Čo je verejný záujem

Dva pohľady na výkup/vyvlastnenie pozemkov pre Kia.

06. 08. 2004

Je zaujímavé, ako rýchlo sa niektorí politici naučili používať výraz "verejný záujem" bez toho, aby sa ho ktokoľvek pokúsil definovať. Potrebujete zmeniť zákony? Vyhláste to za verejný záujem. Treba zvýšiť dotácie pre lobistickú skupinu? Verejný záujem. Vyvlastniť niekomu majetok? Najlepšie vo verejnom záujme. Veď kto by sa pokúsil ísť proti verejnému záujmu? A ak sa taký zúfalec nájde, nič nie je ľahšie ako verejne ho označiť za vydierača štátu (minister hospodárstva Rusko, TA 3, Téma dňa 15. 7.).

Akého zločinu sa vlastne dopúšťajú majitelia pôdy pri Žiline? Drzo nesúhlasia s navrhovanou cenou pozemkov a žiadajú vyššiu. Áno, využívajú fakt, že je o ich pozemky záujem. Snažia sa zarobiť. To je ich sväté právo, pretože je to ich majetkom. Keďže neprejavili dostatočné pochopenie pre budovateľské úsilie našej "pravicovej" vlády, vytiahol sa bič verejného záujmu (investície, zníženie nezamestnanosti) a hrozba vyvlastnenia. Zvláštne - keby drobný podnikateľ žiadal vyvlastniť pre seba susedovu záhradu za úradnú cenu, pretože potrebuje rozšíriť dielňu a zamestnať dvoch ľudí, bol by na smiech. Tu už znižovanie zamestnanosti nie je verejným záujmom? Mladé rodiny by mohli požadovať vyvlastnenie bytov v Bratislave, je predsa verejným záujmom, aby mali kde bývať, alebo nie? Veď mnoho majiteľov bytov sa k nim dostalo v bytovom družstve za pár desiatok tisíc korún a teraz ich chcú predávať za milióny, takže ich asi tiež treba označiť za špekulantov. (Ktovie, z čoho by pán minister obvinil majiteľa pôdy, ktorý by jednoducho odmietol predať. Možno z vlastizrady s hrozbu zhabania majetku bez náhrady...?)

Ministerstvo hovorí, že ponúka trhovú cenu podľa znaleckého posudku. Fakt je, že tento nezmysel sa v § 111, ods. 2 zákona 50/1976 skutočne nachádza: "Ak sa náhrada za vyvlastňovanú nehnuteľnosť poskytuje v peniazoch, určuje sa jej primeranosť podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom." Trhová cena nie je a nikdy nemôže byť určená nejakým znaleckým posudkom, pretože je to cena, na ktorej sa kupujúci a predávajúci dohodnú. Ak sa nedohodnú, k obchodu nedôjde. Ak môže vláda zbaviť majetku občana, dokazuje to, že v našej spoločnosti je majetkové právo vnímané veľmi povrchne. Treba jasne povedať, že vyvlastňovanie vo verejnom záujme je hrubým porušením slobody človeka, ktoré nikdy nepovedie k prosperite spoločnosti, naopak, skôr či neskôr sa vypomstí.

V Juhoafrickej republike v centre Kapského Mesta je nedokončený diaľničný nadjazd. Chýba mu stredový oblúk. Pri stavbe v 70. rokoch jeden z majiteľov odmietol svoj pozemok predať a dokonca v poslednej vôli ho dedičom zakázal predať na ďalších dvadsať rokov. Aj v takej nedemokratickej krajine, akou bola vtedy JAR, bol rešpekt k súkromnému vlastníctvu väčší ako oháňanie sa verejnými záujmami. Pre Slovensko platí len jeden verejný záujem: dodržiavanie základných práv občanov. To je viac ako akákoľvek zahraničná investícia, pretože žiadny investor z nás vyspelú krajinu neurobí, to môžeme dokázať len sami.

BRANISLAV OPATERNÝ

podpredseda SF

Podrobne monitorujeme:

Žilina, KIA

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...