Ďalšia arbitráž! Investorovi Unionu sa nepáči zlučovanie zdravotných poisťovní

Achmea doručila vláde oznámenie o arbitrážnom konaní. Nie je spokojná s plánovaným vyvlastnením zdravotných poisťovní a ich zlúčením do jednej štátnej.

06. 02. 2013

Slovensko čaká ďalšia arbitráž kvôli zlúčeniu zdravotných poisťovní.

Oznámenie o arbitrážnom konaní doručila holandská poisťovňa Achmea našej vláde. Nepáči sa jej plánované vyvlastnenie zdravotných poisťovní a ich zlúčenie do jednej štátnej. Je totiž investorom Unionu.

Ide vraj o diskrimináciu, ktorá je v rozpore s dohodou o investíciách. Ministerstvo však zatiaľ tvrdí, že tá je neaplikovateľná. Podľa odborníčky na arbitráže ide o taktický krok investora, ktorým môže dosiahnuť reálnu diskusiu o vládnom zámere.

„Týmto sa otvára nové arbitrážne konanie medzi spoločnosťou Achmea a Slovenskou republikou v súvislosti s plánmi vlády SR vyvlastniť súkromné zdravotné poisťovne,” píše v stanovisku poisťovňa, ktorá už jednu arbitráž s našou republikou vyhrala.

Podľa tej, jej máme za zákaz zisku zdravotných poisťovní zaplatiť 22 miliónov eur a ďalšie tri milióny súdne poplatky. Slovensko už podalo návrh na zrušenie tohto rozsudku. Teraz má však ďalší problém.

Diskriminačné?

„Achmea plánuje investíciu v Union zdravotnej poisťovni zachovať a zastáva názor, že plánované vyvlastnenie nie je vo verejnom záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému procesu a je diskriminačné,“ dopĺňa poisťovňa.
Podľa nej je spôsob, akým má Slovensko v úmysle pokračovať v procese vyvlastnenia, v rozpore s dvojstrannou dohodou o investíciách. „Pristúpením k tejto arbitráži sa Achmea snaží odvrátiť hroziace vyvlastnenie,“ dopĺňa.

Už majú arbitra

Achmea si už stanovila aj arbitra. Slovensko má teraz vraj dva mesiace na to, aby urobilo to isté. „Ministerstvu financií bolo oznámenie doručené dnes a má vyše 50 strán,“ reaguje hovorca ministerstva Radko Kuruc.
Dodáva, že dohodu, na ktorú sa Achmea odvoláva považuje ministerstvo za neaplikovateľnú kvôli nesúladu s právom Európskej únie.
Dosiahnu diskusiu?

„Domnievam sa, že ide o takticky správne načasovaný krok investora, ktorý bude tribunál vnímať ako jeho snahu predchádzať vzniknutej škode a zohľadní ju aj pri prípadnom odškodnení,“ myslí si odborníčka na arbitráže advokátka Jana Martinková.

Podľa nej chce Achmea dosiahnuť faktickú a nielen formálnu diskusiu o tomto vážnom zámere vlády. Hroziace vyvlastnenie môže Achmea odvrátiť dvoma spôsobmi.

„Diskusiou s vládou, ktorá možno po tomto oznámení bude ústretovejšia iným možnostiam ako dosiahnuť funkčný a efektívny mechanizmus verejného zdravotného poistenia alebo návrhom, aby arbitrážny tribunál "odporučil" Slovensku nepokračovať v zámere vyvlastniť súkromnú zdravotnú poisťovňu, kým nerozhodne o súlade týchto krokov s dohodou o ochrane investícií“ dopĺňa Martinková.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.