Budeme stavať diaľnice rýchlejšie?

Slimačie tempo výstavby rýchlostných ciest by mohla zmeniť novela cestného zákona. A nielen to.

Právna úprava z dielne ministerstva dopravy konečne definuje čo je to "cesta". Je to neuveriteľné, ale doteraz sme ju nemali.

Účelom pripravovanej zmeny je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod nimi formou vyvlastnenia vo verejnom záujme až do 31. decembra 2030. Pôvodne to malo byť možné len do konca tohto roku. „Predĺženie termínu je nevyhnutné vzhľadom na časovo, technicky a personálne náročný proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pretože vzhľadom k jeho náročnosti nie je objektívne v možnostiach jednotlivých správcov pozemných komunikácií spracovať a predložiť návrhy na vyvlastňovacie konanie do konca tohto kalendárneho roka,“ vysvetľuje predĺženie lehoty ministerstvo dopravy.

S tým súhlasí aj Ondrej Matej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo: „Slovensko, na rozdiel od okolitých krajín, ako je napríklad Česko, má extrémne rozdrobené parcely a dochádza k tomu, že štát nie je schopný ukončiť majetkovo-právne vysporiadanie pre výstavbu nadradenej cestnej a železničnej infraštruktúry,“ vysvetlil s tým, že aj kvôli tomu 80 percent diaľnic a rýchlostných ciest je len v takzvanom predčasnom užívaní, lebo jeden alebo dvaja majitelia mini-parciel sa zatnú a tým pádom celý proces spomalia.

Len pre zaujímavosť – v Česku je priemerná doba prípravy diaľnice, vrátane majetkovo-právneho vysporiadania od jej návrhu po prvý výkop štyri až sedem rokov, u nás je to neuveriteľných 14 rokov. Novela cestného zákona by však mala okrem predĺženia lehoty na vyvlastnenie pozemkov priniesť aj ďalšie dôležité zmeny – napríklad jednoznačnú definíciu toho, čo je a čo nie je cesta. Všade sa totiž s týmto pojmom narábalo tak samozrejme, že sa akosi pozabudlo na jeho právnu definíciu. Takže po novom bude z pohľadu zákona cesta slúžiť na dopravné prepojenie obcí, okresov a krajov s mimoúrovňovými alebo úrovňovými križovatkami.

„Táto zmena cestného zákona odstráni problémy a nejasnosti v niektorých definíciách. Budú len diaľnice a cesty,“ povedal nám dopravný analytik Jozef Drahovský. Podľa neho je ďalšou dôležitou zmenou, že v prípade, ak v dôsledku (akejkoľvek) výstavby príde k zrušeniu pozemnej komunikácie, investor bude povinný zabezpečiť výstavbu náhradnej pozemnej komunikácie. To znamená, že ak výstavbou preruší cestu, chodník alebo cyklochodník, tak má povinnosť miesto nich vybudovať náhradnú trasu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...