Čo sa zmení po voľbách v doprave?

Volebné výsledky sú známe. Zostavenie vlády zatiaľ nie i keď z matematických prepočtov a vyhlásenia lídrov strán sa dá vytušiť ako to asi dopadne. Pozrieme sa na to čo sa môže zmeniť v doprave.

Výstavba diaľnic

Robert Fico podporoval výstavbu diaľnic a počas volieb poukazoval na zastavenie ich výstavby Dzurindom, ktorý ich utlmil po Mečiarovej podpore. Nechcem sa vracať do minulosti, prečo sa tak udialo ale poďme k tomu aké sú možnosti teraz.

Slovensko diaľnice potrebuje a na tom sa zhodli všetky strany. z tohto dôvodu nepredpokladám zastavenie ich výstavby. Je pravdepodobné, že dôjde k určitým zmenám, že tendre budú viac otvorené a financovanie pod verejnou kontrolou v závislosti od možnosti ekonomiky. Diaľnice sú predovšetkým technickou a ekonomickou záležitosťou i keď na Slovensku sú v prvom rade politickou záležitosťou.

Dúfam, že dôjde k zmene po technickej stránke a to, že pri projektovaní a výstavbe diaľnic dôjde aspoň k jednej významnej zmene a tou je návrhová rýchlosť. v poslednej dobe, aby sa ušetrilo sa projektovali diaľnice na návrhovú rýchlosť 80 km/hod. z tejto rýchlosti vyplýva sklon vozovky v zákrutách a dĺžka pripojovacích a odpojovacích pruhov. Dôsledok šetrenia na nesprávnom mieste je to, že pri odpočívadlách a lebo odbočkách z diaľnice musí byť rýchlosť prispôsobená najmä k nedostatočnej dĺžke odbočovacieho pruhu, ktorý bol projektovaný na rýchlosť 80 km/hod a nie 130 km/hod.

Zákon o cestnej premávke a pokuty

Nový zákon, výška pokút a intenzívna kontrola na cestách, slávi úspech vo výrazne zníženom počte usmrtených na našich cestách s výhľadom splnenia záväzku Slovenska.

Odhadujem, že samotný zákon bude zmenený o veci, ktoré doniesla prax. Čo sa týka pokút tak ich strop sa sa pravdepodobne nezmení, ale vznikne ďalšie významné hodnotiace kritérium a to z hľadiska závažnosti priestupku voči ostatným účastníkom cestnej premávky. v sumáre to znamená, že nebezpečné správanie bude pokutované ešte prísnejšie a pri nevýznamných, neopakujúcich sa priestupkoch to bude menej prísne.

Cestný zákon

Zákon ktorý definuje cestnú infraštruktúru bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale nebol predložený do NRSR, ale stiahnutý a vrátený na dopracovanie pre veľké výhrady jednotlivých rezortov.Odhadujem, že bude snaha tento zákon zdokonaliť tak aby odzrkadľoval dnešné potreby a trendy vrátane terminológie zhodnej so zákonom o cestnej premávke. Je dosť pravdepodobné, že sa do neho dostane aj kontrola kvality cestnej infraštruktúry vrátane dopravného značenia a nedbalí správcovia budú rovnako prísne pokutovaní ak vodiči.

Zákon o podmienkach premávky vozidiel

Ide o zákon, ktorý definuje čo všetko majú spĺňať vozidlá. Tu predpokladám okrem akceptácie a jednoznačného výkladu predpisov EU/EHS aj isté zmeny týkajúce sa zníženia byrokracie v evidencii vozidiel a prihlasovaní zmien na vozidle, najmä na úradoch dopravy a prehodnoteniu princípu udeľovania pokút, napríklad za zabudnutú technické a emisnú kontrolu v čase keď sa vozidlom nejazdilo. Čo sa týka technických preukazov / osvedčení o vozidle zmenených na formát plastikovej kartičky s čipom, tak tu môžem len pochváliť pána Kalináka MV za veľmi dobrú vec a je predpoklad, že všetky ďalšie preukazy budú tento elektronický trend nasledovať.

Mýto

Odhadujem, že spôsob výberu mýta sa nezmení. Je pravdepodobné, že dôjde k určitému doladeniu a technickým zmenám a mýtny systém sa zužitkuje aj na iný účel a ním je aj transformácia dane z vozidla, tak aby jej príjemca boli správcovia komunikácií po ktorých vozidlo jazdí.

Záver

O každom bode sa dá napísať niekoľko článkov s podrobnosťami a pridať ďalšie dopravné téme, ale to až na budúce. Teraz je hlavné to, že v žiadnom prípade, nech už bude vláda akéhokoľvek zloženia, nehrozí v tomto volebnom období zastavenie výstavby diaľnic a nehrozí, že by sa prestalo dbať na bezpečnosť na cestách. Perspektívy je podstatne viac ako obáv.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...