Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely

10. 03. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občianska iniciatíva (OI) "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" začala mobilizačnú kampaň vyzývajúcu na verejné pripomienkovanie vládneho návrhu novely stavebného zákona. Kampaň odštartovalo zverejnenie návrhu novely na medzirezortné pripomienkovanie. Návrh bol zverejnený 3. 3. 2003 na vládnej internetovej stránke.

Návrh novely je historicky prvým pokusom o zavedenie zásady primeranej náhrady za vyvlastnenie majetku občanov do vykonávacieho predpisu. Súčasná právna úprava totiž umožňuje jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu, vyvlastňovať majetok občanov bez primeranej náhrady za tzv. vyhláškové ceny z roku 1991.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v novele navrhuje, aby sa výška náhrady za vyvlastnenie určovala podľa ceny, za ktorú sa v tom istom čase a mieste rovnaká alebo porovnateľná nehnuteľnosť predáva.

Občianska iniciatíva vníma návrh novely mierne pozitívne, avšak zároveň upozorňuje, že novela nijako nemení diskriminačné pravidlá o priebehu vyvlastňovacieho konania. Subjektu, v prospech ktorého sa vyvlastňuje, totiž stačí na podanie návrhu na vyvlastnenie, ak vlastníkovi doručí návrh kúpnej zmluvy s cenou najmenej vo výške podľa tzv. osobitného predpisu a upozorní ho, že ak do 15-tich dní na návrh neodpovie, bude sa to považovať za dôkaz o odmietnutí dohody. V súčasnosti je tzv. "osobitným predpisom" kontroverzná vyhláška ministerstva financií č. 465 z roku 1991 o oceňovaní nehnuteľností. Hoci návrh novely odkaz na túto vyhlášku odstraňuje, v každodennom živote to môže znamenať zachovanie súčasnej praxe investorov v ponúkaní vyhláškových cien, a tiež legálnu cestu ako sa úplne vyhnúť rokovaniu o dohode s vlastníkom a formálnym postupom získať rozhodnutie o vyvlastnení.

Občianska iniciatíva tiež navrhuje systémovú zmenu v oblasti kompetencií. Od 1. apríla 2003 totiž prejde právomoc vyvlastňovať na starostov a primátorov. Občianska iniciatíva však navrhuje, aby rozhodovanie o vyvlastnení, ako o najzávažnejšom zásahu do vlastníckych práv, prešla do kompetencie nezávislých súdov.

Občianska iniciatíva sa snaží vo verejnom pripomienkovom konaní prispieť ku vzniku kvalitnej, účinnej a pritom dôstojnej a spravodlivej právnej úprave vyvlastnenia vo verejnom záujme. Schválenie novely zákona v navrhovanom znení a jeho vykonávanie by prinieslo najmä pokračovanie neprípustného a neústavného potláčania rovnosti a dôstojnosti občanov v prípadoch, ak je potrebné odňať ich majetok vo verejnom záujme.

Občania môžu poslať pripomienku e-mailom na určenú adresu ministerstva. Občianska iniciatíva zverejnila znenie pripomienky, odkaz na návrh novely a informácie o zasielaní pripomienky na internetovej stránke http://www.vyvlastnenie.sk.

Stanovená 5-dňová lehota na podávanie pripomienok končí 10. 3. 2003, avšak podľa názoru občianskej iniciatívy ministerstvo opätovne nerešpektuje 15-dňovú lehotu, ktorá vyplýva z legislatívnych pravidiel vlády, čím znemožňuje verejnosti riadnu účasť na legislatívnom procese.

Občianska iniciatíva "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" je otvoreným neformálnym spoločenstvom a združuje odborníkov na stavebné právo, právnikov, občanov zasiahnutých vyvlastnením a ďalšiu občiansku verejnosť. Začiatkom januára 2003 iniciovala hromadné pripomienkovanie vládneho návrhu nového stavebného zákona, ktorý mal zachovať ustanovenia o vyvlastnení z platného stavebného zákona z roku 1976. Návrh zákona napokon neprešiel cez Legislatívnu radu vlády (LRV) aj z dôvodov na ktoré poukázala občianska iniciatíva.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.