Ako pripraviť majiteľov o pozemky cez pozemkové úpravy?

Jeden z čitateľov nášho webu sa rozhodol podeliť so skúsenosťami, ako možno zneužitím pozemkových úprav pripraviť o pozemky ich pôvodných majiteľov. Ide o postup, ktorý je podľa názoru čitateľa v súlade so zákonom. Z jeho výpovede vyberáme:

10. 11. 2015

"Tu je príklad, veľmi reálny a zdôrazňujem, že sa to deje na celom Slovensku presne podľa nasledujúceho modelu.

Dve osoby (príbuzní) vlastnia pozemok A - ornú pôdu povedzme o ploche 4 ha. Predpokladajme, že každý s podielom 1/2.

Okolo je ďalších povedzme 19 pozemkov - tiež orná pôda - ani jeden pozemok nemá ani zďaleka výmeru 4 ha, ale spolu majú povedzme 20 ha.

Väčšina vlastníkov vlastní tieto pozemky (vrátane pozemku A) dlhé desaťročia, možno aj 100 rokov - (skutoční vlastníci sú vlastne dedičia po svojich predkoch a prapredkoch, ktorí ich vlastnili možno ešte za Rakúsko-Uhorska.

Potom príde niekoľko eseročiek, navzájom nejakým spôsobom prepojených (vlastne stačí jedna), ktoré v relatívne krátkom čase, v priebehu niekoľkých rokov skúpia časti týchto pozemkov a stanú sa vlastníkmi týchto časti, ktoré sú geometricky roztrúsene po celom obvode, ktorý tvorí tých 20 pozemkov.

Tie eseročky to samozrejme skúpili s vidinou vlastného zisku (v blízkej budúcnosti sa v oblasti plánuje investičná výstavba, ale tie eseročky sa na nej samé nepodieľajú, oni to budú chcieť tým budúcim investorom predať) a chcú mať tie svoje roztrúsené časti v jednom celku a v najlukratívnejšej časti toho obvodu, ktorý tvorí tých 20 parciel).

Jedna z tých eseročiek podá žiadosť na príslušný okresný úrad na začatie pozemkových úprav.

Eseročka presvedčí väčšinu vlastníkov (ale nie tých dvoch, čo vlastnia pozemok A), aké to bude pre nich super výhodne, keď sa ich pozemky presunú a rozdelia tak, že nebudú už zdieľať spoluvlastníctvo s nikým, lebo každý bude vlastniť svoj vlastný pozemok (v pomere spoluvlastníckeho podielu).

Výsledkom bude, že ich pozemky sa roztrieštia na malé kúsky, (lebo ako výsledok postupného dedenia skoro každý pozemok pred začatím úprav vlastnia viacerí – väčšinou príbuzní).

Dopredu ale nikto nevie, kde sa jeho nový pozemok bude v tej oblasti nachádzať. Vlastníci (nie úplne všetci) na to naletia - sú to väčšinou jednoduchí ľudia, poctiví roľníci s nízkym právnym vedomím - a v rámci "prieskumu záujmu o pozemkové úpravy" vyjadria svoj súhlas, (okrem tých dvoch, čo spoluvlastnia ten 1 ha, a možno ešte zopár ďalších zúfalcov, v naivnej predstave že predsa Ústava Slovenskej republiky im zaručuje nedotknuteľnosť ich majetku v pôvodnej forme - a teda aj na pôvodnom mieste).

No a toto stačí na to, aby sa aj ten pozemok A zaradil do procesu pozemkových úprav, (rozhodnutím okresného úradu, t. j. z pozície štátnej moci) a konečným výsledkom bude to, že tým dvom, čo vlastnia pozemok A bude ten pozemok (proti ich vôli) odobratý a neskôr pridelený každému z tých dvoch iný pozemok niekde úplne inde s polovičnou výmerou ich pôvodného spoločného pozemku A.

Navyše, počas priebehu pozemkových úprav ich práva k pôvodnému majetku budú obmedzené - rozhodnutím a nariadením príslušného okresného úradu, v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. a presne podľa článku 20 Ústavy Slovenskej republiky, a konkrétne tá časť článku, ktorá pojednáva o vyvlastnení vo verejnom zaujme. Irónia je aj v tom, že ten istý článok ústavy zaručuje nedotknuteľnosť majetku.

Inými slovami, ak tých 19 pozemkov bude vlastniť spolu povedzme 50 vlastníkov (aj spolu s tými eseročkami), tak súhlas tých 50-tich vlastníkov bude predstavovať ten "verejný záujem" a čo je ešte horšie, v skutočnosti
ide len a len o záujem jednej či dvoch eseročiek.

Ak v tej oblasti vlastníte parcelu, tak v tomto konkrétnom prípade stačí vôľa len 50-tky iných ľudí na to, aby (v súlade so zákonom) bol Váš majetok vyvlastnený a namiesto Vášho pôvodného pozemku dostanete náhradu - presne podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky o vyvlastnení. V tomto prípade nie v peňažnej forme ale vo forme iného pozemku niekde inde v rámci obvodu tých 20 pozemkov, ale v momente, keď tých 50 ľudí o tom rozhodne, tak ešte vôbec neviete kde.

Toto je 1000 krát horšie ako priame vyvlastnenie - lebo priame vyvlastnenie ako napríklad kvôli diaľnici, kde to naozaj predstavuje verejný záujem - taká diaľnica bude slúžiť neporovnateľne väčšiemu množstvu ľudí - možno desiatkam tisícom (nielen tým, ktorí tú diaľnicu budú využívať, ale aj tisícom obyvateľov obcí, ktorí v súčasnosti čelia enormnému množstvu áut prechádzajúcich týmito obcami ráno - smer odniekadiaľ do Bratislavy za prácou a popoludní a do neskorého večera z Bratislavy z prace niekam domov).

Toto, čo tu píšem o pozemkových úpravách je, vyvlastnenie na základe rozhodnutia malej skupiny ľudí - všetko perfektne v súlade so zákonmi vrátane Ústavy Slovenskej republiky.

Pes je totiž zakopaný v tom, že žiadny zákon a to vrátane ústavy nijako nedefinuje pojem "verejný záujem" a každý si ho vysvetľuje ako mu to vyhovuje - vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý rozhodol v neprospech jedného podnetu proti rozhodnutiu o pozemkových úpravách kdesi na Slovensku. Klobúk dolu pred tým človekom, ktorého podanie sa dopracovalo až na najvyšší súd. Je to síce boj s veternými mlynmi, ale aspoň to skúsil - ochrániť si svoj majetok všetkými dostupnými  legálnymi prostriedkami - a takých je na Slovensku zúfalo malo a arogancia štátnej moci je nepriamo úmerná počtu takýchto ľudí."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...