Dá parlament bianko vláde?

Ministerstvo hospodárstva zaradilo v týchto dňoch do pripomienkového konania novelu zákona o významných investíciách. Ak podľa súčasných pravidiel vláda rozhoduje, že uskutočnenie nejakej investície je vo verejnom záujme, podľa návrhu má vláda rozhodovať "len" o tom, že nejaká investícia je významná. Od chvíle, čo investícia získa štatút významnosti, bude na jej strane verejný záujem. V dôvodovej správe sa doslova píše: "Dnes je jednou z podmienok, ktorú musí investícia spĺňať, aby bola považovaná za významnú to, že vláda o nej rozhodne, že je vo verejnom záujme. V takomto prípade môžu existovať pochybnosti o tom, či investícia súkromného investora je vo verejnom záujme." Aby sa teda vylúčili pochybnosti, či vládou uznaná významná investícia je skutočne vo verejnom záujme, pečiatkou verejného záujmu ju opatrí priamo zákon.

Podľa stavebného zákona vyvlastniť možno len vo verejnom záujme na zákonom vymedzené účely. Ale ani to nestačí: verejný záujem "sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní". Čiže nie každá verejnoprospešná či líniová stavba je automaticky vo verejnom záujme. Ak sa prijme uvedená novela, každá investícia vyhlásená za významnú bude vo verejnom záujme. Ako "bonus" vznikne nerovnosť na strane stavebníkov. Tí "nevýznamní", čo budú vyvlastňovať napríklad pre prístup na pozemok, sa ocitnú v nevýhode oproti "významným investorom". Zatiaľ čo pre prvých bude platiť, že verejný záujem sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní (čiže ani nemusí), druhá skupina významných investorov bude mať "potvrdenku" o verejnom záujme vystavenú zo zákona.

V súvislosti s Kia sa zo stavebného úradu v Žiline už ozvalo, že keď má investor v rukách osvedčenie ministerstva hospodárstva o významnej investícii, stačí to na preukázanie verejného záujmu. Samozrejme, nestačí. Ale po prijatí novely bude stačiť. Zároveň sa tým definitívne spečatí, že ak zasadá vláda, majetok občanov je v ohrození. Dá parlament exekutíve takéto bianko?

Podrobne monitorujeme:

Žilina, KIA

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...