Boj za vlastnú strechu nad hlavou naberá na obrátkach

Po rôznych peripetiách prípad skončil pred Krajským súdom v Prešove a jeho ostatné rozhodnutie v týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť. V uznesení sa uvádza: "Krajský súd v Prešove prerušuje konanie a po právoplatnosti tohto uznesenia postúpi návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach."

06. 02. 2002

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Na stránkach našich novín sme pravidelne prinášali informácie o riešení kauzy v súvislosti s procesom vyvlastnenia majetku rodiny D r u t a r o v s k ý c h  vo verejnom záujme. Tým je v meste Prešov výstavba Nábrežnej komunikácie. Spomedzi všetkých asanantov sa vzoprela súčasnej legislatíve len spomínaná rodina a už dlhé mesiace sa pokúša zákonnou cestou dosiahnuť spravodlivé vyrovnanie za vyvlastnený majetok. Nerovný boj rodiny so štátnou správou prostredníctvom podávaných a zamietaných odvolaní trvá už viac ako rok.

Po rôznych peripetiách prípad skončil pred Krajským súdom v Prešove a jeho ostatné rozhodnutie v týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť. V uznesení sa uvádza: "Krajský súd v Prešove prerušuje konanie a po právoplatnosti tohto uznesenia postúpi návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach."

V odôvodnení predseda senátu JUDr. Peter  Šamo  uvádza, že v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia), ktorým sa zamietlo odvolanie a potvrdilo rozhodnutie Okresného úradu v Prešove, odboru životného prostredia o vyvlastnení nehnuteľností pre účely výstavby Nábrežnej komunikácie zo dňa 27. 10. 2000, bude potrebné skúmať otázku primeranej náhrady v zmysle paragrafu 20 odst. 4 Ústavy SR v spojení s ustanovením paragrafu 111 odst. 2 Stavebného zákona, paragrafy 2 až 15, ďalej 18, 19 a prílohy č. 1 až vyhlášky č. 465/1991 Zb. Ako ďalej uvádza, pred rozhodnutím vo veci súd dospel k názoru, že spomínané ustanovenia nie sú v súlade s čl. 1 a čl. 20 odst. 4 Ústavy SR, pretože nezohľadňujú princíp spravodlivosti za odňatie vlastníckeho práva, nakoľko náhradu stanovuje statickým spôsobom bez ohľadu na pohyb cien pozemkov na trhu a postupom podľa ustanovení zákona 50/1976 Zb. a vyhlášky č. 465/1991 Zb., nemožno dospieť k takej cene, ktorá by bola spravodlivá a adekvátna reálnej cene vyvlastnených nehnuteľností.

Zaujímalo nás, ako vníma rodina  D r u t a r o v s k ý c h  nový vývoj udalostí, hoci Ústavný súd SR nebude riešiť ich kauzu, ale súlad stavebného zákona s Ústavou SR. "Rozhodnutie krajského súdu dáva nádej nielen nám, ale aj ďalším ľuďom, ktorí majú, alebo budú mať podobné problémy. Veríme, že keď sa to celé prehodnotí, máme nádej na primeranú náhradu. Stanovisko Ústavného súdu, nech je akékoľvek, ešte nezmení legislatívu. To bude úlohou rezortných ministerstiev, ale dúfame, že sa tým pre nás a ďalších po nás otvorí priestor na adekvátnu dohodu," povedal nám Richard  D r u t a r o v s k ý.

Pre úplnosť informácie pripomíname niekoľko zásadných faktov. Krajský súd v Prešove uznesením z 13.10.2001 zastavil konanie o odvolaní Krajského úradu (KÚ) v Prešove. Ten sa totiž 3.10.2001 odvolal proti tomu, že súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení manželov  D r u t a r o v s k ý c h .

Slovenská správa ciest (SSC) ako investor Nábrežnej komunikácie podala v septembri 2000 návrh na vyvlastnenie ich rodinného domu, v ktorom bývajú, príslušenstva a pozemku. Okresný úrad (OÚ) v Prešove ich návrhu vyhovel a tri dni po ústnom konaní v októbri 2000, majetok manželov vyvlastnil. Náhradu určil podľa návrhu SSC, vychádzajúc z vyhláškových cien na úrovni roku 1991, ktoré sú niekoľkonásobne nižšie, ako súčasné trhové ceny nehnuteľností. Manželia sa proti rozhodnutiu odvolali, ale KÚ 20. 4. 2001 ich odvolanie zamietol a rozhodnutie OÚ potvrdil v plnom rozsahu. Tým rozhodnutie KÚ nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

Keďže postup i rozhodnutia úradov považovali manželia  D r u t a r o v s k í  za nezákonné, podali na konci júna 2001 žalobu na súd. Krajský súd hneď na začiatku sporu rozhodol o tom, že až do právoplatného skončenia pojednávania odkladá vykonateľnosť vyvlastnenia. Ak by bol súd o odklade nerozhodol, konečný verdikt by mohol prísť až v čase, kedy by bol spomínaný dom už zbúraný a na jeho mieste by sa stavala cesta. Prípadné konštatovanie nezákonnosti by už teda nepomohlo.

Ostáva teda len čakať na verdikt Ústavného súdu SR a na jeho odporúčania pre kompetentných...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...