Bude konečne spravodlivé odškodnenie pri vyvlastnení nehnuteľnosti zaručené zákonom?

31. 05. 2002

Zdroj: Renáta Minová, Hestia / Diaľnica a mesto

Bratislava - Občianske združenia Hestia z Bratislavy a Diaľnica a mesto z Prešova zaslali pred dvomi týždňami výzvu na zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme Národnej rade SR, vláde SR a politickým stranám. Platí tu totižto doteraz komunistická právna úprava podľa Stavebného zákona z r. 1976 a vyvlastňuje sa za tzv. úradné ceny podľa vyhlášky Ministerstva financií 465/91 Zb., ktoré sú malým zlomkom skutočnej ceny nehnuteľností.

S vyvlastňovaním horším ako za socializmu sa stretla v Prešove pri výstavbe tzv. Nábrežnej komunikácie skupina vlastníkov rodinných domov. Jedna rodina po vyvlastnení podala žalobu na súd, ktorý vec postúpil na Ustavný súd, aby tento preskúmal ústavnosť vyvlastňovania podľa platnej právnej úpravy. Ústavný súd v tejto veci ešte nerozhodol.

Na neprijateľnosť vyvlastnenia ostro poukázali pri posudzovaní vplyvov výstavby Severnej tangenty v Bratislave aj obyvatelia dotknutí jej výstavbou a ich združenie Hestia. Rovnako namietali proti zaradeniu komunikácie do územného plánu Bratislavy (januára 2001), o tom, ako sa naložilo s ich námietkami sa doposiaľ nedozvedeli. Pri jej výstavbe by bolo ohrozených 18 až 33 bytových a rodinných domov v Starom meste a Novom Meste, čo by bola v Bratislave súčasne najrozsiahlejšia demolácia od zbúrania Podhradia.

Keďže vyvlastnenie má byť v budúcnosti upravené demokraticky (viď Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka a legislatívny zámer zákona o priestorovom a územnom plánovaní), niet dôvodu akceptovať dovtedy vyvlastňovanie v duchu ozbíjavania ľudí o ich základné bývanie. Združenia preto žiadajú prijať právnu úpravu podľa návrhu Stavebného zákona z r. 1997, ktorý práve kvôli svojej demokratickej podstate neprešiel v medzirezortnom pripomienkovaní. Združenia takisto očakávajú, že si politické strany pred voľbami tento problém osvoja a nebudú ho prehliadať ako doteraz. Kto mlčí, ten svedčí.

Text výzvy, návrhu Stavebného zákona z r. 1997 ako aj petície za demokratickú úpravu vyvlastňovania je na www.seps.sk/zp/stopbeton. Občania ju môžu podporiť mailom.

Bližšie informácie o vyvlastňovaní v Prešove: www.vyvlastnenie.sk

R. Minová, Združenie Hestia

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...