Bude konečne spravodlivé odškodnenie pri vyvlastnení nehnuteľnosti zaručené zákonom?

31. 05. 2002

Zdroj: Renáta Minová, Hestia / Diaľnica a mesto

Bratislava - Občianske združenia Hestia z Bratislavy a Diaľnica a mesto z Prešova zaslali pred dvomi týždňami výzvu na zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme Národnej rade SR, vláde SR a politickým stranám. Platí tu totižto doteraz komunistická právna úprava podľa Stavebného zákona z r. 1976 a vyvlastňuje sa za tzv. úradné ceny podľa vyhlášky Ministerstva financií 465/91 Zb., ktoré sú malým zlomkom skutočnej ceny nehnuteľností.

S vyvlastňovaním horším ako za socializmu sa stretla v Prešove pri výstavbe tzv. Nábrežnej komunikácie skupina vlastníkov rodinných domov. Jedna rodina po vyvlastnení podala žalobu na súd, ktorý vec postúpil na Ustavný súd, aby tento preskúmal ústavnosť vyvlastňovania podľa platnej právnej úpravy. Ústavný súd v tejto veci ešte nerozhodol.

Na neprijateľnosť vyvlastnenia ostro poukázali pri posudzovaní vplyvov výstavby Severnej tangenty v Bratislave aj obyvatelia dotknutí jej výstavbou a ich združenie Hestia. Rovnako namietali proti zaradeniu komunikácie do územného plánu Bratislavy (januára 2001), o tom, ako sa naložilo s ich námietkami sa doposiaľ nedozvedeli. Pri jej výstavbe by bolo ohrozených 18 až 33 bytových a rodinných domov v Starom meste a Novom Meste, čo by bola v Bratislave súčasne najrozsiahlejšia demolácia od zbúrania Podhradia.

Keďže vyvlastnenie má byť v budúcnosti upravené demokraticky (viď Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka a legislatívny zámer zákona o priestorovom a územnom plánovaní), niet dôvodu akceptovať dovtedy vyvlastňovanie v duchu ozbíjavania ľudí o ich základné bývanie. Združenia preto žiadajú prijať právnu úpravu podľa návrhu Stavebného zákona z r. 1997, ktorý práve kvôli svojej demokratickej podstate neprešiel v medzirezortnom pripomienkovaní. Združenia takisto očakávajú, že si politické strany pred voľbami tento problém osvoja a nebudú ho prehliadať ako doteraz. Kto mlčí, ten svedčí.

Text výzvy, návrhu Stavebného zákona z r. 1997 ako aj petície za demokratickú úpravu vyvlastňovania je na www.seps.sk/zp/stopbeton. Občania ju môžu podporiť mailom.

Bližšie informácie o vyvlastňovaní v Prešove: www.vyvlastnenie.sk

R. Minová, Združenie Hestia

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...