Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely

10. 03. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občianska iniciatíva (OI) "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" začala mobilizačnú kampaň vyzývajúcu na verejné pripomienkovanie vládneho návrhu novely stavebného zákona. Kampaň odštartovalo zverejnenie návrhu novely na medzirezortné pripomienkovanie. Návrh bol zverejnený 3. 3. 2003 na vládnej internetovej stránke.

Návrh novely je historicky prvým pokusom o zavedenie zásady primeranej náhrady za vyvlastnenie majetku občanov do vykonávacieho predpisu. Súčasná právna úprava totiž umožňuje jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu, vyvlastňovať majetok občanov bez primeranej náhrady za tzv. vyhláškové ceny z roku 1991.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v novele navrhuje, aby sa výška náhrady za vyvlastnenie určovala podľa ceny, za ktorú sa v tom istom čase a mieste rovnaká alebo porovnateľná nehnuteľnosť predáva.

Občianska iniciatíva vníma návrh novely mierne pozitívne, avšak zároveň upozorňuje, že novela nijako nemení diskriminačné pravidlá o priebehu vyvlastňovacieho konania. Subjektu, v prospech ktorého sa vyvlastňuje, totiž stačí na podanie návrhu na vyvlastnenie, ak vlastníkovi doručí návrh kúpnej zmluvy s cenou najmenej vo výške podľa tzv. osobitného predpisu a upozorní ho, že ak do 15-tich dní na návrh neodpovie, bude sa to považovať za dôkaz o odmietnutí dohody. V súčasnosti je tzv. "osobitným predpisom" kontroverzná vyhláška ministerstva financií č. 465 z roku 1991 o oceňovaní nehnuteľností. Hoci návrh novely odkaz na túto vyhlášku odstraňuje, v každodennom živote to môže znamenať zachovanie súčasnej praxe investorov v ponúkaní vyhláškových cien, a tiež legálnu cestu ako sa úplne vyhnúť rokovaniu o dohode s vlastníkom a formálnym postupom získať rozhodnutie o vyvlastnení.

Občianska iniciatíva tiež navrhuje systémovú zmenu v oblasti kompetencií. Od 1. apríla 2003 totiž prejde právomoc vyvlastňovať na starostov a primátorov. Občianska iniciatíva však navrhuje, aby rozhodovanie o vyvlastnení, ako o najzávažnejšom zásahu do vlastníckych práv, prešla do kompetencie nezávislých súdov.

Občianska iniciatíva sa snaží vo verejnom pripomienkovom konaní prispieť ku vzniku kvalitnej, účinnej a pritom dôstojnej a spravodlivej právnej úprave vyvlastnenia vo verejnom záujme. Schválenie novely zákona v navrhovanom znení a jeho vykonávanie by prinieslo najmä pokračovanie neprípustného a neústavného potláčania rovnosti a dôstojnosti občanov v prípadoch, ak je potrebné odňať ich majetok vo verejnom záujme.

Občania môžu poslať pripomienku e-mailom na určenú adresu ministerstva. Občianska iniciatíva zverejnila znenie pripomienky, odkaz na návrh novely a informácie o zasielaní pripomienky na internetovej stránke http://www.vyvlastnenie.sk.

Stanovená 5-dňová lehota na podávanie pripomienok končí 10. 3. 2003, avšak podľa názoru občianskej iniciatívy ministerstvo opätovne nerešpektuje 15-dňovú lehotu, ktorá vyplýva z legislatívnych pravidiel vlády, čím znemožňuje verejnosti riadnu účasť na legislatívnom procese.

Občianska iniciatíva "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" je otvoreným neformálnym spoločenstvom a združuje odborníkov na stavebné právo, právnikov, občanov zasiahnutých vyvlastnením a ďalšiu občiansku verejnosť. Začiatkom januára 2003 iniciovala hromadné pripomienkovanie vládneho návrhu nového stavebného zákona, ktorý mal zachovať ustanovenia o vyvlastnení z platného stavebného zákona z roku 1976. Návrh zákona napokon neprešiel cez Legislatívnu radu vlády (LRV) aj z dôvodov na ktoré poukázala občianska iniciatíva.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...