Diaľnica pri Prešove: Padla ďalšia prekážka pre eurofondové financovanie, tzv. EIA

Ministerstvo životného prostredia vydalo súhlasné záverečné stanovisko k výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh v procese EIA.

11. 03. 2018

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Stanovisko ministerstva k tzv. procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je datované k 28. februáru 2018.

Úspešný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je jednou z viacerých podmienok, aby mohla byť stavba diaľnice pri Prešova financovaná z prostriedkov Európskej únie.

Hoci Národná diaľničná spoločnosť už v minulom desaťročí získala súhlasné stanovisko ministerstva, rozhodla sa svojvoľne nechať naprojektovať diaľnicu v inej trase, než aká bola posúdená ministerstvom. Táto odlišná trasa dokonca získala aj stavebné povolenie.

Slovensko ignorovalo nesúlad

Európska únia, na rozdiel od Slovenskej republiky, dbá pri ochrane životného prostredia na to, aby stavby financované z prostriedkov únie boli nespochybniteľne posúdené.

Zjavný a vedomý rozpor medzi posúdenou trasou a medzi naprojektovanou a povolenou trasou predstavoval jeden z vážnych nedostatkov v príprave tohto úseku stavby diaľnice, ako stavby financovanej z eurofondov.

Nezrovnalosti medzi posúdenou trasou a povolenou trasou boli jedným z viacerých dôvodov odmietnutia jej financovania zo strany Európskej únie.

Slovensko tak úplne zbytočne stratilo niekoľko rokov. Dá sa len dohadovať, že Národná diaľničná spoločnosť rozpor ignorovala preto, lebo pôvodne sa s financovaním diaľnice pri Prešove neuvažovalo z eurofondov.

Počiatkova súťaž

Pripomíname, že verejné obstarávanie zhotoviteľa organizovalo ministerstvo dopravy pod vedením bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Zmluvu s víťazným konzorciom podpísal pred parlamentnými voľbami v roku 2016.

Súťaž dodnes sprevádzajú pochybnosti o tom, že viedla k predraženej cene.

Proces posudzovania vplyvov musela slovenská strana zopakovať pre odlišnú trasu diaľnice, ktorú medzičasom víťazné konzorcium už začalo stavať v roku 2017.

Koncom februára 2018 sa tento proces posudzovania zavŕšil vydaním tzv. záverečného stanoviska.

V písomnom vyhotovení stanoviska ministerstvo "súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh" za predpokladu dodržania všetkých platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v procese povoľovania je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch príslušnej dokumentácie v rámci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov."

Celé znenie stanoviska je k dispozícii verejnosti.

Národná diaľničná spoločnosť by teraz mala zabezpečiť čo najskôr splnenie všetkých ďalších stanovených podmienok, ak majú byť splnené podmienky pre financovanie stavby diaľnice pri Prešove z prostriedkov Európskej únie.

Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo

Na konečné rozhodnutie o tom, či v prípade prešovského úseku získa Slovenská republika na jeho výstavbu eurofondové prostriedky od daňových poplatníkov z bohatších krajín, si však ešte musíme počkať.

Stále ešte nie je verejne zodpovedaná otázka, či tunelový variant diaľnice cez Prešov splňuje podmienky Európskej únie na efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Ak by Slovensko napokon nezískalo eurofondy pre diaľnicu pri Prešove, financovanie jej výstavby z vlastných prostriedkov štátneho rozpočtu by sa mohlo ukázať ako veľmi komplikované a zatiaľ ešte nemá známe riešenie.

 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...