Bukóza v Hencovciach chce spaľovať komunálny odpad

Bukóza Holding v Hencovciach (okres Vranov nad Topľou) chce spaľovať tuhý komunálny odpad. V ňom je zahrnutý aj nebezpečný odpad. Obyvatelia obce ešte stále nedali súhlasné stanovisko, hoci okolité obce Kučín a Vyšný Hrabovec už predbežne súhlasili.

Obyvateľom obce sa zámer nepáči

Hencovce - Obyvatelia Hencoviec sa nebezpečného odpadu obávajú. "Už teraz je tu citlivé prostredie, aj keď sa vraj odpad ešte nespaľuje. Hoci neviem, či sa už sčasti nepáli, pretože v sobotu a nedeľu cítiť zmenu klímy. Hlavne, keď je nízky tlak, tak sa to tu nedá vydržať. Som proti tomu, aby sa tu odpad začal spaľovať," povedal nám obyvateľ obce Peter Štovka.

Pridala sa k nemu aj ďalšia Hencovčanka Veronika Šimková: "Bola by som veľmi nerada, keby sa tu spaľovalo ešte viac a vytvárali sa nežiaduce látky. Životné prostredie je v tomto regióne katastrofálne."

Boja sa nebepečného odpadu

Starosta túto tému rozoberal na verejnom zhromaždení aj na mimoriadnom zastupiteľstve. "Verdikt je, že obec nesúhlasí so zmenou palivovej základne. Vedenie podniku Bukóza Holding chce spaľovať 218-tisíc ton biomasy ročne. Šesťdesiattisíc ton by malo byť z produkcie výroby - tzv. merkaptány, ktoré vznikajú pri výrobe celulózy, a 20-tisíc ton by bolo spaľovanie aj nebezpečného odpadu. To slovné spojenie 'nebezpečný odpad' v nás rezonovalo a začali sme to viac skúmať. Firma by chcela spaľovať všetko - pneumatiky, PET fľaše, hydraulické oleje, zdravotný materiál a iné. Obec má už dosť hluku, sťažnosti na úrade mám dennodenne. Takisto cítiť zápach. A ešte keď k tomu pridáme tú spaľovňu... Kto ich ustráži, že tam budú spaľovať len to, čo nám tu vypísali? Niektorí tvrdia, že je to špičková technológia a že zachytí všetko. Ale môže zlyhať aj ľudský činiteľ a čo potom? Alebo, čo ak sa stane nejaká porucha? Zásadne nesúhlasíme s procesom spaľovania, ak nebude zámer prepracovaný a doplnený o informácie o vplyvoch prevádzky na životné prostredie," uviedol starosta obce Hencovce Štefan Kovaľ.

Vytvoria pracovné miesta

Zákon, podľa ktorého bola štúdia o zmene palivovej základne vypracovaná, kategorizuje komunálny odpad ako odpad nebezpečný. Rozdeľuje ho do dvadsiatich kategórií.

"Bolo to nutné, pretože v komunálnom odpade sa môžu vyskytnúť všetky zložky rozdelené do týchto kategórií. Ideme tento región odbremeniť od škodlivín. Skládka, kde bude komunálny odpad uskladnený, bude zakrytá a nebude mať nijaký ďalší vplyv na okolie," uviedol generálny riaditeľ Bukózy Holding Ján Iľko.

Tvrdí, že firma bude využívať najnovšie technológie, ktoré sú v súčasnosti dostupné. "Garantujeme občanom, že tu bude automatický monitorovací systém. Každú sekundu zabezpečí kontrolu nad tým, čo sa v kotli bude spaľovať. Spracovanie odpadu budú mať okolité dediny zdarma. Na druhej strane sa vytvorí ďalších šesť alebo sedem pracovných miest," dodal J. Iľko.

Zatiaľ sú stanoviská obcí Nižný Hrabovec a Kučín súhlasné, ale s doplňujúcimi podmienkami. "Doplňujúce podmienky sú pre občanov veľmi dôležité, preto im vyjdeme v ústrety. Náš prvoradý záujem je spáliť merkaptány, ktoré tu dnes máme," dodal generálny riaditeľ.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...