Ako sa skladá skládka

Smradľavý príbeh, ako sa regionálna skládka stáva súčasťou mesta Pezinok, je v mnohých smeroch poučný a v jednom inštruktážny. Dáva návod, čo treba na to, aby sa profitom motivovaný záujem povýšil nad zákon i vôľu občanov.

Keby bolo Slovensko právnym štátom, tak každý, kto by chcel postaviť veľkú skládku tam, kde to územný plán zakazuje, musel zistiť, že sa to nedá. Lebo podľa zákona rozhodnutie o stavbe musí byť v súlade s územným plánom. Skládka v Pezinku s ním v súlade nie je, ale napriek tomu tam má byť. A nebolo na to treba až tak veľa, stačilo zabezpečiť štyri veci. Po prvé, aby šéfom druhostupňovej inštancie, ktorá vo veci rozhodovala, bol majiteľ pozemku, na ktorom má sklád­ka stáť. Ján Man sa síce nechal z konania vylúčiť, ale Krajský stavebný úrad v Bratislave vydal také rozhodnutie, aké potreboval. Úrad ho nemusel ani odôvodniť, lebo navrhovateľ stavby to zariadil tak, že medzi účastníkmi konania nebol nik, kto by s umiestnením skládky na kraj mesta nesúhlasil. Po druhé, aby Inšpektorát životného prostredia v Bratislave viedol človek, ktorý vydá povolenie na zriadenie skládky, a to bez možnosti odkladu. Miroslav Held dokonca vyhlásil obsah úradného rozhodnutia za obchodné tajomstvo, len aby ho nemohol nikto právne napadnúť. Po tretie, aby netrestný odbor Generálnej prokuratúry vydal stanovisko, že nariadenie, ktorým mesto Pezinok skládku zakázalo, bolo „prijaté v rozpore so zákonom“. Pritom jediný orgán, ktorý môže o niečom takom rozhodnúť, je Ústavný súd. Po štvrté, aby Slovenská inšpekcia životného prostredia vyhlásila, že rozhodnutie bratislavského inšpektorátu je v poriadku, lebo „Inšpektorát nemôže preskúmavať rozhodnutia iných orgánov štátnej správy“.

Kto povie, že Slovensko v roku 2008 bolo právnym štátom, mal by ísť na skládku do Pezinka.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...