Aké najčastejšie problémy majú ľudia s vyvlastnením?

Aké najčastejšie problémy podľa vás majú teraz ľudia s pôdou, respektíve s jej vyvlastnením? Moju babku to tiež o taký rok čaká, tak aby sme boli v obraze.

28. 10. 2015

Za niečo viac, ako desaťročie, čo sa občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie venuje lobingu za zmenu legislatívy, sa podarilo niekoľko významných zmien.

Namiesto takzvaného bodového vyhláškového oceňovania pevnými cenami, podľa ktorého sa vykupovalo a vyvlastňovalo za zlomok trhových cien, sa už niekoľko rokov vykupuje za ceny, ktoré by mali vychádzať z trhových cien. Stanovenie konkrétnej ceny konkrétneho pozemku má v rukách súdny znalec.

Znalci k tomu nie vždy pristupujú svedomito a tak sa nimi určená cena nestretne vždy s pochopením. To je jeden z problémov.

Zo skúseností viem, že naopak mnohí sú s cenou spokojní, lebo lepšiu reálnu ponuku, ako napríklad od diaľničiarov, by od nikoho nedostali. Keďže pôdu nevyužívajú, berú výkup ako výhodnú možnosť speňaženia majetku, ktorí napríklad zdedili.

Ďalší problém býva, že diaľničiari dobrovoľne vykupujú iba ten kus pozemku, ktorý potrebujú na výstavbu diaľnice. Vlastníkom ostávajú zostatkové pozemky vedľa budúcej diaľnice. Zníženie hodnoty tých zostávajúcich pozemkov nikto nevykompenzuje.

To je veľký problém pre tých, ktorí pôdu naozaj využívajú na hospodárenie alebo podnikanie. Legislatíva nie je naklonená v prospech slušného riešenia takýchto prípadov.

Neznalí ľudia čakajú, že za nimi niekto slušne príde a bude s nimi rokovať podmienkach predaja, o termíne a o cene. Mnohých nepríjemne prekvapí, že príde iba doporučený list s návrhom kúpnej zmluvy a vyhrážkou, že ak predloženú zmluvu bez pripomienok v krátkej lehote nepodpíšu, bude podaný návrh na vyvlastnenie. Zákon je nastavený tak, že akýkoľvek protinávrh z Vašej strany sa automaticky považuje za odmietnutie.

Lehota na rozmyslenie a prijatie jediného návrhu je dnes 15 dní, iný návrh už nemáte právo dostať. Celý proces je formálny a veľmi neosobný. To spôsobuje mnohým ľuďom rozčarovanie.

Výnimkou je, ak zmluva obsahuje nesprávne údaje, tam je obyčajne zo strany diaľničiarov snaha zjavné chyby odstrániť preto, aby nemali problém pri vklade na kataster alebo ak potom aj tak nepodpíšete a rozhodnú sa preto podať návrh na vyvlastnenie.

Problém ľuďom niekedy spôsobuje lehota splatnosti kúpnej ceny. Neraz je ponúkaná zmluva formulovaná tak, že kúpnu cenu dostanete napríklad do 30-tich dní, ale až od povolenia vkladu v katastri, pričom návrh vkladu do katastra zabezpečia diaľničiari. Od podpisu zmluvy až po podanie návrhu na vklad však môže uplynúť aj veľmi dlhá doba, vyše roka alebo aj viac. Kúpne zmluvy sa totiž nezavkladovávajú hneď po podpise, ale až keď majú diaľničiari podpísané buď zmluvy, alebo získané rozhodnutia o vyvlastnení na všetky pozemky v úseku trasy diaľnice.

Ak potrebujete peniaze veľmi rýchlo, budete stáť pred dilemou, či takú zmluvu podpísať alebo nie a obrazne povedané, nechať sa vyvlastniť.

Pri vyvlastnení však môžete prísť o dvadsaťpercentný bonus oproti znalcom určenej cene, ktorý zákon ukladá vyplatiť v prípade, ak sa vyvlastňuje pre diaľnice, ktoré sú menovite uvedené v zákone č. 669/2007 Z. z. „o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá“. Zákon ten bonus priznáva tomu, kto podpíše predloženú zmluvu tak, ako mu ju diaľničiari pošlú.

Z časového hľadiska však nemáte istotu, kedy presne diaľničiari podajú návrh na vyvlastnenie Vášho pozemku.

Pri všetkých ostatných výkupoch a vyvlastňovaniach vo verejnom záujme, kde nie je zavedený 20%-ný bonus, stojí na zváženie v každom konkrétnom prípade, či nedostanete peniaze rýchlejšie a za priaznivejších podmienok po vyvlastnení a nie pristúpením na ponúkanú kúpnu zmluvu, ktorá môže byť menej výhodná ako vyvlastnenie.

V takýchto prípadoch je totiž ponúkaná náhrada v zmluve presne taká istá, ako dostanete na základe rozhodnutia o vyvlastnení. Ako som už naznačil, ponúkaná kúpna zmluva môže niekedy obsahovať nevýhodnejšie podmienky, ako bude obsahovať rozhodnutie o vyvlastnení. To sa dosť často stáva, takže to odporúčam porovnať a dobre zvážiť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...