Akú cenu má dostavba Nábrežnej komunikácie?

Spor o výstavbu Nábrežnej komunikácie vstupuje do ôsmeho roku. Aj keď sa zdalo, že nový prešovský primátor spornú záležitosť vyrieši vecne a rýchlo, ukazuje sa, že nad majetkovým vysporiadaním a dostavbou visí ďalší tieň, ktorý proces spomalí.

Prešov - Spor rodiny D r u t a r o v s k ý c h s radnicou a investorom stavby Nábrežnej komunikácie vstupuje do ôsmeho roku. Aj keď sa zdalo, že nový prešovský primátor spornú záležitosť vyrieši vecne a rýchlo, ukazuje sa, že nad majetkovým vysporiadaním a dostavbou visí ďalší tieň, ktorý proces spomalí.

Dohoda medzi oboma stranami bola "na spadnutie". Intenzívne spolupracovali a vo všeobecnosti sa očakávalo, že materiál sa dostane na prerokovanie k mestskej rade a potom k poslaneckému zboru. Nestane sa tak. Materiál z rokovania stiahli. A dôvod? Radnica mení postoj.

Turbulencie nastali, keď si kompetentní uvedomili, že hoci v marci bolo vydané stavebné povolenie na ďalšiu etapu Nábrežnej komunikácie v kilometri 0,0-1,3 na súde ešte leží žaloba 16 účastníkov konania, ktorí nesúhlasia s tým, že úradníci neakceptovali ich námietky pri zmene územného rozhodnutia. Toto všetko sa odohralo koncom roku 2005 ako reakcia na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý potvrdil, že predchádzajúce stavebné povolenie z roku 2002 bolo vydané v rozpore so zákonom. Námietky však stavebný úrad neakceptoval a v máji 2006 exprimátor Milan Benč podpísal zmenu územného rozhodnutia stavby. Odvolania proti jeho rozhodnutiu nepomohli, preto dotknutí obyvatelia podali na súde hromadnú žalobu.

V decembri 2006 sa stal prešovským primátorom Pavel Hagyari, a ten sa rozhodol problém radikálne riešiť. Našiel východisko a s poslednými vlastníkmi nehnuteľností, ktorí ešte nemali majetok pre stavbu Nábrežnej komunikácie vysporiadaný, začal koncipovať dohodu. Situácia sa začala priaznivo vyvíjať a vo všeobecnosti sa očakávalo, že stavba náhradného bývania pre rodinu D r u t a r o v s k ý c h sa na jar začne.

Odrazu sa však vyskytol problém. V marci totiž Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vydal stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu v kilometri 0,0 - 0,379 na uliciach Obrancov mieru po Škultétyho ulicu, ktorá má tvoriť spojnicu s diaľnicou D1 a v tom istom mesiaci sa malo s výstavbou začať. V tej chvíli začala rezonovať žaloba účastníkov konania, o ktorej ešte súd nerozhodol.

Nastal obrat aj v rokovaní s rodinou D r u t a r o v s k ý c h. Radnica toto začala považovať za "podraz" a prišlo ultimátum. "Pri rokovaniach s pánom primátorom ma zastupujú synovia. Pokiaľ viem, vyzval ich, aby sme stiahli žalobu a presvedčili aj iných ľudí. Inak vraj žiadna dohoda nebude a pôjde sa cestou vyvlastňovania nášho domu. Richard tých ľudí oslovil a vysvetlil im situáciu. Vyjadrili záujem stretnúť sa s primátorom. V pozícii žalobcu má každý z nich moc nad stiahnutím žaloby len v svojich rukách. Za našu rodinu sme sľúbili stiahnutie žaloby, len čo bude pripravovaná dohoda podpísaná a to platí. Spor sa predsa dostal na súd ešte v čase, keď nikto nevedel, že primátorom bude pán Hagyari a nám sa ani len nesnívalo o dohode. Ani on, ale ani my nemôžeme za rozhodnutia predchádzajúcich primátorov," povedal nám vlastník poslednej nevysporiadanej nehnuteľnosti Oto D r u t a r o v s k ý (na snímke na titulnej strane).

O stanovisko k celej veci sme požiadali aj primátora Pavla Hagyariho. "Zmluva je pripravená, podľa môjho názoru by mohla byť aj podpísaná. Má to však jeden malý, alebo veľký háčik, je tam totiž súdny spor. Pokiaľ nebude ukončený, alebo stiahnutý, tak túto dohodu nepodpíšem," uviedol. Dodal, že s Richardom D r u t a r o v s k ý m (synom vlastníka) sa na túto tému už rozprával: "Bohužiaľ, je tam viac žalobcov, nielen pán D r u t a r o v s k ý. Vysvetlil som mu, že v prípade ak nedôjde k stiahnutiu tohto súdneho sporu vo veľmi krátkej dobe, za veľmi krátku dobu považujem koniec apríla, tak spustím opäť vyvlastňovací proces." Primátor zdôraznil, že ak k vyvlastňovaniu dôjde osobne bude dohliadať aby sa proces vykonal v zákonných lehotách.

Zdá sa, že nové vedenie prešovskej radnice buď nie je s celou dokumentáciou oboznámené, alebo nikoho nezaujímajú argumenty o tom, že protihlukové steny nie sú riešené tak, aby ľudia mali chodníky pri domoch, aby mohli bez problémov so svojimi autami vojsť do dvorov svojich nehnuteľností a podobne. Toto všetko sa však vôbec netýka D r u t a r o v s k ý c h, lebo ich terajší dom bude zbúraný. Naopak, zápasiť s tým budú všetci ostatní obyvatelia dotknutej ulice.

Zaujímalo nás tiež, čo si od stretnutia so žalobcami primátor Hagyari sľubuje. "Vypočujem si ich a budem sa snažiť vyjsť im v ústrety. Neviem síce, aké sú ich požiadavky, ale pokiaľ sa budú týkať protihlukovej steny a podobne, toto by sme mohli na Slovenskej správe ciest presadiť," reagoval na našu otázku. Podčiarkol tiež, že chce ľuďom vyjsť v ústrety. "Ale aj oni si musia uvedomiť, že musíme konať rýchlo a nájsť dohodu. Ja sa o ňu tiež budem snažiť, lebo aj oni sú občania Prešova a ja nemám dôvod ich poškodiť. Ale na strane druhej, nie je možné tak dlho na formálnych veciach brániť výstavbe tejto pre Prešov takej dôležitej cesty," dodal.

Napokon sme sa primátora opýtali, prečo podpis dohody s rodinou D r u t a r o v s k ý c h podmieňuje stiahnutím žaloby všetkými žalobcami. "Vy dobre viete, kto je v tejto veci iniciátorom všetkého," skonštatoval.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...