Cestná križovatka Prešov západ bude po dobudovaní jednou z najväčších a najkapacitnejších na východe Slovenska

V Prešove sa o riešení dopravnej situácie síce roky hovorí, ale praktické kroky sú vo väčšine s malou úspešnosťou.

22. 03. 2007

Zdroj: Ing. Andrej Petruš, Prešovský večerník

Jedinečný most v Európe

Poslednou väčšou dopravnou stavbou bola rekonštrukcia cesty I/68 - predstaničný priestor v roku 1990.  Pred niekoľkými rokmi začala slúžiť motoristom, chodcom i cyklistom Rusínska cesta. "Je to veľmi málo, vzhľadom k tomu, čo potrebuje Prešov," hodnotí Ing. Jozef Kundrát, riaditeľ divízie Prešov, Dopravoprojekt, akciová spoločnosť Bratislava.

"Je potrebné riešiť cestnú dopravu v smere západ - východ a sever - juh," zdôrazňuje a pokračuje: "Komunikácie, ktoré túto úlohu splňajú, sú situované do intravilánu mesta Prešova a sú preťažené. Vplyv dopravy sa stáva neznesiteľným pre život obyvateľov v niektorých častiach mesta. Zvýšenie ich kapacity je vzhľadom na ich obostavanosť prakticky nemožné, ani križovatky už dávno nevyhovujú svojou kapacitou. Ide najmä o ulice: Levočská, Sabinovská, Vajanského, Duklianska, 17. novembra, Šafárikova, Hollého, Košická a najmä o križovatky - pri ZVL, v Lesíku delostrelcov a na Námestí mieru. Vážnou brzdou v rozvoji dopravy je úrovňové križovanie Levočskej ulice so železničnou traťou..."

Toto sú najhlavnejšie problematické uzly cestnej dopravy v meste. Tých ďalších v kategórii problematických by sme mohli nájsť aj podstatne viac... Určiť príčinu tohto nevyhovujúceho dopravného stavu je veľmi ťažké. "V podstate je problém starý - pri urbanizácii Prešova sa veľmi podcenilo navrhovanie dopravných ciest, ale - ako to už býva - prispel k tomu aj pretrvávajúci problém nedostatku peňazí," odkrýva súvislosti javov Ing. Kundrát.

Prvým "svetlom na konci tunela" pri riešení dopravných problémov tranzitnej dopravy je prebiehajúca výstavba diaľničného úseku Svinia - Prešov západ (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti), ktorá by sa mala dokončiť v najbližších rokoch. Ako sme sa v Dopravoprojekte dozvedeli, pripravuje sa pokračovanie diaľnice Prešov západ - Prešov, ktorého súčasťou bude tunel s dĺžkou 2400 m pod Malkovskou hôrkou.

Súbežne sa pripravuje aj severný obchvat Prešova - rýchlostná cesta R4 (križovatka s diaľnicou D1 Prešov - západ - Kapušany) s dĺžkou 15 km a dvomi tunelmi (800 a 1600 m). Súčasťou R4 bude aj križovatka s cestou I/68 v priestore Dúbravy. S uvedením do prevádzky rýchlostnej komunikácie R4 (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti) sa počíta v roku 2014. Diaľnica D1 a rýchlostná komunikácia R4 v zásade odbremenia mesto od tranzitnej dopravy.

Ako sme nedávno počuli prísľub od premiéra Roberta Fica, mala by sa realizácia týchto akcií urýchliť a mali by byť na ne pripravené aj peniaze...

Všetci kandidáti na primátora v minuloročných komunálnych voľbách mali ako prioritu vo svojich volebných programoch riešenie dopravných problémov v Prešove. Mesto na podnet primátora JUDr. Pavla Hagyariho oslovilo viacerých projektantov na riešenie okružnej križovatky na Námestí mieru.

Najkvalifikovanejšiu ponuku predložila mestu prešovská divíziaDopravoprojektu. Autor projektu Ing. Branislav Juhás nám k nej povedal: "Je to najzaťaženejšia križovatka v meste, ktorou denne prejde 40 tisíc vozidiel. Pre návrh slúžili ako východiskové údaje: dopravno-inžinierska analýza, analýza nehodovosti a analýza hlukových pomerov na križovatke. Zatiaľ ako najvýhodnejšie riešenie tohto neutešeného stavu sa javí rekonštrukcia na okružnú križovatku so špirálovito usporiadanými pruhmi. V podstate je to najmodernejší typ križovatky s najvyššou kapacitou, ktorá sa tam ukazuje ako limitujúca."

Križovatka Prešov západ (Vydumanec) bude po dobudovaní jednou z najväčších a najkapacitnejších na východe Slovenska. V súčasnosti sa začne prvá etapa výstavby tohto cestného uzla. Dominantným objektom nad okružnou križovatkou bude estakáda, ktorej autorom je Ing. Juraj Kopčák. Stavbu nám charakterizoval takto: "Most dlhý 350 m je výnimočný tým, že časť nosných predpínacích káblov je situovaná pod mostnou konštrukciou, čím vytvorí vzperadlovú sústavu. Tento typ nosnej konštrukcie bude v strednej Európe jediný a jedinečný. Už aj z dôvodu, že sú vyvážené tvary s trojuholníkovým motívom, ktorým nám ponúkala práve vzperadlová sústava. Po moste budú prechádzať vozidlá z mesta Prešov na diaľnicu smerom na Poprad."

Jednou z dlhoročných "bolestí" cestnej dopravy v Prešove je križovatka pri ZVL. Ako sme sa dozvedeli od Ing. Jozefa Kundráta, okrem operatívneho riešenia (svetelná signalizácia) sa pripravuje jej projektová dokumentácia s tým, že ako predbežný tvar je odporúčaný tvar veľkej okružnej križovatky s mimoúrovňovým krížením Košickej ulice. Križovatka bude v plnej miere zabezpečovať aj obsluhu priľahlého územia (ZVL, rušňové depo, Švábska ulica, atď.).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...