Čo sa zmení po voľbách v doprave?

Volebné výsledky sú známe. Zostavenie vlády zatiaľ nie i keď z matematických prepočtov a vyhlásenia lídrov strán sa dá vytušiť ako to asi dopadne. Pozrieme sa na to čo sa môže zmeniť v doprave.

Výstavba diaľnic

Robert Fico podporoval výstavbu diaľnic a počas volieb poukazoval na zastavenie ich výstavby Dzurindom, ktorý ich utlmil po Mečiarovej podpore. Nechcem sa vracať do minulosti, prečo sa tak udialo ale poďme k tomu aké sú možnosti teraz.

Slovensko diaľnice potrebuje a na tom sa zhodli všetky strany. z tohto dôvodu nepredpokladám zastavenie ich výstavby. Je pravdepodobné, že dôjde k určitým zmenám, že tendre budú viac otvorené a financovanie pod verejnou kontrolou v závislosti od možnosti ekonomiky. Diaľnice sú predovšetkým technickou a ekonomickou záležitosťou i keď na Slovensku sú v prvom rade politickou záležitosťou.

Dúfam, že dôjde k zmene po technickej stránke a to, že pri projektovaní a výstavbe diaľnic dôjde aspoň k jednej významnej zmene a tou je návrhová rýchlosť. v poslednej dobe, aby sa ušetrilo sa projektovali diaľnice na návrhovú rýchlosť 80 km/hod. z tejto rýchlosti vyplýva sklon vozovky v zákrutách a dĺžka pripojovacích a odpojovacích pruhov. Dôsledok šetrenia na nesprávnom mieste je to, že pri odpočívadlách a lebo odbočkách z diaľnice musí byť rýchlosť prispôsobená najmä k nedostatočnej dĺžke odbočovacieho pruhu, ktorý bol projektovaný na rýchlosť 80 km/hod a nie 130 km/hod.

Zákon o cestnej premávke a pokuty

Nový zákon, výška pokút a intenzívna kontrola na cestách, slávi úspech vo výrazne zníženom počte usmrtených na našich cestách s výhľadom splnenia záväzku Slovenska.

Odhadujem, že samotný zákon bude zmenený o veci, ktoré doniesla prax. Čo sa týka pokút tak ich strop sa sa pravdepodobne nezmení, ale vznikne ďalšie významné hodnotiace kritérium a to z hľadiska závažnosti priestupku voči ostatným účastníkom cestnej premávky. v sumáre to znamená, že nebezpečné správanie bude pokutované ešte prísnejšie a pri nevýznamných, neopakujúcich sa priestupkoch to bude menej prísne.

Cestný zákon

Zákon ktorý definuje cestnú infraštruktúru bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale nebol predložený do NRSR, ale stiahnutý a vrátený na dopracovanie pre veľké výhrady jednotlivých rezortov.Odhadujem, že bude snaha tento zákon zdokonaliť tak aby odzrkadľoval dnešné potreby a trendy vrátane terminológie zhodnej so zákonom o cestnej premávke. Je dosť pravdepodobné, že sa do neho dostane aj kontrola kvality cestnej infraštruktúry vrátane dopravného značenia a nedbalí správcovia budú rovnako prísne pokutovaní ak vodiči.

Zákon o podmienkach premávky vozidiel

Ide o zákon, ktorý definuje čo všetko majú spĺňať vozidlá. Tu predpokladám okrem akceptácie a jednoznačného výkladu predpisov EU/EHS aj isté zmeny týkajúce sa zníženia byrokracie v evidencii vozidiel a prihlasovaní zmien na vozidle, najmä na úradoch dopravy a prehodnoteniu princípu udeľovania pokút, napríklad za zabudnutú technické a emisnú kontrolu v čase keď sa vozidlom nejazdilo. Čo sa týka technických preukazov / osvedčení o vozidle zmenených na formát plastikovej kartičky s čipom, tak tu môžem len pochváliť pána Kalináka MV za veľmi dobrú vec a je predpoklad, že všetky ďalšie preukazy budú tento elektronický trend nasledovať.

Mýto

Odhadujem, že spôsob výberu mýta sa nezmení. Je pravdepodobné, že dôjde k určitému doladeniu a technickým zmenám a mýtny systém sa zužitkuje aj na iný účel a ním je aj transformácia dane z vozidla, tak aby jej príjemca boli správcovia komunikácií po ktorých vozidlo jazdí.

Záver

O každom bode sa dá napísať niekoľko článkov s podrobnosťami a pridať ďalšie dopravné téme, ale to až na budúce. Teraz je hlavné to, že v žiadnom prípade, nech už bude vláda akéhokoľvek zloženia, nehrozí v tomto volebnom období zastavenie výstavby diaľnic a nehrozí, že by sa prestalo dbať na bezpečnosť na cestách. Perspektívy je podstatne viac ako obáv.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...