Aké sú čakacie lehoty na vyšetrenie v rôznych krajinách?

Prvé sklamanie na úvod: jednoduchá tabuľka stačiť nebude.

Fínsko

Ak pacienta nemôžu vyšetriť ihneď, má garantované, že to bude najneskôr do troch pracovných dní. Ak je potrebný lekár špecialista, pacient by sa k nemu mal dostať do troch týždňov a potrebné testy by mu mali vykonať najneskôr do troch mesiacov. S akoukoľvek potrebnou liečbou sa musí začať najneskôr do pol roka.

Nórsko

Nórsko má systém „individualizovaných nárokov“ na čakaciu dobu pre pacientov. Štandardizovaný postup tak umožňuje určiť primeranú čakaciu lehotu pre každého pacienta zvlášť. Napríklad čakacia doba na ortopedické vyšetrenie sa pohybuje od dvoch do 20 týždňov. Pacienti, u ktorých nebola dodržaná garantovaná čakacia lehota, majú právo na pomoc pri výbere zahraničného poskytovateľa a na pokrytie navýšených nákladov.

Nemecko

Po reforme z roku 2015 je v ambulantnom sektore zákonom daná lehota štyri týždne na prvé ošetrenie a v prijateľnej vzdialenosti od miesta bydliska. Ak to nie je možné, pacienta musia ošetriť v ambulancii v nemocnici.

Holandsko

Štandardy v „krajine tulipánov“ odporúčajú absolvovať prvú návštevu nemocničnej ambulancie do štyroch týždňov. Rovnako do štyroch týždňov by mali prebehnúť aj potrebné konzultácie a diagnostika. Šesť týždňov je vyčlenených na ambulantnú tzv. jednodňovú liečbu a sedem na hospitalizačnú. Všetci poskytovatelia špeciálnej zdravotnej starostlivosti musia zverejňovať čakacie lehoty a prakticky všetci poisťovatelia ponúkajú sprostredkovateľské služby v poradovníkoch. Aj preto sa čakacie lehoty výrazne znížili.

Česká republika

Maximálne čakacie lehoty na niektoré výkony upravuje nariadenie vlády. Určujú počet týždňov, do ktorých má začať konkrétna liečba. Treba však povedať, že kontrola dodržiavania lehôt má vážne trhliny.

Veľká Británia

Má takmer samostatné systémy s vlastnými pravidlami pre každý región: Anglicko, Škótsko, Wales, aj pre Severné Írsko.

Anglicko

NHS England garantuje dostupnosť v prípade odoslania pacienta k špecialistovi:

  • pre neurgentnú ambulantnú starostlivosť je to 18 týždňov,
  • pri podozrení na rakovinu sú to dva týždne.

NHS uvádza ďalšie čakacie lehoty ako „pledges“, teda záväzok NHS voči pacientom, nejde však o právny nárok.

Tu sú niektoré z nich:

  • pre všetky typy rakoviny je čakacia lehota maximálne jeden mesiac (31 dní) od stanovenia diagnózy po začiatok terapie,
  • maximálne 31 dní pre následnú terapiu, ak ide o chirurgický zákrok, rádioterapiu alebo terapiu liekmi proti rakovine,
  • maximálne dva mesiace (62 dní) od urgentného odoslania k špecialistovi pri podozrení na rakovinu,
  • čakacia lehota maximálne štyri hodiny od príchodu na urgentný príjem po prijatie do nemocnice, transfer alebo prepustenie.

Škótsko

Celkové nastavenie je iné ako v Anglicku:

  • 90 percent pacientov by malo byť ošetrených do 18 týždňov,
  • pacient by mal dostať prvý termín u špecialistu do 12 týždňov,
  • šesť týždňov je štandardná čakacia lehota na osem vybraných druhov vyšetrení, medzi ktorými je napríklad kolonoskopia, cystoskopia, CT, MR, USG (okrem vyšetrenia, ktoré súvisí s pôrodom).
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...