Ďalší pokus o prevod práv v kauze Pezinská skládka

05. 01. 2012

Prevádzkovateľ novej pezinskej skládky Ekologická skládka a.s. opätovne previedol svoje práva na inú spoločnosť, Bricorp Development s.r.o. Prevod práv však vyhlásil za „v súčasnosti neúčinný“. V roku 2008 bol pritom obdobne deklarovaný prevod práv na spoločnosť Westminster Brothers na základe osobitnej zmluvy, pričom následne po 10 mesiacoch priznali, že žiadna zmluva o prevode práv neexistovala. Opätovné machinácie ohľadom prevádzkovateľa by mohli zmariť niekoľkoročné súdne konania, vrátane konania na najvyššej európskej súdnej inštancii.

Pezinská skládka je od augusta 2010 uzatvorená na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, a to až do rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.

„Následne po tom, ako sme sa o údajnom prevode práv dozvedeli, potvrdila nám túto skutočnosť Slovenská Inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát v Bratislave (SIŽP). SIŽP nám však odmietla poskytnúť akékoľvek doklady, ktoré by prevod práv potvrdzovali. V minulom roku sme na túto skutočnosť upozornili Najvyšší súd SR, aby uvedené preveril, z dôvodu prípadného pribratia nového prevádzkovateľa do súdneho konania. Mali sme totiž pochybnosti či a na základe akého úkonu k prevodu práv došlo,“ informovala Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, ktorá zastupuje obyvateľov mesta Pezinok.

Následne Najvyšší súd SR vykonal zisťovanie, v ktorom SIŽP potvrdila, že došlo k prevodu práv zo spoločnosti Ekologická skládka a.s. na Bricorp Development s.r.o., zároveň však ani Najvyššiemu súdu SR neposkytla žiadne doklady, ktoré by prevod práv potvrdzovali. SIŽP tvrdí, že do zmluvy o prevode práv iba nahliadla a nemá ju k dispozícii. Z následných listín, ktoré na žiadosť Najvyššieho súdu SR zaslala Ekologická skládka a.s. a Bricorp Development s.r.o. vyplýva, že potvrdzujú prevod práv, zároveň však dopĺňajú, že zmluva o ich prevode je „v súčasnosti neúčinná“. Aktuálnym prevádzkovateľom je teda opätovne Ekologická skládka a.s.

„Je veľmi dôležité, že sa tieto skutočnosti odkryli. Mohlo dôjsť k zmareniu niekoľkoročného súdneho konania, vrátane konania na Súdnom dvore EÚ. Ak by prevádzkovateľ nebol účastníkom súdneho konania, po rozhodnutí súdu o nezákonnosti skládky by nepochybne na Ústavnom súde SR namietal porušenie svojich práv z toho dôvodu, že sa súdneho konania nezúčastnil. Za absurdný považujeme aj prístup SIŽP, ktorá už druhýkrát zlyhala a nemá prehľad o tom, kto je prevádzkovateľom skládky“, zdôraznila Čaputová.

Uvedené je už druhým pokusom o tzv. zmenu prevádzkovateľa. Vo februári roku 2008 bol deklarovaný prevod práv na spoločnosť Westminster Brothers na základe osobitnej zmluvy, pričom po 10 mesiacoch priznali, že žiadna zmluva o prevode práv neexistovala. Po demonštráciách Pezinčanov vtedy Ministerstvo životného prostredia SR vydalo ďalšie rozhodnutie, ktorým zakazovalo pokračovať vo výstavbe skládky firmou Westminster Brothers. Vzápätí na to, obe spoločnosti vyhlásili, že prevádzkovateľom je Ekologická skládka a.s., na ktorú sa rozhodnutie o zákaze stavať nevzťahovalo a tá následne vo výstavbe pokračovala. Počas desaťmesačného obdobia tzv. prevádzkovania firmou Westminster Brothers komunikovali jej predstavitelia so štátnymi úradníkmi a so súdom. SIŽP sa vtedy neúspešne niekoľko mesiacov pokúšala zastaviť výstavbu skládky firmou Westminster Brothers, pričom v pozadí ju realizovala Ekologická skládka a.s..

Konanie na Najvyššom súde SR o zákonnosti skládky je momentálne prerušené a prevádzka skládky je zastavená. V auguste 2010 totiž Najvyšší súd požiadal Súdny dvor EÚ o odpovede na 5 predbežných otázok týkajúcich sa výkladu a aplikácie práva Európskej únie v kauze pezinská skládka. Súdny dvor Európskej únie zvolal pojednávanie v tejto veci na 17. januára 2012 v Luxemburgu.

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...