Ani MK4, ani K4, ale Pražská...

29. 10. 2003

Prešov - Nová cesta spájajúca prešovské Sídlisko Sekčov s centrom mesta dostane nový názov. Pôvodne bola MK-4, čo značilo, že ide o miestnu komunikáciu. Potom bola zmenená len na K4, keďže jej výstavbu nedala zrealizovať mestská samospráva, ale štátna Slovenská správa ciest. Čoskoro by mala dostať nový názov - Pražská. A ulica popri ceste sa má volať Pražská ulica.

Tento návrh, ktorý vraj vzišiel z iniciatívy poslanca Vasiľa Janka, predniesla mestská názvoslovná komisia. Rozhodovať o ňom budú poslanci. Primátor Milan Benč sa domnieva, že názov Pražská je vhodný. Praha 10 je totiž partnerským mestom Prešova a ešte po nej nie je nič pomenované a naviac je tam široká, spájajúca cesta ako v Prahe. Podľa partnerských miest sú zatiaľ pomenované Keratsinske námestie a Mukačevská ulica.

V Prešove vzniknú aj ďalšie dva nové názvy. Novovybudovaná ulica v lokalite Šidlovec - Pustá dolina dostane názov Ulica Pustá dolina. Priestranstvo pred novým gréckokatolíckym chrámom na Sídlisku III (Centrum) by malo byť pomenované Námestie biskupa Vasiľa Hopka. Tento pomocný biskup bol nedávno blahorečený pápežom Jánom Pavlom II., podobne ako predtým Peter Pavol Gojdič. Podľa Gojdiča bola pomenovaná jedna časť bývalej Švermovej. Poslanec V. Janko navrhoval, aby sa celá bývalá Švermova, dnes rozdelená na viac častí, pomenovala na počesť Gojdiča a Hopka Rusínska cesta. Obom blahoslaveným biskupom Gojdičovi i Hopkovi bude začiatkom novembra slávnostne udelené čestné občianstvo mesta in memoriam.

Návrhy mestskej názvoslovnej komisie prešli odbornou lingvistickou oponentúrou docenta jazykovedca Ladislava Bartka. Mestský parlament ich bude schvaľovať na svojom najbližšom riadnom zasadnutí.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...