Ako sa skladá skládka

Smradľavý príbeh, ako sa regionálna skládka stáva súčasťou mesta Pezinok, je v mnohých smeroch poučný a v jednom inštruktážny. Dáva návod, čo treba na to, aby sa profitom motivovaný záujem povýšil nad zákon i vôľu občanov.

Keby bolo Slovensko právnym štátom, tak každý, kto by chcel postaviť veľkú skládku tam, kde to územný plán zakazuje, musel zistiť, že sa to nedá. Lebo podľa zákona rozhodnutie o stavbe musí byť v súlade s územným plánom. Skládka v Pezinku s ním v súlade nie je, ale napriek tomu tam má byť. A nebolo na to treba až tak veľa, stačilo zabezpečiť štyri veci. Po prvé, aby šéfom druhostupňovej inštancie, ktorá vo veci rozhodovala, bol majiteľ pozemku, na ktorom má sklád­ka stáť. Ján Man sa síce nechal z konania vylúčiť, ale Krajský stavebný úrad v Bratislave vydal také rozhodnutie, aké potreboval. Úrad ho nemusel ani odôvodniť, lebo navrhovateľ stavby to zariadil tak, že medzi účastníkmi konania nebol nik, kto by s umiestnením skládky na kraj mesta nesúhlasil. Po druhé, aby Inšpektorát životného prostredia v Bratislave viedol človek, ktorý vydá povolenie na zriadenie skládky, a to bez možnosti odkladu. Miroslav Held dokonca vyhlásil obsah úradného rozhodnutia za obchodné tajomstvo, len aby ho nemohol nikto právne napadnúť. Po tretie, aby netrestný odbor Generálnej prokuratúry vydal stanovisko, že nariadenie, ktorým mesto Pezinok skládku zakázalo, bolo „prijaté v rozpore so zákonom“. Pritom jediný orgán, ktorý môže o niečom takom rozhodnúť, je Ústavný súd. Po štvrté, aby Slovenská inšpekcia životného prostredia vyhlásila, že rozhodnutie bratislavského inšpektorátu je v poriadku, lebo „Inšpektorát nemôže preskúmavať rozhodnutia iných orgánov štátnej správy“.

Kto povie, že Slovensko v roku 2008 bolo právnym štátom, mal by ísť na skládku do Pezinka.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...