Aké sú čakacie lehoty na vyšetrenie v rôznych krajinách?

Prvé sklamanie na úvod: jednoduchá tabuľka stačiť nebude.

Fínsko

Ak pacienta nemôžu vyšetriť ihneď, má garantované, že to bude najneskôr do troch pracovných dní. Ak je potrebný lekár špecialista, pacient by sa k nemu mal dostať do troch týždňov a potrebné testy by mu mali vykonať najneskôr do troch mesiacov. S akoukoľvek potrebnou liečbou sa musí začať najneskôr do pol roka.

Nórsko

Nórsko má systém „individualizovaných nárokov“ na čakaciu dobu pre pacientov. Štandardizovaný postup tak umožňuje určiť primeranú čakaciu lehotu pre každého pacienta zvlášť. Napríklad čakacia doba na ortopedické vyšetrenie sa pohybuje od dvoch do 20 týždňov. Pacienti, u ktorých nebola dodržaná garantovaná čakacia lehota, majú právo na pomoc pri výbere zahraničného poskytovateľa a na pokrytie navýšených nákladov.

Nemecko

Po reforme z roku 2015 je v ambulantnom sektore zákonom daná lehota štyri týždne na prvé ošetrenie a v prijateľnej vzdialenosti od miesta bydliska. Ak to nie je možné, pacienta musia ošetriť v ambulancii v nemocnici.

Holandsko

Štandardy v „krajine tulipánov“ odporúčajú absolvovať prvú návštevu nemocničnej ambulancie do štyroch týždňov. Rovnako do štyroch týždňov by mali prebehnúť aj potrebné konzultácie a diagnostika. Šesť týždňov je vyčlenených na ambulantnú tzv. jednodňovú liečbu a sedem na hospitalizačnú. Všetci poskytovatelia špeciálnej zdravotnej starostlivosti musia zverejňovať čakacie lehoty a prakticky všetci poisťovatelia ponúkajú sprostredkovateľské služby v poradovníkoch. Aj preto sa čakacie lehoty výrazne znížili.

Česká republika

Maximálne čakacie lehoty na niektoré výkony upravuje nariadenie vlády. Určujú počet týždňov, do ktorých má začať konkrétna liečba. Treba však povedať, že kontrola dodržiavania lehôt má vážne trhliny.

Veľká Británia

Má takmer samostatné systémy s vlastnými pravidlami pre každý región: Anglicko, Škótsko, Wales, aj pre Severné Írsko.

Anglicko

NHS England garantuje dostupnosť v prípade odoslania pacienta k špecialistovi:

  • pre neurgentnú ambulantnú starostlivosť je to 18 týždňov,
  • pri podozrení na rakovinu sú to dva týždne.

NHS uvádza ďalšie čakacie lehoty ako „pledges“, teda záväzok NHS voči pacientom, nejde však o právny nárok.

Tu sú niektoré z nich:

  • pre všetky typy rakoviny je čakacia lehota maximálne jeden mesiac (31 dní) od stanovenia diagnózy po začiatok terapie,
  • maximálne 31 dní pre následnú terapiu, ak ide o chirurgický zákrok, rádioterapiu alebo terapiu liekmi proti rakovine,
  • maximálne dva mesiace (62 dní) od urgentného odoslania k špecialistovi pri podozrení na rakovinu,
  • čakacia lehota maximálne štyri hodiny od príchodu na urgentný príjem po prijatie do nemocnice, transfer alebo prepustenie.

Škótsko

Celkové nastavenie je iné ako v Anglicku:

  • 90 percent pacientov by malo byť ošetrených do 18 týždňov,
  • pacient by mal dostať prvý termín u špecialistu do 12 týždňov,
  • šesť týždňov je štandardná čakacia lehota na osem vybraných druhov vyšetrení, medzi ktorými je napríklad kolonoskopia, cystoskopia, CT, MR, USG (okrem vyšetrenia, ktoré súvisí s pôrodom).
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...