Budeme stavať diaľnice rýchlejšie?

Slimačie tempo výstavby rýchlostných ciest by mohla zmeniť novela cestného zákona. A nielen to.

Právna úprava z dielne ministerstva dopravy konečne definuje čo je to "cesta". Je to neuveriteľné, ale doteraz sme ju nemali.

Účelom pripravovanej zmeny je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod nimi formou vyvlastnenia vo verejnom záujme až do 31. decembra 2030. Pôvodne to malo byť možné len do konca tohto roku. „Predĺženie termínu je nevyhnutné vzhľadom na časovo, technicky a personálne náročný proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pretože vzhľadom k jeho náročnosti nie je objektívne v možnostiach jednotlivých správcov pozemných komunikácií spracovať a predložiť návrhy na vyvlastňovacie konanie do konca tohto kalendárneho roka,“ vysvetľuje predĺženie lehoty ministerstvo dopravy.

S tým súhlasí aj Ondrej Matej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo: „Slovensko, na rozdiel od okolitých krajín, ako je napríklad Česko, má extrémne rozdrobené parcely a dochádza k tomu, že štát nie je schopný ukončiť majetkovo-právne vysporiadanie pre výstavbu nadradenej cestnej a železničnej infraštruktúry,“ vysvetlil s tým, že aj kvôli tomu 80 percent diaľnic a rýchlostných ciest je len v takzvanom predčasnom užívaní, lebo jeden alebo dvaja majitelia mini-parciel sa zatnú a tým pádom celý proces spomalia.

Len pre zaujímavosť – v Česku je priemerná doba prípravy diaľnice, vrátane majetkovo-právneho vysporiadania od jej návrhu po prvý výkop štyri až sedem rokov, u nás je to neuveriteľných 14 rokov. Novela cestného zákona by však mala okrem predĺženia lehoty na vyvlastnenie pozemkov priniesť aj ďalšie dôležité zmeny – napríklad jednoznačnú definíciu toho, čo je a čo nie je cesta. Všade sa totiž s týmto pojmom narábalo tak samozrejme, že sa akosi pozabudlo na jeho právnu definíciu. Takže po novom bude z pohľadu zákona cesta slúžiť na dopravné prepojenie obcí, okresov a krajov s mimoúrovňovými alebo úrovňovými križovatkami.

„Táto zmena cestného zákona odstráni problémy a nejasnosti v niektorých definíciách. Budú len diaľnice a cesty,“ povedal nám dopravný analytik Jozef Drahovský. Podľa neho je ďalšou dôležitou zmenou, že v prípade, ak v dôsledku (akejkoľvek) výstavby príde k zrušeniu pozemnej komunikácie, investor bude povinný zabezpečiť výstavbu náhradnej pozemnej komunikácie. To znamená, že ak výstavbou preruší cestu, chodník alebo cyklochodník, tak má povinnosť miesto nich vybudovať náhradnú trasu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...