Buldozéry smerujú až pred Európsky súdny dvor

Nová vládna predstava o zrýchlenom stavaní diaľnic znamená celkovo zásah do siedmich zákonov. Jedným z nich je aj norma o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA). Navrhovaná zmena upúšťa od povinnosti posúdenia variantného riešenia pri výstavbe diaľnic a ciest. "Cieľ je stavať diaľnice čo najrýchlejšie. Nemôžeme si dovoliť prípravu štyri a viac rokov ako doteraz,“ povedal na margo veci minister dopravy Ľubomír Vážny. Týmto sa naša legislatíva dostáva do ďalšieho rozporu so smernicou EIA, na ktorý nás v tomto roku Európska komisia už viacnásobné upozorňovala. Komisia už rozšírila svoje výhrady aj o oslabenie postavenia dotknutej verejnosti v povoľovacom konaní. Diaľničné buldozéry tak namiesto nových úsekov diaľnic úspešne smerujú až na Európsky súdny dvor do Luxemburgu.

Výstavba dopravnej infraštruktúry je určite dôležitá vec, avšak pri jej budovaní treba postupovať v súlade s platnými štandardmi, ktoré sme prijali, keď sme vstupovali do EÚ. Keďže diaľnica nie je maringotka, ktorá sa dá v prípade potreby odtiahnuť na iné miesto, je potrebné, aby sa pri stanovení jej definitívnej trasy zohľadnili všetky možné vplyvy na životné prostredie. Práve na to slúžil proces EIA.

Je viac ako pravdepodobné, že budú preferované vždy tie najmenej finančné náročné projekty, a to aj za cenu, že pri ich výstavbe bude nenávratne zničené jedinečné prírodné prostredie (Šútovo).

V neposlednom rade však môže mať takýto návrh negatívny vplyv aj na samotnú výstavbu diaľnic. Veď čo viac môže odradiť potenciálnych investorov PPP projektov alebo bankové inštitúcie poskytujúce záruky na ich realizáciu ako dlho sa vlečúce súdne spory s Európskou komisiou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...