Asananti spod Kalvárie prežijú posledné Vianoce vo vlastných domoch

Prešov - "Blížia sa Vianoce a končí uplynulý rok. Prešovčanom by som rád odkázal, aby si uvedomili, že keď budú na Vianoce so svojimi blízkymi v istote a bezpečí svojho domova, že v tomto meste sú kvôli postoju úradníkov ľudia, ktorí budú Vianoce prežívať v neistote a strachu o svoju budúcnosť a strechu nad hlavou. Uplynulý rok pre nich znamenal sklamanie a ponižovanie. Nech na to myslia kompetentní predstavitelia, keď budú hodnotiť uplynulý rok svojej úspešnej kariéry," napísal nám D., syn manželov, o osude ktorých sme už našich čitateľov neraz informovali v súvislosti s vyvlastnením majetku na výstavbu Nábrežnej komunikácie.

Iba táto rodina totiž dostupnými prostriedkami bojovala za svoje práva a odmietala navrhované vyrovnanie zo strany investora, teda Slovenskej správy ciest (SSC) Investorského útvaru (IÚ) Košice. Situácia vyústila až do vyvlastňovacieho konania. Odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove podľa stavebného zákona rozhodol v októbri o vyvlastnení majetku D. vo verejnom záujme. Manželia sa proti odvolali na krajský úrad. "Zarazila ma rýchlosť, s akou úrady rozhodli o vyvlastnení. Stačili im na to tri dni a bez výhrad vyhoveli návrhu SSC. Teraz si už viac ako 50 dní lámu hlavu nad tým, ako svoje rozhodnutie zdôvodnia odvolaciemu orgánu a postúpia mu ho. Už si nerobím žiadne ilúzie a obávam sa, že krajský úrad potvrdí rozhodnutie okresu," s istou dávkou rezignácie konštatoval D. a dodal. "Po všetkom, čo sme prežili sa nemôžem zbaviť dojmu, že úradníci chcú z mojej rodiny urobiť exemplárny prípad na výstrahu pre ostatných. Veď v meste sa bude stavať ďalej a ešte veľa domov padne, veľa pozemkov sa zaberie údajne vo verejnom záujme. Oplatí sa strašiť ľudí, aby radšej s menšou či väčšou ochotou podpísali nevýhodné kúpne zmluvy a za lacný peniaz predali svoje nehnuteľnosti."

V týchto dňoch už nie je nespokojná len rodina D., ale aj niekoľko ďalších. Predali svoje rodinné obydlia investorovi stavby za lacný peniaz, presne v zmysle platnej vyhlášky a teraz žijú v obavách a neistote. Domy im už fakticky nepatria, nemajú za ne peniaze a do tejto chvíle ani náhradné bývanie. Už niekoľko termínov kolaudácie bytov na sídlisku Sekčov zo strany firmy HREC sa nepodarilo dodržať.

Podľa pôvodných dohôd sa mali ľudia zo šiestich domov najneskôr do Vianoc presťahovať. Zaujímalo nás, prečo sa tak nestalo a oslovili sme vedúcu odboru mestského majetku na Mestskom úrade v Prešove Vieru Andrejkovú. "Až tento utorok nám doručila firma HREC kúpnu zmluvu na podpis. Pôvodne sme chceli prevziať aj kľúče od bytov a začať konať, ale oznámili nám, že si začali až do Nového roku čerpať dovolenky. Hoci je nám to ľúto a boli by sme ochotní veci posúriť, najreálnejší termín odovzdávania bytov sa teraz javí 8. január 2001," vysvetlila nám vedúca odboru. Ukázalo sa, že to nie je jediná prekážka. HREC totiž ešte nemá skolaudované byty zapísané do katastra, a tak podpisovanie výmerov, či nájomných zmlúv by bolo predčasné. Podľa slov V. Andrejkovej medzi sviatkami pripravia návrh nájomných alebo kúpnych zmlúv pre asanantov v zmysle prijatého a zastupiteľstvom schváleného štatútu. "Pravdu povediac ani sme nemali veľkú ochotu prevziať byty teraz, pokiaľ nie je všetko vysporiadané tak, aby sa mohli okamžite sťahovať. Teraz náklady spojené s napojením na energie znáša firma HREC. Nechceli sme, aby ľudia dostali výmery, nebývali a platili za temperovanie bytov," dodala. V hre je však aj vyplatenie úhrad za vyvlastnené stavebné pozemky. Ich hodnotu, opäť podľa nereálne nízkych vyhláškových cien im mal investor vyplatiť do 30 dní od vydania rozhodnutia. Keďže sa proti rozhodnutiu OÚ odvolali na KÚ a ten ich pripomienky zamietol a vydal vyvlastňovacie rozhodnutie už v septembri, celkom prirodzene čakali, že dostanú aspoň nejaké peniaze. KÚ však právoplatnosť rozhodnutia stále odkladá a ľudia začínajú byť nespokojní. Všetci sa už mnohokrát informovali osobne aj o úhradách za rovnako vyvlastnené zvyškové pozemky, ktoré im prisľúbilo preplatiť mesto Prešov. Koncom novembra im V. Andrejková listom oznámila, že mesto síce má záujem o kúpu týchto pozemkov, ale nemôže tak urobiť skôr, ako bude dokončená celá Nábrežná komunikácia.

V rozhovore sme ju požiadali aj o vysvetlenie k tomuto problému. "Listom sme chceli vysvetliť naše dôvody. Ľudia nechcú pochopiť, že my jednoducho nemôžeme podstúpiť riziko a odkúpiť to, čo nie je presne zamerané. Už teraz máme informácie, že v procese výstavby došlo k istým posunom oproti pôvodnému geometrickému plánu. Keď nám SSC vypracuje a predloží presnú výmeru toho, čo odkupujeme, vtedy to môžeme urobiť," zdôvodnila V. Andrejková a dodala, že v januári plánujú s každým vlastníkom v tejto súvislosti uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...