Ako neskončiť s holým zadkom

...ak štát vo verejnom záujme rozhodne o vyvlastnení vášho nehnuteľného majetku

28. 01. 2002

Zdroj: Marián Angelovič, Národná obroda

So štátnou byrokraciou už tretí rok úporne bojuje rodina D r u t a r o v s k ý c h z Prešova. Nemusela by, keby sme boli normálnym právnym štátom s dobrou legislatívou. Nie sme ním. Lebo hoci ústava zaručuje rovnosť vlastníctva - realita je iná. Ak chce občan nadobudnúť nehnuteľnosť, musí sa podriadiť trhovým podmienkam. Štát to, žiaľ, nemusí. Jednoducho vás o majetok pripraví cez inštitút vyvlastnenia vo verejnom záujme. Bez adekvátnej náhrady trhovej hodnoty vášho majetku. Štát zákonnou cestou „okradne“ občana.

„Vyvlastnenie vo verejnom záujme.“ Týmto inštitútom z čias socializmu vás štát môže reálne ozbíjať o váš majetok. Napríklad ak váš dom stojí na trase plánovanej štvorprúdovej nábrežnej komunikácie v Prešove.

„Štátne inštitúcie pripravujú mňa i moju rodinu o majetok a strechu nad hlavou,“ tvrdí Oto D r u t a r o v s k ý, ktorý sa pustil do boja so štátnou byrokratickou mašinériou. Využil všetky možné zákonné prostriedky, aby sa domohol svojho práva. Štátni úradníci mu práve preto pomaly nevedia prísť na meno. „Je to špekulant a notorický sťažovateľ,“ myslia si mnohí. „My postupujeme, ako nám káže zákon,“ argumentujú všetci byrokrati počnúc Slovenskou správou ciest, cez krajský, okresný i prešovský mestský úrad.

Príbeh rodiny D r u t a r o v s k ý c h sa začal odvíjať pred tromi rokmi, no jeho história siaha až do čias socializmu. Ešte v osemdesiatych rokoch sa rozhodlo o vybudovaní štvorprúdovej cesty - Nábrežnej komunikácie, ktorá mala riešiť dopravnú situáciu v metropole Šariša. Už vtedy sa vedelo, že ceste budú musieť ustúpiť niektoré rodinné domy. Projekt sa začal realizovať až v roku 2000.

Občania tradične ťahajú za kratší koniec, keď štát zaberá ich pozemky, domy na výstavbu v tzv. verejnom záujme. Ani v prípade Prešovčanov spod Kalvárie postihnutých výstavbou to nebolo inak.

CHCEM ADEKVÁTNU NÁHRADU

Kvôli Nábrežnej komunikácii v Prešove museli svoj majetok previesť na štát viacerí majitelia pozemkov a rodinných domov. Všetci dotknutí podľahli nátlaku štátnych inštitúcií i mesta a s väčšou či menšou ochotou pristúpili na ponúknuté náhrady.

„Nebránime sa odpredaju nášho majetku a uznávame, že ide o verejný záujem. Problém je však v tom, že investor (Slovenská správa ciest, investorský útvar Košice) nechce za náš dom a pozemok poskynúť adekvátnu náhradu. Ponúka len cenu podľa zastaranej vyhlášky, za ktorú si nekúpime ani nový byt, nieto ešte dom,“ konštatuje Oto D r u t a r o v s k ý.

ZASTARANÁ VYHLÁŠKA ZVÄZUJE RUKY

Štátne organizácie musia kupovať nehnuteľnosti podľa súdnoznaleckého posudku. Súdny znalec vypracoval posudok na hodnotu pozemku, rodinného domu a príslušenstva podľa platnej vyhlášky MF SR 465/1991 Zb. Ocenenie podľa nej je nízke a na míle vzdialené reálnej cene na trhu s nehnuteľnosťami. Podľa investora môže za pozemok a dom prakticky v centre mesta Prešov zaplatiť majiteľovi maximálne 900 000 korún! Za tieto peniaze dnes nekúpite pozemok a nepostavíte dom. Vychádzajúc z ústavy rodina D r u t a r o v s k ý c h žiadala od investora primeranú náhradu - náhradný rodinný dom, alebo finančné vyrovnanie podľa súčasnej trhovej ceny. Odpovedali im: Buď vezmete, čo vám núkame, alebo vás vyvlastnia!

MESTO ASANANTOM POMOHLO

Otcovia mesta uznali, že za štátom stanovené ceny investor majiteľov neuspokojí a cesta nebude. Preto mesto v záujme pomôcť asanantom vytvorilo účelový fond, ktorého štatút schválilo mestské zastupiteľstvo. Z vytvoreného fondu kúpilo byty, za ktoré zaplatilo 17 500 Sk za štvorcový meter, dovybavilo ich podlahovými krytinami, kuchynskou linkou a sporákom. Tieto byty ponúklo asanantom. Šiesti ponuku prijali, hoci ani tá nezodpovedala trhovej hodnote majetku, ktorého sa vzdali.

Rodine D r u t a r o v s k ý c h ponúklo dva dvojizbové byty, no nedohodli sa. ďalšou alternatívou bolo, že investor vyplatí rodine 900 000 Sk a mesto im ako náhradu za bývanie vyplatí z účelového fondu 1,903 milióna korún. Teda celková náhrada by dosiahla 2,8 milióna. „Rodina D r u t a r o v s k ý c h ani toto vlani nepodpísala. V tomto roku už tento fond neexistuje,“ informoval nás Vincent Sabol, hovorca primátora Juraja Kopčáka. „My sme chceli stavať nový rodinný dom,“ namieta O. D r u t a r o v s k ý.

Rodine D r u t a r o v s k ý c h reálne hrozí, že im štát zoberie majetok. V prípade, že sa právoplatne rozhodne o vyvlastnení, vlastnícke právo na nehnuteľnosť prejde na štát. To však neznamená, že sa majiteľ ocitne na ulici a dom zbúrajú. Nový vlastník, v tomto prípade investor, bude musieť rodine zabezpečiť náhradné bývanie.

Až súd rozhodne, či bol akt vyvlastnenia oprávnený a cena stanovená v súlade so zákonom. Súd zatiaľ pozastavil vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení. Koľko to však rodinu D r u t a r o v s k ý c h stálo nervov!

ÚRADNÍCI NEDOSTATKY BAGATELIZUJÚ

O. D r u t a r o v s k ý využíval na svoju obranu všetky zákonné možnosti. Nevdojak pritom odhalil, že štátni úradníci nepostupovali pri povoľovaní tejto stavby v súlade so zákonom.

Kontrola z ministerstva dopravy jeho odhalenia potvrdila: zistila, že zo strany odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu Prešov došlo k

viacerým pochybeniam. Štátni úradníci na regionálnej úrovni, hoci išlo o porušenia platnej legislatívy, nedostatky bagatelizujú. Tvrdia, že ide len o procesné chyby v dôsledku časových posunov jednotlivých krokov.

Obeťou procesných chýb je práve čovek, ktorý ich odhalil, keď prechádzal tortúrou našej byrokratickej mašinérie. Paradaxom je, že nik z úradníkov za tzv. procesné chyby, ktoré možno smelo nazvať nezákonnosťou, nebol postihnutý.

TÝKA SA TO VŠETKÝCH

Nik z nás nevie, či niekedy nebude chcieť štát siahnuť na jeho majetok. Ako by sa nám páčilo, keby nám ho chcel zobrať bez toho, aby nám zaň ponúkol primeranú náhradu podľa jeho trhovej hodnoty? Sotva by s tým niekto súhlasil.

Kde je pes zakopaný? V zastaranej, neaktuálnej legislatíve. V prvom rade vyhláška o oceňovaní stavieb už dávno nezodpovedá reálnym pomerom. Vinu na tom majú predovšetým komptentí pracovníci ministerstva financií, ale aj ostatných rezortov.

Najspornejším bodom celej kauzy je však inštitút vyvlastnenia, ktorý pretrváva ako relikt z čias socializmu. Podľa názoru Richarda, syna Ota D r u t a r o v s k é h o, práve platná legislatívna úprava je v pozadí väčšiny problémov pri budovaní stavieb vo verejnom záujme. Ľudia sa boja vymeniť strechu nad hlavou za úradnú cenu, lebo sa za tie peniaze nedokážu o seba postarať. Podľa Ota D r u t a r o v s k é h o o tejto kauze súčasná vládna garnitúra vie už dlho, vrátane premiéra Mikuláša Dzurindu, no nepodnikli nič. „Takéto pravidlá na ,socialistický spôsob‘ sú podľa môjho názoru v rozpore s ústavou i Dohovorom o ľudských právach. Žiaľ, od formálneho pádu socializmu ani jedna vládna garnitúra nechce tento stav napraviť - každej to asi tak vyhovuje,“ myslí si Richard D r u t a r o v s k ý. „Od vlády sa občania pomoci zrejme nedočkajú. Nenájde sa v súčasnej NR SR skupina poslancov, ktorá by požiadala o preskúmanie súladu inštitútu vyvlastnenia z čias socializmu so súčasnou Ústavou SR?“ pýta sa Richard D r u t a r o v s k ý.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...