Ako pestovať zeleninu?

16. 03. 2014

 

Rozmery riadkov

Človek vyššieho vzrastu pohodlne obsiahne pri siatí, okopávaní a jednotení záhon o šírke 140 cm za predpokladu, že po oboch stranách záhonu je chodníček o šírke 35 cm.

Rozostup jednotlivých riadkov a tiež odstup okrajových riadkov od chodníčka pri jednotlivých plodinách je:

 • mrkva, petržlen - 20 cm,
 • reďkovka - 10 cm.

Ďalšie informácie aj na: www.akosadit.sk

Vytváranie osevného plánu: www.akosadit.sk/vytvor_osevny_plan

Vzájomná znášanlivosť plodín

Z hľadiska vzájomnej znášanlivosti jednotlivých druhov koreňovej zeleniny treba brať do úvahy ohľad na ich vzájomné susedstvo.

Mrkva sa dobre znáša s cibuľovinami, rajčiakmi, reďkovkou, hrachom a lahôdkovou kukuricou, neznáša sa so zelerom. Pre petržlen je vhodné susedstvo reďkovky a rajčiakov, ale nevyhovujeme mu spoločnosť kapusty, kalerábu a šalátu.

S rajčiakmi, hlúbovinami, cesnakom, uhorkami a fazuľou sa znáša zeler buľvový, ale neznáša sa s mrkvou, šalátom, kôprom, lahôdkovou kukuricou a zemiakmi. Cvikla sa znáša s cibuľou, kalerábom, fazuľou a uhorkami a neznáša so zemiakmi a kukuricou.

Reďkovka a reďkev dobre rastú pri mrkve, rajčiakoch, špenáte, petržlene, šaláte, nevyhovuje im prítomnosť uhoriek a tekvice.

Koreňová zelenina

Semená koreňovej zeleniny sa sejú priamo do záhonu. Semená do voľnej pôdy nemôžno vysievať, ak je pôda ešte zamrznutá alebo mokrá.

V osevnom postupe je koreňová zeleninu zaradená do druhej trate. Teda v druhom roku po hnojení maštaľným hnojom alebo kompostom obohateným čerstvým hnojom domácich zvierat.

Skoré odrody sa vysievajú na záhon čo najskôr. V teplejších oblastiach obyčajne v marci, vo vyšších polohách v apríli. Stredne skoré a neskoré odrody sa sejú v apríli a v máji do hĺbky 1 až 3 cm.

Po vzídení sa rastliny opatrne okopú a podľa potreby ich treba v štádiu dvoch až troch pravých listov jednotiť na vzdialenosť v riadku 2 až 5 cm. Počas vegetácie rastliny sa podľa potreby okopávajú, zavlažujú, prípadne prihnojujú.

Mrkva

Skoré odrody môžu mať aj tupo zakončené valcovité, mierne kónické alebo guľovité korene a nazývajú sa karotka, má jemnejšiu a intenzívnejšie vyfarbenú dužinu.

Za mrkvu sa považujú neskoré, dobre skladovateľné odrody s dlhšími koreňmi.

Mrkva je dvojročná rastlina. Prvý rok vytvára koreň a listy, druhý rok kvitne a prináša semená.

Semeno mrkvy klíči už pri teplote 3-4 ºC, preto sa vysieva skoro na jar, väčšinou v marci, ak pôda už preschla. Možný je aj výsev na jeseň, pred príchodom mrazov.

Neskorá mrkva pre jesenný zber sa seje v apríli až máji. Pre celoročné pestovanie mladej karotky možno vysievať postupne po troch týždňoch s posledným termínom začiatkom júna. Seje sa plytko do riadkov vzdialených od seba na 20 cm (podľa niektorých zdrojov až 30 cm). Semeno mrkvy vzchádza až za 2 až 5 týždňov.

V termíne začiatkom júna ešte možno vysiať skoré karotky. Pokiaľ zaistíte výsevu dostatočnú vlahu, do jesene ešte dorastie. Fyziologicky mladé korene karotiek sú navyše dobre skladovateľné.

Kvôli uľahčeniu orientácie pri okopávaní je možné do riadkov s mrkvou posiať ako signálnu plodinu semeno reďkovky vo vzdialenosti asi 15 až 20 cm. Semeno reďkovky klíči za 5 až 10 dní a vegetačná doba reďkovky je 30 až 33 dní. Kým semeno mrkvy dostatočne vyklíči, dosiahne reďkovka fázu zberu a po vybratí reďkovky sa uvoľní miesto pre ďalší rast mrkvy.

Vo fáze troch až štyroch lístkov jednotíme porast karotky na vzdialenosť 3 až 5 cm a neskorú mrkvu na 8 až 10 cm. Mrkvu zbierame v záhradke postupne podľa potreby.

Na jeseň, pred príchodom mrazov sa mrkva zbiera a spracováva konzervovaním, mrazením alebo uložením na skladovanie.

Petržlen

Petržlen koreňový je dvojročnou rastlinou. Môže sa pestovať aj na chladnejších stanovištiach stredných polôh s dobre štruktúrovanou pôdou. Nepestuje sa v prvom roku po hnojení maštaľným hnojom, ale až v druhom roku.

Skoré odrody petržlenu sa sejú na dobre pripravený záhon skoro na jar, aby sa pri vzchádzaní využili jarné dažde. Ak je sucho, pred výsevom sa pôda zavlaží. Možný je aj výsev na jeseň, pred príchodom mrazov.

Petržlen sa môže vysievať aj postupne až do konca júna. Hĺbka výsevu má byť 1 až 3 cm a šírka riadkov 20 cm (podľa niektorých zdrojov až 30 až 40 cm).

Petržlen vzchádza až po siedmich týždňoch.

Po vzídení sa porast pretrháva na vzdialenosť 10 až 20 cm a počas vegetácie potrebuje zavlažovať. Dôležitá je vlaha po vzídení, aby sa podporil rast a vývin. Petržlen vyžaduje najviac vody v júli až auguste.

Konzumovať sa môže už v priebehu rastu pri rôznej veľkosti. Hromadný zber petržlenu sa však začína pri skorých odrodách už od augusta, septembra. Neskoré odrody na skladovanie sa zbierajú do začiatku novembra.

Reďkovka

Reďkovka je určená pre rýchlenie a jarné poľné pestovanie. Pestuje sa v druhom roku po hnojení maštaľným hnojom.

Výsev na rýchlenie je od konca februára, do voľnej pôdy od marca do konca apríla.

Pre výsev sa doporučuje medziriadková vzdialenosť 10 cm (podľa niektorých zdrojov 15 až 20 cm),vzdialenosť semien v riadku 3-4 cm. Hĺbka sejby 1-1,5 cm.

Po výseve je potrebné udržiavať optimálnu vlhkosť pôdy 50 až 60 % PVK (poľnej vodnej kapacity, t. j. pôda je na dotyk vlhká, ale nie mokrá).

Semeno reďkovky klíči za 5 až 10 dní podľa teploty pôdy. Výhodné je robiť postupné výsevy, aby sa predĺžilo zberové obdobie.

Po vzídení porast jednotíme na vzdialenosť 5 cm. Počas vegetácie opatrne okopávame a zavlažujeme.

Zberá sa postupne prebierkou, ako narastajú buľvičky.

Prečo plytšie?

Pre záhradkárov ktorí pestujú reďkovku a zeler nie je tajomstvom, že dobré výsledky dosiahnu len pri plytkej sejbe a sadení.

Veľký vplyv na kvalitu reďkovky má hĺbka sejby. Dokázali to v pokusoch s guľovitou reďkovkou v Nemecku. Na pokus použili jedno osivo, rovnakú agrotechniku, rozdielna bola len hĺbka sejby. Pri väčšej hĺbke sa menil tvar buľvičky natoľko, že z guľovitej prešla na nepravidelný dlhý tvar, ktorý nie je vhodný na konzum.

Hĺbka sejby v cm, buľvička

 • 0 guľovitá, plne použiteľná,
 • 1 guľovitá, plne použiteľná,
 • 2 guľovitá až oválna, 20 % nepoužiteľných,
 • 3 guľovitá až dlhá, 40 % nepoužiteľných,
 • 4 oválna až dlhá. 80 % nepoužiteľných.

Hrach

Hrach má relatívne krátke vegetačné obdobie. Najviac mu vyhovujú stredne teplé oblasti s dostatkom vlahy. Na pestovanie sú nevhodné ťažké a mokré pôdy. Nevyžaduje hnojenie maštaľným hnojom. Iba do veľmi piesočnatej pôdy môžeme zapracovať trochu kompostu, aby sme zlepšili jej schopnosť zadržiavať vlahu.

Hrach sa pestuje zásadne z priamej sejby už od polovice marca, najmä v najteplejších oblastiach. Klíči už pri teplote 10 °C a vyklíči o 7 až 9 dní. Inak sa seje od začiatku apríla. Riadky by mali byť vzdialené 20 až 30 cm, hĺbka sejby 5 až 6 cm. Optimálna vzdialenosť vzídených rastlín v riadkoch je 4 až 5 cm. Po sejbe treba pôdu mierne zavlažovať.

Plod je struk so štyrmi až trinástimi semenami, ktoré majú optimálny stupeň zrelosti len niekoľko dní. Príliš skorý zber nezrelého, ale aj neskorý zber prezretého semena sa prejaví v zníženej kvalite. Väčšina odrôd hrachu vyžaduje konštrukciu, po ktorej sa môže ťahať.

Rady, ako urýchliť klíčenie rastlín

Ošetrenie osiva výrobcom

Kalibrácia – ide o triedenie osiva podľa veľkosti, čo je dôležité na vyrovnané a jednotné vzchádzanie. Morenie osiva – slúži na preventívnu ochranu pred chorobami a škodcami, s ktorými prídu semená v pôde do styku. Moriť môžete aj sami prípravkami, ktoré sú na to vhodné, povolené a dostupné v maloobchodnej sieti. Výhodnejšie a spoľahlivejšie je zakúpiť si už upravené osivo.

Namáčanie

Zeleninové semená obsahujú vo svojich povrchových obaloch špecifické chemické látky, ktoré bránia klíčeniu alebo ho spomaľujú. Ak osivo pred sejbou namočíte do vody, tieto látky sa uvoľnia, prípadne vyplavia. Ide o najjednoduchší spôsob ošetrenia osiva pred sejbou. Teplota vody by sa mala pohybovať v rozmedzí 20 až 25 °C. Počas namáčania treba vodu niekoľkokrát vymeniť. Čas potrebný na napučanie semien závisí od druhu.

Čas namáčania osiva podľa druhu:

 • 30 až 60 hodín – pomaly klíčiace druhy ako mrkva, petržlen, zeler, cibuľa
 • 25 až 40 hodín – rajčiak, paprika a baklažán
 • 10 až 12 hodín – tekvica, uhorka, kapusta, reďkovka
 • 2 až 4 hodiny – šalát

Vodu meňte každých dvanásť hodín. Pred opätovným namočením do čistej vody nechajte semená tridsať minút na vzduchu obschnúť. Kyslík je totiž pri klíčení veľmi dôležitý.

Namáčané osivo treba občas premiešať. Mierne obschnuté semená potom vysejte do pripravenej pôdy, ktorá musí mať primeranú vlhkosť.

Naklíčovanie

Ide o namáčanie osiva až do objavenia sa klíčkov, ktoré nesmú prerásť, aby sa pri vysievaní nezlomili. Nikdy ich nevysievajte do suchej pôdy a bez možnosti ďalšej závlahy. Došlo by k zaschnutiu klíčkov a rastlinky by nevyrástli. Týmto spôsobom sa urýchli vzchádzanie semien až dvojnásobne.

Teplo, zima

Striedanie teplôt má priaznivý vplyv najmä na teplomilné druhy zelenín. napučané semená vystavte na desať až dvanásť dní teplote 20 °C, ktorá bude pôsobiť dvanásť hodín denne. Na ďalších dvanásť hodín zas upravte teplotu na 0 až 3 °C. Striedaním teplôt zabezpečíte vyššiu odolnosť rastlín proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, čo priaznivo vplýva na skorosť a výšku úrody. Predhrievanie semien teplým prúdom vzduchu s teplotou 40 až 50 °C slúži na ošetrenie semien ešte pred namáčaním alebo naklíčovaním. Teplý prúd vzduchu by mal pôsobiť asi dve hodiny. Najúspešnejšie je to pri semenách tekvíc, uhoriek, melónov a rajčiakov. Predhrievanie sa odporúča niekoľkokrát zopakovať.

Technická jarovizácia

Je to ošetrenie semien navlhčením v teplom prostredí a ich krátkodobým podchladením. Podchladiť ich môžete vložením na jednu až dve hodiny do chladničky. Týmto zásahom sa zvyšuje biologická hodnota zeleninových semien, najmä rajčiakov. Nemôžno jarovizovať osivo tých druhov, ktoré sú náchylné na vybiehanie do kvetu. Sú to napríklad semená cibule, kalerábu či zeleru.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...