Dá parlament bianko vláde?

Ministerstvo hospodárstva zaradilo v týchto dňoch do pripomienkového konania novelu zákona o významných investíciách. Ak podľa súčasných pravidiel vláda rozhoduje, že uskutočnenie nejakej investície je vo verejnom záujme, podľa návrhu má vláda rozhodovať "len" o tom, že nejaká investícia je významná. Od chvíle, čo investícia získa štatút významnosti, bude na jej strane verejný záujem. V dôvodovej správe sa doslova píše: "Dnes je jednou z podmienok, ktorú musí investícia spĺňať, aby bola považovaná za významnú to, že vláda o nej rozhodne, že je vo verejnom záujme. V takomto prípade môžu existovať pochybnosti o tom, či investícia súkromného investora je vo verejnom záujme." Aby sa teda vylúčili pochybnosti, či vládou uznaná významná investícia je skutočne vo verejnom záujme, pečiatkou verejného záujmu ju opatrí priamo zákon.

Podľa stavebného zákona vyvlastniť možno len vo verejnom záujme na zákonom vymedzené účely. Ale ani to nestačí: verejný záujem "sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní". Čiže nie každá verejnoprospešná či líniová stavba je automaticky vo verejnom záujme. Ak sa prijme uvedená novela, každá investícia vyhlásená za významnú bude vo verejnom záujme. Ako "bonus" vznikne nerovnosť na strane stavebníkov. Tí "nevýznamní", čo budú vyvlastňovať napríklad pre prístup na pozemok, sa ocitnú v nevýhode oproti "významným investorom". Zatiaľ čo pre prvých bude platiť, že verejný záujem sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní (čiže ani nemusí), druhá skupina významných investorov bude mať "potvrdenku" o verejnom záujme vystavenú zo zákona.

V súvislosti s Kia sa zo stavebného úradu v Žiline už ozvalo, že keď má investor v rukách osvedčenie ministerstva hospodárstva o významnej investícii, stačí to na preukázanie verejného záujmu. Samozrejme, nestačí. Ale po prijatí novely bude stačiť. Zároveň sa tým definitívne spečatí, že ak zasadá vláda, majetok občanov je v ohrození. Dá parlament exekutíve takéto bianko?

Podrobne monitorujeme:

Žilina, KIA

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.