Aké najčastejšie problémy majú ľudia s vyvlastnením?

Aké najčastejšie problémy podľa vás majú teraz ľudia s pôdou, respektíve s jej vyvlastnením? Moju babku to tiež o taký rok čaká, tak aby sme boli v obraze.

28. 10. 2015

Za niečo viac, ako desaťročie, čo sa občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie venuje lobingu za zmenu legislatívy, sa podarilo niekoľko významných zmien.

Namiesto takzvaného bodového vyhláškového oceňovania pevnými cenami, podľa ktorého sa vykupovalo a vyvlastňovalo za zlomok trhových cien, sa už niekoľko rokov vykupuje za ceny, ktoré by mali vychádzať z trhových cien. Stanovenie konkrétnej ceny konkrétneho pozemku má v rukách súdny znalec.

Znalci k tomu nie vždy pristupujú svedomito a tak sa nimi určená cena nestretne vždy s pochopením. To je jeden z problémov.

Zo skúseností viem, že naopak mnohí sú s cenou spokojní, lebo lepšiu reálnu ponuku, ako napríklad od diaľničiarov, by od nikoho nedostali. Keďže pôdu nevyužívajú, berú výkup ako výhodnú možnosť speňaženia majetku, ktorí napríklad zdedili.

Ďalší problém býva, že diaľničiari dobrovoľne vykupujú iba ten kus pozemku, ktorý potrebujú na výstavbu diaľnice. Vlastníkom ostávajú zostatkové pozemky vedľa budúcej diaľnice. Zníženie hodnoty tých zostávajúcich pozemkov nikto nevykompenzuje.

To je veľký problém pre tých, ktorí pôdu naozaj využívajú na hospodárenie alebo podnikanie. Legislatíva nie je naklonená v prospech slušného riešenia takýchto prípadov.

Neznalí ľudia čakajú, že za nimi niekto slušne príde a bude s nimi rokovať podmienkach predaja, o termíne a o cene. Mnohých nepríjemne prekvapí, že príde iba doporučený list s návrhom kúpnej zmluvy a vyhrážkou, že ak predloženú zmluvu bez pripomienok v krátkej lehote nepodpíšu, bude podaný návrh na vyvlastnenie. Zákon je nastavený tak, že akýkoľvek protinávrh z Vašej strany sa automaticky považuje za odmietnutie.

Lehota na rozmyslenie a prijatie jediného návrhu je dnes 15 dní, iný návrh už nemáte právo dostať. Celý proces je formálny a veľmi neosobný. To spôsobuje mnohým ľuďom rozčarovanie.

Výnimkou je, ak zmluva obsahuje nesprávne údaje, tam je obyčajne zo strany diaľničiarov snaha zjavné chyby odstrániť preto, aby nemali problém pri vklade na kataster alebo ak potom aj tak nepodpíšete a rozhodnú sa preto podať návrh na vyvlastnenie.

Problém ľuďom niekedy spôsobuje lehota splatnosti kúpnej ceny. Neraz je ponúkaná zmluva formulovaná tak, že kúpnu cenu dostanete napríklad do 30-tich dní, ale až od povolenia vkladu v katastri, pričom návrh vkladu do katastra zabezpečia diaľničiari. Od podpisu zmluvy až po podanie návrhu na vklad však môže uplynúť aj veľmi dlhá doba, vyše roka alebo aj viac. Kúpne zmluvy sa totiž nezavkladovávajú hneď po podpise, ale až keď majú diaľničiari podpísané buď zmluvy, alebo získané rozhodnutia o vyvlastnení na všetky pozemky v úseku trasy diaľnice.

Ak potrebujete peniaze veľmi rýchlo, budete stáť pred dilemou, či takú zmluvu podpísať alebo nie a obrazne povedané, nechať sa vyvlastniť.

Pri vyvlastnení však môžete prísť o dvadsaťpercentný bonus oproti znalcom určenej cene, ktorý zákon ukladá vyplatiť v prípade, ak sa vyvlastňuje pre diaľnice, ktoré sú menovite uvedené v zákone č. 669/2007 Z. z. „o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá“. Zákon ten bonus priznáva tomu, kto podpíše predloženú zmluvu tak, ako mu ju diaľničiari pošlú.

Z časového hľadiska však nemáte istotu, kedy presne diaľničiari podajú návrh na vyvlastnenie Vášho pozemku.

Pri všetkých ostatných výkupoch a vyvlastňovaniach vo verejnom záujme, kde nie je zavedený 20%-ný bonus, stojí na zváženie v každom konkrétnom prípade, či nedostanete peniaze rýchlejšie a za priaznivejších podmienok po vyvlastnení a nie pristúpením na ponúkanú kúpnu zmluvu, ktorá môže byť menej výhodná ako vyvlastnenie.

V takýchto prípadoch je totiž ponúkaná náhrada v zmluve presne taká istá, ako dostanete na základe rozhodnutia o vyvlastnení. Ako som už naznačil, ponúkaná kúpna zmluva môže niekedy obsahovať nevýhodnejšie podmienky, ako bude obsahovať rozhodnutie o vyvlastnení. To sa dosť často stáva, takže to odporúčam porovnať a dobre zvážiť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...