Aké výhody motivujú mestských poslancov hlasovať podľa toho, ako im niekto našepká?

Jozef Petráš vo svojom blogu zhrnul, aké druhy finančných, nefinančných a skrytých výhod si môžu užívať mestskí poslanci. Na konkrétnych príkladoch to doložil a ozrejmil, ako vplývajú všelijaké výhody na samotné hlasovanie poslancov. Opísal, kto a čo naozaj rozhoduje v zastupiteľstve.

Vo svojom blogu okrem iného napísal aj toto (odkaz na celý blog je na konci tohto textu):

Už roky sa hovorí o tom, že medzi poslancami mestského zastupiteľstva platia nepísané pravidlá a v poslaneckých kluboch sú tí, čo rozhodujú a tí čo si nechávajú našepkávať, ako hlasovať.

Poslanecké výhody

Poslanci sa tešia výhodám dvojakého charakteru. Finančného a nefinančného.

Finančné výhody

Finančné výhody môžu mesačne prekročiť sumu aj vyše 1000 eur. Poslanci, ktorí sa okrem účasti na zastupiteľstve stali aj členmi mestskej rady, predsedami komisií, predsedami výborov mestských častí, si mesačne prilepšujú do rodinného rozpočtu mnohými stovkami eur.

A ak ste poslanec, ktorého ostatní hlasovaním nominovali do niektorého z dozorných orgánov na konci mesiaca váš “vedľajší” príjem môže hravo a s rezervou presiahnúť spomínaných 1000 eur.

Ďalším konkrétnejším príkladom finančnej výhody je člen klubu Sieť poslanec Stanislav Thomka, ktorého poslanci bez výberového konania dosadili do čela mestskej televízie. Tu si sám udeľuje odmeny a kontraktuje ako dodávateľov tovarov a služieb pre televíziu (taktiež bez výberových konaní) kamarátov a spoločníkov z iných firiem kde je spoluvlastník.

V jeho prípade nie je vylúčené, že tak jeho mesačný príjem vyplývajúci z výkonov politicky nominovaných funkcií hradených z verejných zdrojov, sa pohybuje okolo sumy 2000 eur.

Veľmi podobnou kategóriou sú aj ďalší poslanci, ktorí sú zamestnancami spoločností  napojených na mestský rozpočet. Asi najlepším príkladom je predseda klubu nezávislých Peter Kašuba, ktorý je zároveň zamestnancom spoločnosti Brantner Fatra. Firma ročne pohltí približne desatinu mestského rozpočtu (viac ako 2 milióny eur).

Ďalším príkladom je Tibor Adamko, ktorý je zároveň zamestnancom spoločnosti Turvod. Aj v minulosti bolo viac poslancov, ktorí sa zamestnali v spoločnostiach s účasťou mesta až po tom ako sa stali poslancami a s ukončením poslaneckého mandátu skončil aj ich pracovný pomer.

Vážne pochybnosti o konflikte záujmov visia aj nad hlavou nového hlavného kontrolóra mesta Martin Jána Zuberca, ktorý nastúpil do funkcie len teraz v januári. Pred tým bol poslancom niekoľko volebných období a vystriedal niekoľko platených funkcií v spoločnostiach napojených finančne alebo vlastnícky na mesto Martin (teraz by ich mal kontrolovať). Pochybnosti o jeho nezávislosti pri výkone sú teda na mieste a čas ukáže, ako sa s nimi vysporiada.

Podobnými konfliktami záujmov je mestské zastupiteľstvo transparentného mesta poprepletané z jednej strany na druhú, zhora nadol. Nezanedbateľným faktorom môžu byť aj dotácie prideľované projektom, za ktorými sú samotní poslanci.

Áno, Martin je malé mesto a teda pravdepodobnosť, že sa poslanec môže dostať do takejto situácie je pomerne veľká. A nemusí byť na tom ani nič zlé. Dobrý zámer by nemal byť diskriminovaný len kvôli tomu, že je za ním niekto z mesta.

Kvôli tomu však máme legislatívu, ktorá upravuje, ako sa majú poslanci v takomto prípade správať. A v meste Martin dokonca existuje aj etický kódex, ktorý správanie a konanie poslancov v prípade konfliktu záujmov upravuje ešte podrobnejšie. Ak by ste však čakali, že poslanci sa pri rozpravách a hlasovaniach ku konfliktu záujmov (ako im to ukladá etický kódex alebo ústavný zákon) hlásia, musím vás vyviesť z omylu. Pravidlom býva, že je okolo toho ticho.

Politické krytie a márna snaha poukázať na konflikty záujmov

Pri jednom z ostatných prípadov, poslanci Stanislav Thomka (klub Sieť) a Martin Hudec (klub Sieť) pri hlasovaní o ich menovaní do platených funkcií v mestskej televízii sa neprizanli ku konfliktu záujmov (hovorí sa o tom v etickom kódexe), ale dokonca za seba zahlasovali (bez ich hlasov by dokonca návrh neprešiel).

Podozrenie z porušenia legislatívy a etického kódexu som nahlásil mestu Martin. Príslušná komisia ich však podržala a zo zasadnutia nezverejnila ani len poriadnu zápisnicu, v ktorej by bolo jasné, kto ako reagoval, pripomienkoval, hlasoval. Nezverejnila ani písomné vyjadrenia, ktoré poslanci v podozrení komisii na svoju obhajobu doručili a mali byť prílohou zápisnice. A to transparentné nie je.

Sú finančné odmeny zneužiteľné?

Záver plynúci z finančných výhod? Ak si počas štvorročného volebného obdobia viete prilepšiť o takmer 30 tisíc eur, prípadne ste ešte zamestnancom v spoločnosti s politickým dosahom mesta (a môžete teda prísť o prácu, ktorá živí vašu rodinu) asi si dobre rozmyslíte s akým klubom budete pri dôležitých hlasovaniach dvíhať ruku.

Korupčné schémy, áno alebo nie?

Tu mi ešte nedá nedodať, že osobne som presvedčený, že poslanci si tak ako každý iný zaslúžia odmenu za odvedenú prácu. (Sám poznám takých, ktorí to berú vážne a venujú tomu nielen svoj čas, ale často aj vlastné materiálne prostriedky.) Ak sa chcú seriózne venovať výkonu funkcie poslanca, člena mestskej rady, komisie či člena dozorného orgánu, musia tomu venovať čas. Dokonca si nemyslím, že vzhľadom k zodpovednosti a časovej náročnosti sú odmeny martinských poslancov prehnane vysoké. Chybou však je, keď sa otvorene dostatočne neinformuje o pravidlách, akými sa táto oblasť riadi. Keď sa z funkcií odvolávajú bez udania dôvodu. A keď sa samotní poslanci riadne počas rokovania zastupiteľstiev ku konfliktom záujmov, v ktorých sa takto prirodzene ocitajú nehlásia. To zasa prirodzene vyvoláva otázku, či niečo skrývajú. A keď sa potom nájdu poslanci, ktorí verejne oznančia systém menovania do týchto funkcií za politické kupliarstvo alebo dokonca za kupovanie hlasov, podozrenie, že účasť či finančné napojenie poslancov a im blízkych osôb na čerpaní verejných zdrojov, môže byť súčasťou korupčných schém, je veľmi silné.

Nefinančné výhody

Nefinančné výhody a ich výpočet môžeme začať mediálnym priestorom, ktorý sa poslancom v médiách napojených na mestský rozpočet dostáva. Tu vedú jednoznačne poslanci klubu Sieť Imrich Žigo, Martin Hudec, Stanislav Thomka a primátor Andrej Hrnčiar. Všetci štyria z Klubu Sieť. Jeden z nich dokonca v čele mestskej televízie a druhý v jej dozornom orgáne.

Ďalšou z výhod môže byť napríklad výber poslancov do delegácií na služobné cesty. Členov zvyčajne navrhuje primátor. Keď som však od mesta žiadal sprístupnenie pravidiel, podľa ktorých výber prebieha, dostal som odpoveď, že pravidlá neexistujú. A keď som požiadal o zverejnenie zoznamov poslancov, ktorí sa jednotlivých služobných ciest zúčastnili, mesto mi ich neposkytlo.

Utajované výhody

Utajované výhody možu tiež nemalou časťou príjmu prispieť do rodinného rozpočtu. Hovorí sa, že viacerí poslanci sú (či už priamo alebo cez im blízke osoby) napojené na spoločnosti, ktorých časť príjmov pochádza z mestského rozpočtu. Mohla by to byť ktorákoľvek z jedenástich spoločnosti s účasťou mesta. Predovšetkým tie, ktoré údaje o dodávateľoch tovarov a služieb nezverejňujú.

Podrobnejšie otvoriť túto oblasť bude možné až vtedy, keď budú k dispozícii okrem informácií sprostredkovaných ústne bez ohľadu na dôveryhodnosť ich zdroja aj dokumenty, ktoré by takéto tvrdenia potvrdili.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...