Ani pol roka po vynesení rozsudku kauza neskončila

Prešov - Od vynesenia rozsudku Krajským súdom (KS) v Prešove v precedentnej kauze vyvlastnenia majetku pre Nábrežnú komunikáciu uplynul polrok. Rozsudkom bolo zrušené rozhodnutie o vyvlastnení, ktoré v rokoch 2000 a 2001 vydal vtedajší Odbor životného prostredia na Krajskom aj Okresnom úrade v Prešove. KS zároveň potvrdil nález a uznesenie Ústavného súdu SR o tom, že náhrada za vyvlastnený majetok nebola posúdená podľa platného zákona. Súd vec vrátil na ďalšie konanie nástupníckej organizácii, teda prešovskému Krajskému stavebnému úradu. Zdalo by sa, že niekoľkoročná kauza majetkovoprávneho vysporiadania je vyriešená a príde bodka. Ale tá zjavne chýba.

Keď sme sa zaujímali, ako spis posúdil Krajský stavebný úrad a ako konal, od zodpovednej pracovníčky Boženy Vargovej sme sa dozvedeli: "My sme ani nemali čo konať, alebo posudzovať. Súd všetky vyvlastňovacie rozhodnutia zrušil. My sme vec postúpili príslušnému stavebnému úradu, teda mestu Prešov ako prvostupňovému orgánu."

Na mestskom Stavebnom úrade sme sa teda pýtali ďalej. "Spis sme dostali asi pred dvoma týždňami a budeme konať. Vyzveme navrhovateľa vyvlastnenia, teda Slovenskú správu ciest (SSC), aby nám predložila príslušné doklady, alebo návrh na nové konanie. Až po ich posúdení budeme môcť vydať rozhodnutie, alebo konanie zastaviť," povedal nám vedúci Stavebného úradu na prešovskej radnici Marián Harčarík.

Faktom totiž je, že SSC dodnes nevzala svoj návrh na vyvlastnenie späť, hoci Ústavný súd SR uznesením potvrdil, že ňou podaný návrh podľa vyhlášky ministerstva financií 465/1991 v čase podania návrhu a vyvlastňovacieho konania už neplatil. Presnejšie, pre nehnuteľnosti bol neplatný od roku 1996 a SSC návrh predložila v roku 2001.

V tomto prípade je však pozoruhodný najmä fakt, že kauza, v ktorej rozhodovali súdy na všetkých úrovniach, sa ani po auguste 2004, kedy vydal konečný verdikt Krajský súd v Prešove, neposunula ďalej. Každý úrad má v zmysle zákona lehotu na konanie 30 dní. Lenže nič také sa nedeje.

Ako to vnímajú D r u t a r o v s k í, ktorí už od roku 2001 žijú v oficiálne vyvlastnenom dome s pocitom, že im strecha nad hlavou patrí aj nepatrí? "Roky tvrdili, ako im na výstavbe cesty záleží. Teraz neviem, či ešte majú záujem dokončiť ju, keď tak dlho nekonajú. Zdá sa, že my sme chceli spor spravodlivo vyriešiť viac, ako tí, ktorí nás do tej situácie dostali. Súdy rozhodli, teraz je to úplne v ich rukách," povedal nám majiteľ nehnuteľnosti Oto D r u t a r o v s k ý.

Pritom stavba časti Nábrežnej komunikácie je pozastavená do vyriešenia sporného majetkového vysporiadania. Zásadnejším dôvodom pozastavenia je zrušené územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Čas plynie, problémy sa nabaľujú a dnes už ani jednému Prešovčanovi nie je jasné, čo bude s Nábrežnou komunikáciou. Za zmienku stojí aj fakt, že podľa pôvodných plánov mala byť dokončená v roku 2002. Jasné nie je dokonca ani to, akú funkciu bude cesta mať. Donedávna bola totiž v dokumentácii aj územnom pláne mesta vnímaná ako preložka štátnej cesty I/68, neskôr ako diaľničný privádzač, potom sa tento pojem vytratil a v súčasnosti sa o nej hovorí už len ako o mestskej komunikácii, alebo spojnici subcentier. Ani ostatné komunikačné prepojenia v meste nie sú definitívne ujasnené, čo je pravdepodobne dôvodom na to, že sa pôvodný termín schvaľovania aktualizácie územného plánu presunul z marca na máj.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...