Bodku za kauzou o finančnom vyrovnaní za nehnuteľnosť urobí až súd

11. 05. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - O tom, aké peripetie prežili asananti spod Kalvárie, ktorí sa museli zo svojich domovov odsťahovať kvôli postupujúcej výstavbe Nábrežnej komunikácie, sme našich čitateľov neraz informovali. Jedinou rodinou, ktorá dodnes odmieta prijať podmienky investora je rodina D. Ako nám povedala hlava rodiny Oto D., celý problém sa ťahá už takmer dva roky.

"Ani po množstve argumentácií, zdôvodňovania, predvolávania na úrady, odvolávania sa na neprijateľné rozhodnutia, sme nedosiahli obojstrannú dohodu. Mrzí nás to, lebo my sa dohodnúť chceme," uviedol D. Keď pred niekoľkými dňami zazvonil pri jeho dverách súdny znalec a žiadal ho o prístup k nehnuteľnosti, bol prekvapený. Veď takýto posudok už bol raz pripravený a predložený kompetentným inštitúciám. Lenže jeho objednávateľom bol vtedy investor, teda Slovenská správa ciest (SSC).

Podľa slov D., zaujímavé bolo aj to, že znalec prišiel v sobotu so splnomocnením, ktoré mu dalo mesto Prešov a potom opakovane v nedeľu. Vedúca odboru mestského majetku na Mestskom úrade v Prešove Viera Andrejková rodinu listom informovala o tom, že vedení snahou o dosiahnutie kompromisu prijateľného pre všetkých zúčastnených, chce mesto Prešov zabezpečiť trhové ocenenie nehnuteľnosti. Ako ďalej uvádza, objednávateľom znalca Milana Gardoša je mesto a uhradí aj náklady spojené s jeho prácou. Podľa našich informácií sa však nové posúdenie ceny ešte nezrealizovalo.

Zaujala nás nová informácia a keďže rodina D. si prístup mesta nevedela vysvetliť, oslovili sme vedúcu odboru mestského majetku. "Spomínaná rodina žalovala Slovenskú správu ciest v súvislosti s údajne nesprávnym určením ceny nehnuteľností. Mesto do vzťahu vstúpilo ako vedľajší účastník s tým, že poskytneme finančné vyrovnanie za bytovú náhradu. Pre nový znalecký posudok a trhové ocenenie sme sa rozhodli preto, aby sme mohli preukázať, že to, čo rodine ponúkame, je nadštandardné vyrovnanie. D. jednoducho nechce pochopiť, že my neodškodňujeme vlastníkov domu, ale asanantov. Pokiaľ má jeho syn trvalý pobyt v tom dome a nepodpíše dohodu, my im nemôžeme nič vyplatiť," povedala nám včera Viera Andrejková.

Kým SSC môže poskytnúť vyrovnanie len podľa platnej vyhlášky, mesto chce stanoviť trhovú cenu, teda hodnotu, za ktorú by v súčasnosti mohli rodinný dom predať. Nemenej podstatným dôvodom je aj to, aby mohli porovnať oba nezávislé posudky. Podľa Andrejkovej sa vyrovnanie, do ktorého vstúpila SSC a mesto Prešov, pohybuje okolo troch miliónov korún. Dodala, že SSC im podľa znaleckého posudku a možností, ktoré umožňuje vyhláška, ponúka necelý milión a mesto Prešov finančnú náhradu za dva trojizbové byty za takmer dva milióny korún. "Napriek tomu D. takéto vyrovnanie odmieta. Stále má predstavu, že jeho dom má hodnotu šesť miliónov korún a trvá na tom, aby sme mu na jeho pozemku postavili nový dom. Nie je to neprimerané oproti ľuďom, ktorí dostali len náhradné byty?" - uzavrela argumentáciu rečníckou otázkou Viera Andrejková.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...