Až 854 občanov prostredníctvom petície žiada odvolanie vedúceho odboru dopravy na KÚ

14. 11. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Už neraz sme čitateľov informovali o peripetiách, ktoré sprevádzajú výstavbu Nábrežnej komunikácie. Hoci ide o stavbu vo verejnom záujme a nedá sa rovnako vyhovieť všetkým ľuďom, kameňom úrazu je zrejme konanie jednotlivých zainteresovaných. Od investora, štátnej správy až po samosprávu, ktorí podľa názoru obyvateľov lokality Pod Kalváriou, ale aj niektorých odborníkov nerešpektovali námietky dotknutých občanov v takom rozsahu, ako im to ukladá zákon.

Na Krajský úrad (KÚ) v Prešove včera signatári doručili petíciu za odvolanie vedúceho odboru dopravy a cestného hospodárstva Ing. Jaroslava Greguša. Ako nám povedal člen petičného výboru poverený zastupovaním v styku so štatutárnym orgánom Richard D r u t a r o v s k ý, petíciu podpísalo 854 občanov. "Vznikla spontánne a dá sa povedať, že po pocitoch beznádeje sa ľudia rozhodli konať. Spúšťacím mechanizmom bolo rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré po preskúmaní dokumentácie rozhodlo zrušiť stavebné povolenie na Nábrežnú komunikáciu pre hrubé porušenie trinástich ustanovení zákona, správneho poriadku aj pre ďalšie závažné nedostatky," povedal pre náš denník R. D r u t a r o v s k ý.

Podpísali ju nielen dotknutí Prešovčania, ale aj ľudia z okolia, ktorí zrejme majú svoje skúsenosti s rozhodovaním krajských úradníkov. "My podpísaní občania, sme mimoriadne pobúrení nad nekompetentnosťou a hrubým porušovaním zákonov SR. Pripomíname, že v zrušenom rozhodnutí s podpisom vedúceho J. Greguša sa uvádza: Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia... Je nemysliteľné, aby ten istý zodpovedný vedúci teraz s rovnakým presvedčením podpísal opravené rozhodnutie. Svojim konaním preukázal, že nedáva do budúcnosti žiadnu záruku, že jeho ďalšie rozhodnutia budú odborné a zákonné," uvádza sa v petícii.

Signatári ju adresovali prednostovi KÚ Jozefovi Polačkovi a žiadajú v nej, aby odvolal vedúceho odboru J. Greguša pre hrubé porušenie povinností zodpovedného pracovníka orgánu štátnej správy, pre porušenie zákona, neodbornosť a vyvodil voči nemu príslušné opatrenia. Ďalej žiadajú odôvodnenie, na základe akých kritérií ho prednosta vymenoval do funkcie a aby vysvetlil, ako došlo k vydaniu stavebného povolenia s toľkými závažnými nedostatkami. Zároveň, aby prijal také opatrenia, po ktorých by už nedochádzalo k vydávaniu neodborných a nezákonných rozhodnutí na KÚ v Prešove, ako aj o prešetrenie petície.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...