Brusel ukazuje na podvod

Ponuku spoločnosti Slovakpass Národná diaľničná v mýtnom tendri odmietla aj pre neobvykle nízku cenu. Európska komisia vo svojom ďalšom liste slovenskej vláde píše, že o neobvykle nízku cenu nešlo.

Argumentácia eurokomisie je taká vážna, že by si ju mal všimnúť nielen minister dopravy Vážny, premiér Fico, ale aj orgány činné v trestnom konaní. Brusel totiž  trvá na tom, že Národná diaľničná „zmenila ponuku uchádzača" tým, že náklady na vybudovanie mýtnych brán a prevádzku mýtnej polície „zvýšila štvornásobne".

To potom podľa Bruselu diaľničnej umožnilo tvrdiť, že „cena ponúkaná uchádzačom nezodpovedá technickému riešeniu, ktoré bolo potrebné na dosiahnutie efektívnosti výberu mýta".

Oficiálne štátna diaľničná svoj postup vysvetľuje inak: Slovakpass nemohol za danú sumu vybudovať taký efektívny elektronický výber mýta, aby počet „čiernych pasažierov" zodpovedal jeho ponuke.

Inak povedané, na to, aby efektívnosť výberu mýta dosiahla koeficient 0,9950, by Slovakpass potreboval investovať oveľa viac ako oných 19 miliárd korún. Nepriamo teda Národná diaľničná označila ponuku Slovakpassu za podvod.

Eurokomisia však naznačuje, že k podvodu došlo práve v Národnej diaľničnej. Preto výberovej komisii vyšlo zo vzorca na výstupe vyššie číslo, ako uvádzal Slovakpass. Keď Brusel trvá na svojom, potom šlo o svojvoľné pozmenenie ponuky jedného z uchádzačov.

Výsledkom je, že aj najnižšia cenová ponuka bola z tendra vyradená, hoci v súťažných podmienkach cena mala najvyššiu váhu. Domyslené do dôsledku: ak niekto zmanipuloval najvýhodnejšiu ponuku, tak v prospech najdrahšej.

Toto je moment pre orgány činné v trestnom konaní. Zistiť, či naznačenie podvodu Bruselom nie je podvodom podľa trestného zákona.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...