Aktivisti podali sťažnosť na envirorezort pre neriešenie skládky vo Vrakuni

Tvrdia, že sanácia za posledné tri roky vôbec nepokročila. Minister Ján Budaj nedávno vyhlásil, že začiatok prác brzdia zdĺhavé procesy okolo vlastníctva pozemkov.

20. 01. 2023

Sťažnosť podalo Občianske združenie Za našu vodu. Ministerstvo žiada, aby vo veci sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni bezodkladne konalo a urýchlene odkúpilo pozemky nad skládkou. Súbežne s tým má pristúpiť k zabezpečeniu vypracovania štúdie uskutočniteľnosti a následne zabezpečiť najlepší spôsob sanácie.

Sanačné práce mali byť financované z Kohézneho fondu EÚ. Bratislavská mestská časť Ružinov vydala koncom roka 2020 stavebné povolenie na sanáciu vrakunskej skládky.

Sanácia je podľa združenia nerealizovateľná do dátumu stanoveného v zmluve, a to 30. júna 2023. Stavebnému povoleniu vyprší platnosť v máji a alokované prostriedky fondov v rozsahu viac ako 30 miliónov eur nebude možné na tento účel čerpať, tvrdí.

Problémy s pozemkami

Združenie ďalej tvrdí, že právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov nad skládkou bolo pre nedostatočnú činnosť ministerstva zrušené v niekoľkých prípadoch. Dôvodom podľa združenia bolo, že envirorezort nezaplatil vyvlastneným majiteľom náhradu za vyvlastnenie v stanovenej lehote.

Argumentáciu ministerstva o prieťahoch zo strany majiteľov vyvlastnených pozemkov považuje združenie za dôsledok zanedbania a nedostatočnej kontroly zo strany rezortu nad procesom vyvlastňovania.

Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj sa prednedávnom vyjadril, že začiatok sanačných prác vrakunskej skládky brzdia zdĺhavé procesy, najmä majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov.

Ubezpečil, že rezort hľadá riešenie v súlade s právnymi predpismi pre zabezpečenie právneho vzťahu k pozemkom. V krátkom čase tiež zverejní návrh ďalšieho postupu.

Aký je plán sanácie

Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky.

Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120-tisíc kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Práce by mali po ich spustení v zmysle projektu trvať 3,5 roka, a to vrátane dvojročného posanačného monitoringu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...