Ako ošetriť bio uhorky proti pliesni uhorkovej?

Na potlačenie pliesne uhoriek (plieseň uhorková) slúži mikroorganizmus "Pythium oligandrum". Poslúži aj na iné druhy ovocia, ako napríklad paradajky. Tiež poslúži pri jahodách.

Pozrite si video na stránke:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/216562220400016/video/473147

Pythium oligandrum je mikroorganismus říše Chromista – Stramenopila, který představuje předěl mezi houbami a řasami. Mikroorganismus Pythium oligandrum byl objeven ve třicátých letech minulého století americkým vědcem Charlesem Drechslerem, jenž v průběhu dalšího výzkumu zjistil, že Pythium oligandrum je vyhraněný predátor, který napadá pouze jiné plísně.

V šedesátých letech minulého století izoloval z půdy Pythium oligandrum český vědec Dáša Veselý a začal zkoumat a testovat tento mikroorganismus v zemědělství. Koncem devadesátých let byla založena firma Biopreparáty spol. s r.o. zaměřená na výzkum a výrobu biologických prostředků k ochraně rostlin převážně proti houbovým chorobám.

V roce 2006 byla založena firma Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. za účelem výzkumu, vývoje a následné výroby přípravků s mikrobiálními účinnými látkami pro používání v humánní a veterinární a komunální oblastí. Plynule navázala a začala plně rozvíjet výzkumný program dříve podporovaný firmou Biopreparáty spol. s r.o., která s mikroorganismem Pythium oligandrum v zemědělství pracuje.

V roce 2010 získali spoluautoři Suchánek a Klimeš z firmy Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. patent pro využití mikroorganismu Pythium oligandrum, jeho propagulí, enzymů atd. pro humánní, veterinární, komunální a další využití.

Pro zjednodušení latinského názvu Pythium oligandrum se od roku 2004 používá dnes již zlidovělý název Chytrá houba.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.