Ani ministerstvu nie je jasné, kto bude za diaľnice platiť mýto elektronicky

V utorok organizovala spoločnosť SkyToll, v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou, odbornú konferenciu pre dopravcov o elektronickom mýtnom systéme. Do jeho spustenia zostáva 37 dní a ešte stále nikto nevie, pre ktoré vozidlá bude povinné.

Mýto podľa Národnej diaľničnej

Národnú diaľničnú spoločnosť  reprezentoval Ján Voleník. Zhrnul základné informácie o mýtnom systéme. Podľa jeho slov sa v zmysle zákona č. 25/2007 Z.z. týka vozidiel nad 3,5 tony určených na prepravu tovaru a autobusov a platí na cestách I. triedy, diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Snažil sa zdôvodniť zmenu výberu mýta tým, že prostredníctvom diaľničných nálepiek sa nedokáže efektívne vyberať mýto a že elektronické mýto na Slovensku je vlastne dôsledok rozhodnutie EU.

Tieto dve myšlienky vyvolali u zúčastnených negatívnu reakciu. Podľa dopravcov je výber mýta diaľničnými nálepkami, či už fyzickými alebo virtuálnymi, najefektívnejší spôsob výberu mýta. Podľa nich EU nenariadila Slovensku zmeniť spôsob výberu mýta.

Mýtna polícia a predstaviteľ ministerstva

Mýtnu políciu, zastupoval mjr. Mgr. Erik Dóczi, ktorý okrem iného vysvetlil, že po právnej stránke ide o železničnú políciu na základe zákona č. 57/1998 Z.z. a bude voči vodičom nekompromisne postupovať, k čomu má pripravených 30 mobilných jednotiek vynucovania.

Jazdu bez zaplatenia mýta bude pokutovať vodičov jednotnou sumou 1 655 euro v hotovosti a 2 655 euro v správnom konaní. Právnické osoby a podnikateľov bude za prikázanie alebo dovolenie jazdy bez palubnej jednotky pokutovať sumou do 16 595 euro.

Žiadne zvažovanie miery zavinenia priestupku, ale pevná výška pokuty bez diskusie. 

Palubná jednotka - pokuta hrozí, keď ju nemáte a aj keď ju máte

Práve v diskusii vznikla komická situácia, lebo garant dodržiavania zákonnosti nedokázal odpovedať na otázku, či vozidlá ako žeriav alebo bager, ktoré majú nad 3,5 tony a neprevážajú tovar, sú povinné mať palubnú jednotku.

K tomu sa cez prestávku pridal neohlásený hosť, pravdepodobne štátny úradník z Ministerstva dopravy pôst a telekomunikácií (ďalej MDPT), ktorý tvrdil, že žiadny rozpor neexistuje, lebo každé vozidlo nad 3,5 tony je len nákladné a nákladné vozidla sú vždy určené na prepravu tovaru.

Dopravcovia s praktickými skúsenosťami ho vyviedli z omylu. Okrem bagra, kde by sa v lyžici mohol napriek zákazu prepravovať tovar, je veľké množstvo vozidiel, ktoré nie sú určené na prepravu tovaru. Ide o rôzne účelové, poľnohospodárske stroje a aj obytné automobily.

Podľa štátneho úradníka však takéto vozidlá na diaľnicu nesmú ísť. Na to však dostal operatívnu odpoveď od dopravcov, ktorí mu pripomenuli zavedenie mýta aj na cesty prvej triedy.

Ďalšia otázka dopravcov na tému osobných vozidiel do 3,5 tony M1/N1 s prívesným vozíkom spôsobilo priznanie, že o tomto probléme MDPT vie a v najbližšej dobe podá k tomto vysvetlenie.

Platenie mýta

Spoločnosť SkyToll zastupoval Miroslav Mikulčík, ktorý vysvetlil podrobnosti registrácie platiteľa mýta a o možnosti platenia za prejazd spoplatnenými úseku vopred alebo po prejazde. Uviedol, že registrácia s vydávaním palubných jednotiek je od dnes cez www.emyto.sk.

Mikulčík tiež oznámil poplatok vo výške 1 euro za použitie palubnej jednotky. K tomu treba pripočítať zálohu 50 euro a minimálnu zálohu vo výške 600 euro pri bankovej záruke v prípade platenia po jazde alebo  minimálnu zálohu 50 euro pri platení vopred. Z uvedeného mi vyšlo, že najmenšia suma ktorú musí mať vodič pripravenú na mýto je 101 Euro. Mimochodom, palubná jednotka pri kredite nižšom ako 12 Euro, signalizuje nedostatok kreditu.

Ďalej informoval o povinnosti vrátenia jednotky do 6 mesiacov od poslednej mýtnej transakcie.

Mnohých prekvapilo, že prevádzkovateľ vozidla musí podpísať dve zmluvy. Jednu o spôsobe platenia a druhú o zapožičaní palubnej jednotky. Pritom v niektorých prípadoch zmluvu môže podpísať vodič a v niektorých ju musí podpísať konateľ spoločnosti.

V diskusii sa objavil názor dopravcov: ak vozidlo potrebuje ísť spoplatneným úsekom menej často ako raz za 6 mesiacov, tak bude zrejme lepšie palubnú jednotku previesť raz za čas krátkym spoplatneným úsekom, ako podstupovať rušenie a obnovovanie zmlúv prípadne platenie pokuty.

Server www.emyto.sk ešte včera neumožňoval registráciu vozidiel do 3,5 tony pre prípad pripojenia prívesného vozíka, keď celková prípustná hmotnosť súpravy presiahne 3,5 tony. Takisto pri akejkoľvek registrácii vyžadoval IČO a výpis z obchodného registra alebo obdobný doklad. Čiže je to v zmysle toho, ako sa hovorilo v roku 2007, že povinnosť pre elektronické mýto bude len pre dopravcov.

Zdražie pre mýto preprava tovaru?

Profesijnú organizáciu dopravcov, Česmad Slovakia, zastupoval Ing. Pavol Reich. Jeho prednáška zapôsobila na dopravcov ako rozsudok trestu smrti. Poskytol informácie o kontaktných miestach pre prepravcov a poskytované služby.

Druhá časť prednášky sa venovala ekonomike s upozornením, že Slovensko má okrem Rakúska najvyššie mýtne poplatky. Odporučil, aby si dopravcovia do cien pre budúci rok zakalkulovali ceny za mýto podľa nariadenia vlády č. 350/2007 Z.z. s varovaním, že ak to dopravca nespraví, tak skrachuje. Prezentoval to na porovnaní terajších a budúcoročných poplatkoch.

Ak dopravca denne najazdil v priemere 500 km, polovicu na diaľniciach a polovicu na cestách I triedy, tak doteraz zaplatil 10 euro. Po novom to bude 85 euro.

Napríklad, jazda Bratislava - Nitra a späť doteraz stála 10 euro a po novom to bude takmer 30 euro.

V diskusii vystúpili dopravcovia s tým, že takéto zvýšenie poplatkov pokladajú za likvidačné. Niektorí dopravcovia to už mali prepočítané a skonštatovali, že im poplatky stúpnu v priemere o 300 percent.

Niektoré vozidlá nad 3 a pol tony možno nebudú platiť za diaľnice

V deň spustenia ostrej registrácie na elektronické mýto ešte stále nie je známe, pre ktoré vozidlá platí povinnosť používať palubnú jednotku.

Keď poslanci v roku 2007 schvaľovali zákon 25 tak sa verejnosti tvrdilo, že elektronické mýto sa zavádza pre prepravcov tovaru and 3,5 tony a autobusy a tak bol zákon aj schválený.

§ 2, zákon č. 25/2007 Z.z. (Základné ustanovenia):

(2) Vymedzené úseky ciest možno užívať motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami
umožňujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča po úhrade mýta za užívanie týchto vymedzených úsekov ciest. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu, a to aj vtedy, ak na takéto zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie

Keď prišiel na svet mýtny poriadok vo forme vyhlášky MDPT, tak preprava tovaru z neho vypadla a má platiť pre všetky vozidlá a súpravy nad 3,5 tony.

Teraz je v schvaľovacom procese vyhláška, kde sú definované diaľničné nálepky na rok 2010 a nie je v nich nálepka pre vozidlá nad 3,5 tony neprepravujúce tovar. Z toho plynie, že vozidlá nad 3,5 tony vrátane súprav neprepravujúce tovar sú oslobodené od elektronického mýta a aj diaľničnej nálepky.

Ak sú dva predpisy protichodné tak platí ten s väčšou váhou. V tomto prípade ide o zákon NR SR č. 25/2007 Z.z. voči vyhláške MDPT č. 388/2009 Z.z., kde má väčšiu váhu má zákon bez ohľadu na to, čo hovorí zástupca ministerstva.

Keďže MDPT nemôže meniť zákon, tak má len tri možnosti. Buď narýchlo vymyslí nálepku pre pre vozidlá nad 3,5 tony neprevážajúce tovar, alebo vyhlási, že pre takéto vozidlá stačí nálepka do 3,5 tony. Alebo nespraví nič a bude tolerovať bezplatnú jazdu vozidlám nad 3,5 tony až do momentu účinnosti nového zákona.

Tak isto sa musí vyriešiť, čo v prípade vozidiel do 3,5 tony, ak sa za ne pripojí prívesný vozík a celková hmotnosť stúpne nad 3,5 tony. Informačný systém SkyToll odmieta registrovať vozidlá do 3,5 tony a navyše majú mať zaplatenú diaľničnú nálepku.

To by to mohlo MDPT elegantne vyriešiť podľa rakúskeho vzoru, kde v týchto prípadoch rozhoduje hmotnosť ťažného vozidla. Alebo vymyslieť dodatočnú nálepku na príves.

Ďalšie nezmysly mýtnej legislatívy

Ako dôvod zavedenia mýta sa zdôrazňuje, že sa platí podľa opotrebovania ciest. Lenže na palubnej jednotke sa nenastavuje, koľko náprav má nákladné vozidlo spustených, teda na koľkých jazdí, ale len to, koľkými disponuje. To isté je aj v prípade hmotnosti. Nie je rozhodujúca skutočná hmotnosť alebo tlak na nápravu, ale papierová maximálna prípustná hmotnosť.

Faktom ostávajú aj vysoké poplatky za jazdu po spoplatnených úsekoch a nízke rozdiely medzi ekologickým a neekologickým motorom. Vodičom a prepravcom nezostáva nič iné ako rešpektovať nariadenie vlády, prípadne ju presvedčiť na to, aby svoje rozhodnutie prehodnotila vzhľadom na hospodársku recesiu o ktorej sa v roku 2007 nikomu ani len nezdalo.

O elektronickom mýte sa hovorí veľmi dlho. Tender bol vyhlásený trikrát, dvakrát bol zrušený. Bola vybraná najdrahšia ponuka. Boli vybraní najrôznejší odborní konzultanti. A výsledok?

Jednotlivé legislatívne normy si navzájom odporujú, definícia platiteľa elektronického mýta je nejednoznačná.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...