudku, kde už nemôžete rátať s 20-percentným bonusom. „V takomto prípade vám štát musí zaplatiť obyčajne do tridsiatich dní od právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia,“ objasňuje expert na vyvlastňovanie.

Novinka

  • od júla 2016 by mal začať platiť vyvlastňovací zákon, ktorý minulý týždeň s pripomienkami schválila vláda,
  • rozsah vyvlastnenia musí byť primeraný účelu a nebude možné rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva, keď postačí jeho obmedzenie,
  • za vyvlastnenie sa bude poskytovať primeraná náhrada v peniazoch,
  • ak bude možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok či stavbu prideleným náhradného pozemku či stavy, a vyvlastňovaný s tým súhlasí, tento spôsob vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch (mimo osobitných zákonov).
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...