Budeme stavať diaľnice rýchlejšie?

Slimačie tempo výstavby rýchlostných ciest by mohla zmeniť novela cestného zákona. A nielen to.

Právna úprava z dielne ministerstva dopravy konečne definuje čo je to "cesta". Je to neuveriteľné, ale doteraz sme ju nemali.

Účelom pripravovanej zmeny je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod nimi formou vyvlastnenia vo verejnom záujme až do 31. decembra 2030. Pôvodne to malo byť možné len do konca tohto roku. „Predĺženie termínu je nevyhnutné vzhľadom na časovo, technicky a personálne náročný proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pretože vzhľadom k jeho náročnosti nie je objektívne v možnostiach jednotlivých správcov pozemných komunikácií spracovať a predložiť návrhy na vyvlastňovacie konanie do konca tohto kalendárneho roka,“ vysvetľuje predĺženie lehoty ministerstvo dopravy.

S tým súhlasí aj Ondrej Matej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo: „Slovensko, na rozdiel od okolitých krajín, ako je napríklad Česko, má extrémne rozdrobené parcely a dochádza k tomu, že štát nie je schopný ukončiť majetkovo-právne vysporiadanie pre výstavbu nadradenej cestnej a železničnej infraštruktúry,“ vysvetlil s tým, že aj kvôli tomu 80 percent diaľnic a rýchlostných ciest je len v takzvanom predčasnom užívaní, lebo jeden alebo dvaja majitelia mini-parciel sa zatnú a tým pádom celý proces spomalia.

Len pre zaujímavosť – v Česku je priemerná doba prípravy diaľnice, vrátane majetkovo-právneho vysporiadania od jej návrhu po prvý výkop štyri až sedem rokov, u nás je to neuveriteľných 14 rokov. Novela cestného zákona by však mala okrem predĺženia lehoty na vyvlastnenie pozemkov priniesť aj ďalšie dôležité zmeny – napríklad jednoznačnú definíciu toho, čo je a čo nie je cesta. Všade sa totiž s týmto pojmom narábalo tak samozrejme, že sa akosi pozabudlo na jeho právnu definíciu. Takže po novom bude z pohľadu zákona cesta slúžiť na dopravné prepojenie obcí, okresov a krajov s mimoúrovňovými alebo úrovňovými križovatkami.

„Táto zmena cestného zákona odstráni problémy a nejasnosti v niektorých definíciách. Budú len diaľnice a cesty,“ povedal nám dopravný analytik Jozef Drahovský. Podľa neho je ďalšou dôležitou zmenou, že v prípade, ak v dôsledku (akejkoľvek) výstavby príde k zrušeniu pozemnej komunikácie, investor bude povinný zabezpečiť výstavbu náhradnej pozemnej komunikácie. To znamená, že ak výstavbou preruší cestu, chodník alebo cyklochodník, tak má povinnosť miesto nich vybudovať náhradnú trasu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...