Diaľnica sa blíži k východu pomaly

Diaľnica sa blíži na východ, ale pomalšie, ako sľuboval premiér Fico. Budúci rok by sa mali dokončiť úseky Vžec - Mengusovce, Mengusovce - Jánovce a Svinia - Prešov-západ. Súčasťou balíka, ktorý schválila vláda, sú na východe ďalšie dva diaľničné úseky Jánovce - Jablonov a Fričovce - Svinia, ktoré by mali byť postavené do roku 2010.

Do roku 2012 chce vláda postaviť vybrané úseky na diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R1 v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP)celkovo v troch balíkoch. Čiastočne majú byť postavené do roku 2010, pričom na technicky najkomplikovanejších úsekoch v polovičnom profile. Úplne by mali byť dokončené o dva roky neskôr.

Na východe 9 úsekov

V Prešovskom a Košickom kraji sa má celkovo vybudovať 9 diaľničných úsekov, 2 diaľničné privádzače a 9 rýchlostných ciest R2 a R4 vrátane tých, ktorých časový horizont ukončenia je ešte veľmi vzdialený. Odovzdané sú Beharovce - Branisko a Prešov - Budimír, v predčasnom užívaní je rýchlostná cesta R4 diaľničný privádzač, križovatka Prešovská - Sečovská II. etapa.

Nedokončia ani jeden

"V súčasnosti sú na východe rozpracované štyri diaľničné úseky, ostatné sa ešte len pripravujú. Vo vysokom štádiu rozpracovania sú úseky Važec - Mengusovce, tri etapy takmer 26-kilometrového úseku Mengusovce - Jánovce a diaľnica Fričovce - Prešov, západ II. etapa a druhá časť Svinia - Prešov západ. V tomto roku nebude dokončený ani jeden. Odovzdaná bude len modernizácia telekomunikačného zariadenia diaľnice Prešov - Budimír," uviedol hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Marcel Jánošík.

Diaľničné úseky

Úsek Važec - Mengusovce mali dokončiť v lete roku 2006, termín sa však posunul o dva roky a terajší je v novembri 2008.

Diaľničný úsek Mengusovce - Jánovce sa po Matejovce budujú v plnom profile a po Jánovce ako rýchlostná komunikácia. Na trase je kilometer dlhý tunel Bôrik, 32 mostov a 3 križovatky. Odovzdať by ho mali takisto v budúcom roku.

Viac než 18 km diaľničný úsek Jánovce-Jablonov povedie okresmi Levoča, Spišská Nová Ves a Poprad. Predpokladaný začiatok výstavby je november 2008 a ukončenie jún 2013. Postaviť sa má v rámci PPP projektov, čím sa skráti termín ukončenia o tri roky. V tomto úseku sa bude budovať tunel, 22 mostov, dve križovatky.

Na júl 2009 je naplánovaný začiatok výstavby diaľničného úseku Jablonov-Studenec v dĺžke 5,2 kilometra. Povedie katastrálnym územím Jablonov, Spišské Podhradie a Studenec. Predpoklad ukončenia je júl 2012. Úsek sa začína križovatkou Nemešany a končí za Spišským Podhradím, kde sa napojí na diaľnicu Studenec - Beharovce. Stavať sa bude osem mostov a jedna križovatka.

Levočským okresom povedie aj 3,3 km dlhý úsek Studenec - Beharovce. Začiatok výstavby je júl 2008 a ukončenie september 2010. Vedie popod Spišský hrad k tunelu Branisko. V križovatke Beharovce bude možné zísť alebo napojiť sa na diaľnicu. Stavať sa budú dva mosty.

V máji 2009 sa počíta so začatím výstavby 7 km úseku druhého profilu dieľnice Beharovce-Branisko. Ukončenie je naplánované na máj 2014.

Ďalších 11 kilometrov diaľnice povedie Prešovským okresom. Úsek D1 Fričovce-Svinia sa dostal sa do balíka PPP projektov, a teda má byť ukončený do roku 2010. Pribudne na ňom 15 mostov, jeden mimo neho.

S výstavbou takmer 8 km dlhého diaľničného úseku Svinia - Prešov-západ sa okrem katastrálneho územia Malý Šariš a Prešov začalo v decembri 2005. Predpokladaný termín ukončenia je november 2008. Súčasťou úseku je 6 mostov. Zmení sa riešenie križovatky Prešov-Vydumanec.

Na november 2010 je naplánovaná výstavba úseku Prešov západ-juh, ktorý meria 7,1 km s dokončením v septembri 2014. Trasa začína v križovatke Prešov-západ - Vydumanec. Je vedená predovšetkým v 2,3 km dlhom tuneli a pri obci Haniska sa napája na dokončenú diaľnicu D1 Prešov- Košice. Budovať sa bude 7 mostov.

Na východ od Košíc sa diaľnica pripravuje

V prípravnej fáze je diaľničný úsek Budimír - Bidovce v dĺžke 13,7 km. Jeho výstavba by sa mala začať v júli 2010 a hotový by mal byť v septembri 2013. Nadväzuje na D1 Prešov-Budimír. Košice sa na neho napoja pri obci Budimír mimoúrovňovou križovatkou, ďalšie napojenie bude pri Košických Olšanoch diaľničným privádzačom. Stavba zahŕňa 19 mostných objektov, tri križovatky.

Okresmi Košice-okolie a Trebišov povedie 13 km úsek D1 Bidovce-Dargov, ktorý je naplánovaný po roku 2014. Trasa povedie cez Slanské vrchy kilometrovým tunelom Dargov, 15 mostami a 2 križovatkami.

Na tento úsek nadviaže diaľnica Dargov-Pozdišovce. Stavať sa začne po roku 2014. Na trase bude 21 mostov a tri križovatky. V dlhodobom zámere je pokračovanie diaľnice z Pozdišoviec k hraniciam s Ukrajinou.

Diaľničné privádzače

Privádzač Poprad - Kežmarok rieši napojenie cesty I/67 na diaľnicu D1 v Matejovciach mimoúrovňovou križovatkou s diaľnicou Mengusovce-Jánovce. Je to štvorpruhová cesta v dĺžke necelého kilometra. V januári 2009 sa má začať s výstavbou privádzača Spišská Nová Ves - Levoča s ukončením v novembri 2011. Na štvorpruhovej komunikácii je naplánovaných 7 mostov a tri križovatky.

Svidník za miliardu

V tomto roku by sa malo začať aj s prekládkou rýchlostnej komunikácie R4 vo Svidníku, ktorá je navrhnutá v polovičnom profile. Zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy v smere z centra mesta, najmä ťažkú nákladnú dopravu z Poľska na juh Európy. Náklady na stavbu predstavujú 1 miliardu Sk. Navrhnutých je 9 mostov a 2 križovatky.

Rýchlostné komunikácie

Rýchlostná komunikácia R2 Tornaľa - Gombasek je v štádiu príprav súťažných podkladov. Osemnásťkilometrový úsek povedie okresmi Rimavská Sobota a Rožňava. R2 Gombasek-Včeláre sa začne stavať v septembri 2013 a 34-kilometrový úsek má byť ukončený v septembri 2016. Cesta I/50 cez horský priechod Soroška nevyhovuje intenzite dopravy, technický stav vyžaduje úseky so zníženou rýchlosťou a je závažnou nehodovou lokalitou. Začiatok úseku je v dočasnom napojení v križovatke I/50 a III/050154, trasa prechádza v mimoúrovňovej križovatke Rožňava, pokračuje v novej trase a pri obci Lipovník križuje železničnú trať a vchádza do navrhovaného tunela Soroška dĺžky 3,7 km. Ďalej pokračuje križovatkou medzi obcami Jablonov nad Turňou a Hrhov a končí v dočasnom napojení na cestu I/50 v obci Dvorníky-Včeláre. Okrem tunela je navrhnutých 20 mostov a 2 križovatky. Táto cesta sa má napojiť na R2 Včeláre - Košice-Šaca. Úsek meria 28 kilometrov. R2 Košice-Šaca - Košické Olšany meria 28 km. Bude to južný obchvat mesta a MČ Krásna. Povedie zo Šace okolo areálu U.S.Steel južne od letiska údolím rieky Torysy s vyústením do mimoúrovňovej križovatky D1 pri Košických Olšanoch. Stavba zahŕňa 15 mostov a 5 mimoúrovňových križovatiek.

Až v júli 2015 sa začne s výstavbou R4 Ladomírová - Hunkovce v okrese Svidník s ukončením v auguste 2017. Rýchlocesta merajúca viac ako 8 km je situovaná východne od obcí Ladomírová a Hunkovce, ktorá má vylúčiť ťažkú nákladnú dopravu z obcí. Stavba zahŕňa 10 mostov a 2 križovatky. Rýchlostná cesta R4 Svidník, preložka je navrhnutá v polovičnom profile. Zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy v smere z centra mesta, najmä ťažkú nákladnú dopravu z Poľska na juh Európy. Začne sa stavať v tomto roku s ukončením v budúcom. Navrhnutých je 9 mostov a 2 križovatky. Začiatok napojenia úseku R4 Prešov - Svidník je na konci stavby Prešov - severný obchvat pri obci Kapušany. Na konci sa napája na R4 Svidník, preložka cesty v mimoúrovňovej križovatke Svidník juh. Trasa je riešená variantne cez Giraltovce alebo Stropkov. Tunel sa bude budovať podľa výberu trasy. Začiatok výstavby je január 2014 a ukončenie november 2016. Komunikácia R4 Prešov,severný obchvat rieši napojenie diaľnice D1 na R4 Kapušany-Svidník, čo zabezpečí odklonenie tranzitnej dopravy z centra Prešova. V trase dlhej 14,4 km sú dva tunely Bykoš a Okruhliak a 3 mimoúrovňové križovatky. Začiatok výstavby je november 2010 a ukončenie december 2013.

Rýchlostná cesta R4 v úseku Košice-Milhosť sa bude robiť v polovičnom profile. Na začiatku úpravy je trasa napojená mimoúrovňovou križovatkou na cestu I/68, ďalej prechádza v koridore medzi širokorozchodnou železnicou a železničnou stanicou Haniska, prechádza do priemyselného parku Kechnec a končí cca 150 m pred hraničným priechodom s Maďarskom. V 15,8 km úseku je navrhnutých 14 mostov a 2 križovatky. Výstavba by sa mala začať v máji 2010 a ukončiť v máji 2013.

Diaľničné úseky

Úsek dĺžka začiatok výstavby predpokladaný termín odovzdania

  • Važec - Mengusovce 12 km vo výstavbe november 2008
  • Mengusovce - Jánovce 26 km vo výstavbe november 2008
  • Jánovce-Jablonov 18 km november 2008 jún 2013
  • Jablonov-Studenec 5,2 km júl 2009 júl 2012
  • Studenec - Beharovce 3,3 km júl 2008 september 2010
  • Beharovce-Branisko 7 km máj 2009 máj 2014
  • Fričovce-Svinia 11 km pripravuje sa v roku 2010
  • Svinia - Prešov-západ 8 km vo výstavbe november 2008
  • Prešov západ-juh 7,1 km november 2010 september 2014
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...