Ako tranformovať súradnice JTSK na GPS (tzv. WGS 84)?

V geografických informačných systémoch a v on-line katastri sa používajú geografické súradnice JTSK (Jednotná trigonometrická sieť katastrálna), presnejšie S-JTSK(JTSK03).

V Európe sa používa na rovnaké účely paneurópsky súradnicový systém ETFRS89 (European Terrestrial Reference System 1989 - Európsky terestrický referenčný systém 1989).

S určitou mierou nepresnosti je podobný súradnicovému systému WGS84 (World Geodetic System 1984 - Svetový geodetický systém 1984).

Referenčná transformačná služba Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na transformáciu údajov medzi ETRS89 a S-JTSK na Slovensku je voľne dostupná širokej verejnosti prostredníctvom rezortného geoportálu (www.geoportal.sk) na adrese:

https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/

Ako nájsť S-JTSK súradnice parcely v katastri?

 1. Na katastrálnom portáli si nájdite príslušnu parcelu. Odporúča sa využiť Internet Explorer.
 2. Zvoľte možnosť "Zobraziť parcelu na mape".
 3. Kliknite na zobrazenú mapu pravým tlačidlom, vyberte "Nastavenie". Zobrazí sa okno a v ňom začiarknite "Display mouse position".
 4. Na dolnej lište sa zobrazujú aktuálne S-JTSK súradnice.

Použitie transformačnej služby - princíp

 1. Otvorte formulár na stránke: https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
 2. Vyberte formát vstupných údajov - pre najjednoduchší prípad možnosť "Transformácia bodu jednotlivo".
 3. Ako "Vstupný súradnicový systém vyberte "S-JTSK (JTSK03)".
 4. Ako "Výstupný súradnicový systém vyberte "ETRS89-LatLonh".
 5. Zadajte vstupné súradníce vo formáte S-JTSK (JTSK03). Nie je potrebné zadávať znamienko "mínus".
 6. Stlačte "Transformovať"
 7. Odčítajte pretransformované súradnice.

Vybrať možno aj ďalšie možnosti.

Pretransformované súradnice môžete použiť v navigačnom systéme alebo zobraziť v Google Maps.

Príklad

Nádvorie bratislavského hradu má súradnice:

S-JTSK (JTSK03):

 • Y = 574332 m
 • X = 1281030 m

ETRS89-LatLonh:

48° 08' 30,05080" 17°06'00,11489"

Predchádzajúci riadok môžete pre overenie skopírovať do Google Maps.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...