Ako sa komunikuje s inštitúciami pri vyvlastňovaní?

S ktorými inštitúciami sa pri vyvlastňovaní komunikuje najlepšie a naopak, kde je problém? Dalo by sa s tým niečo robiť?

28. 10. 2015

Povedzme si, s ktorými inštitúciami môžete prísť do kontaktu pri výkupoch a pri vyvlastňovaní.

V drvivej väčšine prípadov o budúcom verejnom záujme rozhodujú poslanci mestského alebo obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní alebo zmenách územného plánu mesta alebo obce. V niektorých prípadoch rozhoduje vláda.

Obecní poslanci môžu napríklad schváliť zámer vybudovať na Vašej záhradke obecné futbalové ihrisko, v predzáhradke pred domom autobusovú zastávku alebo na Vašom záhumienku obecnú cestu pre developera rodinných domov, prípadne nový obecný cintorín, či parkovisko k nemu.

Majú oprávnenie tieto zámery schváliť v územnom pláne do zoznamu takzvaných verejnoprospešných stavieb. Dôsledkom je, že potom Vám úrad môže kvôli takej výstavbe Váš pozemok vyvlastniť proti Vašej vôli. Väčšina ľudí, najmä vo väčších obciach a mestách sa o územný plán na svoju škodu nezaujíma. Ak máte pozemok alebo dom, možno ani netušíte, že v územnom pláne Vašej obce či mesta je na ňom plánovaná nejaká verejnoprospešná stavba. Kto však chce, môže si to ľahko overiť ak tomu venuje trochu snahy. Územné plány majú mnohé obce a mestá zverejnené na internete, takže ani nemusíte komunikovať s obecným, miestnym či mestským úradom.

Komunikácia s komunálnymi poslancami býva rôzna. Líši sa obec od obce, dokonca od poslanca k poslancovi.

Ďalším hráčom je ten, v prospech koho sa napríklad Váš pozemok vyvlastňuje. Volajme ho investor. Môžu to byť cestári, diaľničiari, vodohospodári, ale aj Vaša obec, prípadne súkromný investor, ktorého podnikateľský zámer bol rozhodnutím štátneho úradníka povýšený na „verejný záujem“. Každý z nich vie, že keď nebudete súhlasiť s dobrovoľným predajom, poľahky získa Váš pozemok alebo dom vyvlastnením. Samozrejme za náhradu v peniazoch podľa znaleckého posudku.

Nestretol som sa s tým, aby investor ponúkol viac, ako minumum. Vie, že ponuku nemusí zvýšiť nad zákonné minimum. Komunikácia zodpovedá tomu, ako keď komunikujete s niekym, kto vie, že s Vami komunikovať nemusí. Štátni investori aspoň formálne reagujú, slušnou formou, hoci po vecnej stránke bývajú ich odpovede niekedy v svojej podstate arogantné a používajú taktiku preskakujúcej platne bez ohľadu na to, čo im hovoríte alebo píšete Vy.

Ak na nimi diktované podmienky nepristúpite, budete komunikovať s vyvlastňujúcim úradom, ktorého cieľom je vyvlastniť Váš majetok.

Niektorí ľudia žijú v mylnej predstave, že u nás vyvlastňujú súdy. Nie je to pravda. Vyvlastňujú obecné úrady, v niektorých prípadoch obvodné úrady. Ich úradníci obyčajne nie sú trénovaní na takéto konfliktné situácie, preto najčastejšia skúsenosť ľudí s osobnou účasťou na ústnom pojednávaní vo vyvlastňovacom konaní býva plná rozčarovania.

Faktom je, že osobná účasť vo vyvlastňovacom konaní nie je nevyhnutná, dôležitejšie je v prípade nezákonného postupu počas výkupu alebo pri rozhodovaní úradu vec riešiť v stanovených lehotách písomne. Ak si na to netrúfate, môžete splnomocniť niekoho iného, komu dôverujete, napríklad advokáta.

Vyvlastňovanie je vážnym zásahom do ústavných práv majiteľa pozemku alebo domu. Zamestnanci úradov často nemajú patričnú kvalifikáciu. Neraz sa situácia javí, ako keby boli motivovaní vyhovieť za každú cenu investorovi, aj keď právo nie je na jeho strane, ale na Vašej. Preto sú niektoré vyvlastňovacie rozhodnutia sporné. V takýchto prípadoch je komunikácia s úradmi nepríjemná. Vám ide o majetok, úradníkovi v podstate o nič. Ak urobí chybu, prakticky nič neriskuje. Dovolávať sa pravdy a nápravy musíte Vy. Na Vaše náklady a vo Vašom voľnom čase. Mnohí ľudia to nedokážu, čo úrady môžu zneužiť.

Keď je rozhodnutie o vyvlastnení právoplatné, Váš majetok kataster prepíše na investora, na pošte Vás čaká úradom určená náhrada, nie ste s výsledkom spokojní a vidíte pri vyvlastňovaní porušenie zákona, môžete sa obrátiť na orgány spravodlivosti. V prvom rade je to súd, potom prokuratúra či ombudsman. Tu úroveň komunikácie záleží prípad od prípadu. Skúsenosti sú často trpké.

Pokiaľ vlastník nemá osobitný vzťah k vykupovanej nehnuteľnosti, nevyužíva ju, nechce ju zachovať pre ďalšie generácie, váži si viac peniaze ako pôdu a cena vypočítaná znalcom (ktorého platí investor) mu vyhovuje, ten sa obyčajne so žiadnou konfliktnou situáciou nestretne. Vec pre neho končí podpísaním ponúknutej zmluvy a prijatie ponúkaných podmienok tak, ako sú, bez možnosti ich zmeniť.

Pýtate sa, čo by sa s úrovňou komunikácie dalo urobiť. Na zlepšenie komunikácie v tých ostatných prípadoch by stačilo „málo“. Precíznejšia legislatíva, ktorá zakotví viac povinností na plecia investora tam, kde sú dlhodobo známe problémy.

Jedno porekadlo hovorí, že keď so zákonom nie sú rovnako spokojní všetci, tak je ten zákon dobrý. Nový zákon o vyvlastňovaní si investori môžu pochvaľovať, no vyvlastňovaní vlastníci nemajú veľa dôvodov na spokojnosť. Takže asi to nie je dobrý zákon.

Podrobne monitorujeme:

Čadca, diaľnica D3

Prešov, diaľničný obchvat, tunel

Prešov, Nábrežná komunikácia

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

Čo je to vyvlastnenie

1976/050 Stavebný zákon

2007/669 O opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic - zákon

Priamo súvisiace články

Aké najčastejšie problémy majú ľudia s vyvlastnením? 

Čo vám v schválenom zákone o vyvlastňovaní prekáža? 

Utečenci. Bude sa kvôli nim vyvlastňovať aj u nás tak, ako v Nemecku? 

Aké sú výhody vyvlastňovania pre Jaguar? Bude tam korupcia? 

Ako a kde sa bude vyvlastňovať podľa nového zákona? 

Vyvlastnenie pre diaľnicu. Čo si mám zvážiť, aby som nenaletel priekupníkom? 

Územné konania chce ministerstvo zrušiť, čierne stavby majú zmiznúť 

Práva vlastníkov pozemkov možno obmedziť len vo verejnom záujme, ale.... 

Šindlerovcom zničili pozemky, Ústavný súd im dal nádej na spravodlivosť 

Nález ústavného súdu vo veci PL. ÚS 19/09 - úplné znenie nálezu 

Poslanci schválili zmeny územného plánu 

Stavby diaľníc na cudzích pozemkoch, ktoré navrhol Smer, podporujú HZDS aj SNS 

Druhá verzia Vážneho diaľničnej novely je opäť protiústavná 

Za akých podmienok môže obec vyvlastniť súkromný pozemok? 

Prešovčania podali k územnému plánu desiatky pripomienok 

Pripomienky môžu občania podať už len do piatku 

Prešovskí poslanci odhlasovali zmeny limitov hlučnosti  

Vyvlastnenie je najväčší zásah do vlastníckych práv, napriek tomu zákony nie sú jednoznačné 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? 

Dôvodová správa návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...