Diaľnica pri Prešove: Padla ďalšia prekážka pre eurofondové financovanie, tzv. EIA

Ministerstvo životného prostredia vydalo súhlasné záverečné stanovisko k výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh v procese EIA.

11. 03. 2018

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Stanovisko ministerstva k tzv. procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je datované k 28. februáru 2018.

Úspešný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je jednou z viacerých podmienok, aby mohla byť stavba diaľnice pri Prešova financovaná z prostriedkov Európskej únie.

Hoci Národná diaľničná spoločnosť už v minulom desaťročí získala súhlasné stanovisko ministerstva, rozhodla sa svojvoľne nechať naprojektovať diaľnicu v inej trase, než aká bola posúdená ministerstvom. Táto odlišná trasa dokonca získala aj stavebné povolenie.

Slovensko ignorovalo nesúlad

Európska únia, na rozdiel od Slovenskej republiky, dbá pri ochrane životného prostredia na to, aby stavby financované z prostriedkov únie boli nespochybniteľne posúdené.

Zjavný a vedomý rozpor medzi posúdenou trasou a medzi naprojektovanou a povolenou trasou predstavoval jeden z vážnych nedostatkov v príprave tohto úseku stavby diaľnice, ako stavby financovanej z eurofondov.

Nezrovnalosti medzi posúdenou trasou a povolenou trasou boli jedným z viacerých dôvodov odmietnutia jej financovania zo strany Európskej únie.

Slovensko tak úplne zbytočne stratilo niekoľko rokov. Dá sa len dohadovať, že Národná diaľničná spoločnosť rozpor ignorovala preto, lebo pôvodne sa s financovaním diaľnice pri Prešove neuvažovalo z eurofondov.

Počiatkova súťaž

Pripomíname, že verejné obstarávanie zhotoviteľa organizovalo ministerstvo dopravy pod vedením bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Zmluvu s víťazným konzorciom podpísal pred parlamentnými voľbami v roku 2016.

Súťaž dodnes sprevádzajú pochybnosti o tom, že viedla k predraženej cene.

Proces posudzovania vplyvov musela slovenská strana zopakovať pre odlišnú trasu diaľnice, ktorú medzičasom víťazné konzorcium už začalo stavať v roku 2017.

Koncom februára 2018 sa tento proces posudzovania zavŕšil vydaním tzv. záverečného stanoviska.

V písomnom vyhotovení stanoviska ministerstvo "súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh" za predpokladu dodržania všetkých platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v procese povoľovania je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch príslušnej dokumentácie v rámci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov."

Celé znenie stanoviska je k dispozícii verejnosti.

Národná diaľničná spoločnosť by teraz mala zabezpečiť čo najskôr splnenie všetkých ďalších stanovených podmienok, ak majú byť splnené podmienky pre financovanie stavby diaľnice pri Prešove z prostriedkov Európskej únie.

Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo

Na konečné rozhodnutie o tom, či v prípade prešovského úseku získa Slovenská republika na jeho výstavbu eurofondové prostriedky od daňových poplatníkov z bohatších krajín, si však ešte musíme počkať.

Stále ešte nie je verejne zodpovedaná otázka, či tunelový variant diaľnice cez Prešov splňuje podmienky Európskej únie na efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Ak by Slovensko napokon nezískalo eurofondy pre diaľnicu pri Prešove, financovanie jej výstavby z vlastných prostriedkov štátneho rozpočtu by sa mohlo ukázať ako veľmi komplikované a zatiaľ ešte nemá známe riešenie.

 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.