Ako tranformovať súradnice JTSK na GPS (tzv. WGS 84)?

V geografických informačných systémoch a v on-line katastri sa používajú geografické súradnice JTSK (Jednotná trigonometrická sieť katastrálna), presnejšie S-JTSK(JTSK03).

V Európe sa používa na rovnaké účely paneurópsky súradnicový systém ETFRS89 (European Terrestrial Reference System 1989 - Európsky terestrický referenčný systém 1989).

S určitou mierou nepresnosti je podobný súradnicovému systému WGS84 (World Geodetic System 1984 - Svetový geodetický systém 1984).

Referenčná transformačná služba Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na transformáciu údajov medzi ETRS89 a S-JTSK na Slovensku je voľne dostupná širokej verejnosti prostredníctvom rezortného geoportálu (www.geoportal.sk) na adrese:

https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/

Ako nájsť S-JTSK súradnice parcely v katastri?

 1. Na katastrálnom portáli si nájdite príslušnu parcelu. Odporúča sa využiť Internet Explorer.
 2. Zvoľte možnosť "Zobraziť parcelu na mape".
 3. Kliknite na zobrazenú mapu pravým tlačidlom, vyberte "Nastavenie". Zobrazí sa okno a v ňom začiarknite "Display mouse position".
 4. Na dolnej lište sa zobrazujú aktuálne S-JTSK súradnice.

Použitie transformačnej služby - princíp

 1. Otvorte formulár na stránke: https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
 2. Vyberte formát vstupných údajov - pre najjednoduchší prípad možnosť "Transformácia bodu jednotlivo".
 3. Ako "Vstupný súradnicový systém vyberte "S-JTSK (JTSK03)".
 4. Ako "Výstupný súradnicový systém vyberte "ETRS89-LatLonh".
 5. Zadajte vstupné súradníce vo formáte S-JTSK (JTSK03). Nie je potrebné zadávať znamienko "mínus".
 6. Stlačte "Transformovať"
 7. Odčítajte pretransformované súradnice.

Vybrať možno aj ďalšie možnosti.

Pretransformované súradnice môžete použiť v navigačnom systéme alebo zobraziť v Google Maps.

Príklad

Nádvorie bratislavského hradu má súradnice:

S-JTSK (JTSK03):

 • Y = 574332 m
 • X = 1281030 m

ETRS89-LatLonh:

48° 08' 30,05080" 17°06'00,11489"

Predchádzajúci riadok môžete pre overenie skopírovať do Google Maps.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...