Bez palubnej jednotky sa nedozviete, ktorý úsek cesty nie je spoplatnený

Označovanie spoplatnených úsekov ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 tony riešila do konca minulého roka vyhláška č. 734/2004 Z.z. Podľa nej boli spoplatnené úseky označené dopravnými značkami.

Keď poľnohospodár potreboval ísť na pole za dedinou, tak vedel, že ak nechce platiť za diaľničnú nálepku, z cesty musí zísť ešte pred touto značkou. To isté platilo pre vozidlá voziace stavebný materiál na okraj obcí na stavby. Ak bol cieľ cesty pred značkou, nič sa nestalo. Ak však za značkou, tak si vodič musel kúpiť diaľničnú nálepku, hoci potreboval prejsť len 30 metrov.

Polícia kontrolovala dodržiavanie týchto predpisov prísne a neoblomne. Snáď prísnejšie, než ako sa kontroluje neprimeraná rýchlosť.

Napríklad, keď sa policajti dozvedeli o jednosmernej obchádzke, kde boli nákladné autá presmerované z cesty II. triedy na cestu I. triedy, tak za prejazd niekoľkých metrov pokutovali vodičov sumou 300 €. Nezaujímal ich ani fakt, že vodiči nevedeli, že je tam obchádzka, že si nemali kde kúpiť nálepku, že nemohli cúvať alebo sa otočiť, lebo obchádzka bola jednosmerná. Vodiči však aspoň vedeli, že sú na spoplatnenom úseku a spáchali priestupok.

Dnes platí nová vyhláška (č. 547/2009 Z. z.), ktorá zrušila tú starú o označovaní spoplatnených úsekov ciest I. triedy a venuje sa len vozidlám do 3,5 tony.

Pre vodičov nad 3,5 tony platí iná nová vyhláška (č. 529/2009 Z. z.), ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.

V nej je uvedené, že cesty I. triedy, na ktoré sa vzťahuje elektronický výber mýta, sú označené dopravnou značku IP 34a. To je modrý štvorec z dvojmiestnym číslom cesty.

Je to bežná značka oznamujúca číslo cesty prvej triedy a nie fyzický začiatok a koniec spoplatneného úseku.

§ 3, vyhláška č. 529/2009 Z. z.:

(1) Užívanie úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami nad 3, 5 t alebo jazdnými súpravami nad 3, 5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou informujúcou o povinnosti platby mýta na území Slovenskej republiky (IP 34a).

(2) Dopravná značka informujúca o povinnosti platby mýta na území Slovenskej republiky sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami nad 3, 5 t alebo jazdnými súpravami nad 3, 5 t.

To znamená, že spoplatnené úseky sú na cestách označené len na vstupe na Slovensko. Ďalšou možnosťou je dekódovanie tabuľky spoplatnených údajov, ktorá je prílohou vyhlášky.

Väčšinu začiatkov a koncov spoplatnených úsekov je umiestnených v križovatkách ciest. Nezodpovedanou otázkou ostáva, čo s takými úsekmi, kde nie je definovaný začiatok úseku a koniec úseku ako bod ale ako cesta?

Keď som čítal zdôvodnenie zrušenia označovania ciest I. triedy, tak mi došlo, že nechcú osadzovať dopravné značky.

Cestná sieť je na niektorých úsekoch hustejšia, s veľkým počtom krížení s inými cestami a označenie spoplatnených ciest I. triedy dopravnými značkami by znamenalo osadenie značného počtu značiek aj na veľmi krátkych úsekoch ciest (niektoré úseky dosahujú len 15 m), čím by sa strácala prehľadnosť o situácii  na ceste a mohlo by to skomplikovať a mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

Výber mýta sa uskutočňuje aj na cestách I. triedy elektronicky. Elektronický výber mýta je podľa zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za užívanie vymedzeného úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov a prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými križovaním podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky, o čom vodiča vozidla informuje palubná jednotka. Informácie o spoplatnených úsekoch ciest I. tried budú taktiež zverejňované formou letákov a na príslušných internetových stránkach.

Do konca minulého roka bol spoplatnený úsek cesty I/63 medzi Podunajskými Biskupicami a Rovinkou. V Rovinke spoplatnenie nebolo a potom bol spoplatnený ďalší úsek.

Po novom je spoplatnený úsek 063-001 od Podunajských Biskupíc po nedefinovaný bod a úsek 063-002 z nedefinovaného bodu po Dunajskú Lužnú 063-002. Takže, trúfne si niekto v Rovinke pod hrozbou pokuty 1655 € ísť nákladným autom z dvora do dvora? Čo keď je celá obec Rovinka v spoplatnenom úseku?

Keby kompetentní aspoň zadefinovali, že úseky ciest I. triedy medzi značkami označujúcimi začiatok a koniec obce sú nespoplatnené, aby vodiči vedeli na čom sú. V súčasnosti totiž len vodiči vozidiel majúcich palubné jednotky vedia, kde sa začína a končí spoplatnený úsek.

Ak palubnú jednotku na vozidle nad 3,5 tony nemáte, riskujete, že ak sa mýtny policajt zle vyspí, môže vás presvedčiť na základe prílohy vyhlášky, že ste jazdili bez zaplateného mýta a vypýta si pokutu na mieste, kde sa za elektronické mýto neplatí.

Alebo chcú mať kompetentní spoplatnené úseky v rozpore so začiatkom a koncom obcí? Tak by určite pomohli vodorovne dopravné značky, vo forme pruhu s číslom spoplatneného úseku. Ale to by museli najprv chcieť.

Na záver si pozrite spomínanú vyhlášku s tabuľkou spoplatnených úsekov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...