Cestu pri košickom Auparku vrátia motoristom

Námestie osloboditeľov bolo dočasne uzavreté pre motoristickú verejnosť od 16. júla. Uzávera má trvať do konca júla a doprava by sa mala vrátiť do pôvodného stavu s rozdielom, že na križovatke sa urobili zmeny v prospech vodičov.

Košice - Niekoľko dní bola doprava odklonená cez ulicu D. Feju na Južnú triedu. Od pondelka sa to opäť zmení. Práce finišujú a všetko nasvedčuje tomu, že prisľúbený termín bude dodržaný.

„Od 1. augusta sa sprejazdní uzatvorená komunikácia na Námestí osloboditeľov, kde sa robila rekonštrukcia električkového prejazdu, oprava pravého pruhu na Štúrovej ulici pre mestskú hromadnú dopravu a napojenie Štúrovej na Južnú triedu. Súčasťou prestavby križovatky bolo aj odstránenie starých dláždených priechodov pre chodcov,“ uviedla Linda Šnajdárová z komunikačného referátu magistrátu mesta.

Budúci týždeň bude do prevádzky uvedená aj novonainštalovaná cestná svetelná signalizácia. V súvislosti s výstavbou Auparku až do jeho kolaudácie v novembri tohto roku čakajú na motoristov ešte čiastočné obmedzenia dopravy.

Dokončená a neprejazdná

Rovnaký termín na dokončenie a sprejazdnenie platí aj pre prepojovaciu komunikáciu Moskovská-Klimkovičova na Sídlisku KVP.

Na otázku, kedy ju budú môcť začať využívať motoristi, sme jednoznačnú odpoveď od správcu nedostali.

Jej odovzdanie do užívania by privítali najmä vodiči autobusov, pre ktorých je súčasná trasa po úzkej a kľukatej cestičke maximálne nevyhovujúca a v zákrutách sa dve linky v protismere na vozovku nezmestia.

Ako sme sa dozvedeli na magistráte, stavebné práce boli ukončené a v súčasnosti je všetko v štádiu odovzdávacieho a preberacieho konania.

„Stavebník zabezpečuje dokumentáciu k prevzatiu stavby a k vydaniu povolenia na jej užívanie príslušným stavebným úradom. Po kolaudačnom konaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia bude možné otvoriť prevádzku na tejto komunikácii.“

Čo bráni tomu, aby už začala slúžiť svojmu účelu? Jedným z možných dôvodov môže byť aj zmývanie zeminy zo svahu na vozovku počas dažďov, ktoré sa už snažili cestári riešiť aj spôsobom, ktorý je viditeľný na fotozábere. Kedy sa tento problém odstráni, sa nám nepodarilo zistiť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...