Diaľnica D3 má narušiť pamiatku stredoeurópskeho významu

Doslova päť minút pred dvanástou, keď už je takpovediac nakreslená trasa diaľnice D3 Čadca-Svrčinovec-Skalité, zvolal Obecný úrad v Čiernom pracovné rokovanie dňa 19. apríla 2007, aby sa zachránilo archeologické nálezisko valy a Malé šance v Čiernom s unikátnou pevnosťou v lokalite Latonka.

Archeologické nálezisko valy v Čiernom bude zrejme prvou Národnou kultúrnou pamiatkou na Kysuciach

Čierne - Doslova päť minút pred dvanástou, keď už je takpovediac nakreslená trasa diaľnice D3 Čadca-Svrčinovec-Skalité, zvolal Obecný úrad v Čiernom pracovné rokovanie dňa 19. apríla 2007, aby sa zachránilo archeologické nálezisko valy a Malé šance v Čiernom s unikátnou pevnosťou v lokalite Latonka.

Na rokovaní, ktoré zvolal starosta Ing. Pavol Gomla, sa zúčastnili starostovia okolitých obcí, zástupcovia investora - Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava, pamiatkári, múzejníci, archeológovia a projektanti diaľnice zo Žiliny, Nitry, Bratislavy, Těšína.

V úvode archeológ PhDr. Peter Bednár z AÚ SAV Nitra prezentoval valy v Čiernom ako unikátny zachovaný opevňovací systém v rámci strednej Európy, ktorý patrí do kultúrneho dedičstva Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska. Podľa zborníka "Archeologie Moravy a Slezska" z roku 2005 valy v Čiernom a tzv. Malé šance tvoria ucelený systém viacerých obranných objektov, ktoré boli spojené súvislým valom - priekopou. (V roku 2005 a 2006 sme o tom písali v týždenníku KYSUCE).

Malé šance v Čiernom dal postaviť těšínsky knieža Václav III. Adam z rodu Piastovcov v roku 1578 na obranu pohraničia pred nebezpečenstvom z vtedajšieho Rakúska. Podstatné je, že najzachovalejší úsek valov je zachovaný práve v obci Čierne.

Ako uviedol starosta Ing. Pavol Gomola, pôvodná trasa diaľnice D3 bola projektovaná v údolí rieky Čierňanky. Po protestoch občanov z osád Fonšov a Moravcov, ktoré sú vyše sto metrov od navrhovanej trasy diaľnice, bola trasa presunutá na vrchol valov a má čiastočne narušiť unikátnu historickú pamiatku.

V súvislosti s tým uviedol Mgr. Slavomír Katkin, námestník generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR v Bratislave, že úrad dostal podnet od obce Čierne, aby archeologická lokalita valy a Malé šance bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. K tomu tiež dostal podnet od Archeologického ústavu SAV v Nitre. Po spoločnej obhliadke terénu konštatovali, že lokalita valy spĺňa podmienky na zápis za národnú kultúrnu pamiatku, čo bude vecou blízkej budúcnosti a proces bude realizovať Ministerstvo kultúry SR.

Zástupca projektovej organizácie Alfa 04 Karol Grohman sa vyslovil za minimálne narušenie objektu valov. Prípadne treba uvažovať o najracionálnejšom riešení - využití pôvodne navrhovanej trasy diaľnice D3 v údolí Čierňanky, kde by odpadlo budovanie minimálne dvoch náročných mostov a zjednodušila by sa aj zimná údržba diaľnice...

V týždenníku KYSUCE sa tejto téme budeme venovať priebežne.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...