Diaľnica sa blíži k východu pomaly

Diaľnica sa blíži na východ, ale pomalšie, ako sľuboval premiér Fico. Budúci rok by sa mali dokončiť úseky Vžec - Mengusovce, Mengusovce - Jánovce a Svinia - Prešov-západ. Súčasťou balíka, ktorý schválila vláda, sú na východe ďalšie dva diaľničné úseky Jánovce - Jablonov a Fričovce - Svinia, ktoré by mali byť postavené do roku 2010.

Do roku 2012 chce vláda postaviť vybrané úseky na diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R1 v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP)celkovo v troch balíkoch. Čiastočne majú byť postavené do roku 2010, pričom na technicky najkomplikovanejších úsekoch v polovičnom profile. Úplne by mali byť dokončené o dva roky neskôr.

Na východe 9 úsekov

V Prešovskom a Košickom kraji sa má celkovo vybudovať 9 diaľničných úsekov, 2 diaľničné privádzače a 9 rýchlostných ciest R2 a R4 vrátane tých, ktorých časový horizont ukončenia je ešte veľmi vzdialený. Odovzdané sú Beharovce - Branisko a Prešov - Budimír, v predčasnom užívaní je rýchlostná cesta R4 diaľničný privádzač, križovatka Prešovská - Sečovská II. etapa.

Nedokončia ani jeden

"V súčasnosti sú na východe rozpracované štyri diaľničné úseky, ostatné sa ešte len pripravujú. Vo vysokom štádiu rozpracovania sú úseky Važec - Mengusovce, tri etapy takmer 26-kilometrového úseku Mengusovce - Jánovce a diaľnica Fričovce - Prešov, západ II. etapa a druhá časť Svinia - Prešov západ. V tomto roku nebude dokončený ani jeden. Odovzdaná bude len modernizácia telekomunikačného zariadenia diaľnice Prešov - Budimír," uviedol hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Marcel Jánošík.

Diaľničné úseky

Úsek Važec - Mengusovce mali dokončiť v lete roku 2006, termín sa však posunul o dva roky a terajší je v novembri 2008.

Diaľničný úsek Mengusovce - Jánovce sa po Matejovce budujú v plnom profile a po Jánovce ako rýchlostná komunikácia. Na trase je kilometer dlhý tunel Bôrik, 32 mostov a 3 križovatky. Odovzdať by ho mali takisto v budúcom roku.

Viac než 18 km diaľničný úsek Jánovce-Jablonov povedie okresmi Levoča, Spišská Nová Ves a Poprad. Predpokladaný začiatok výstavby je november 2008 a ukončenie jún 2013. Postaviť sa má v rámci PPP projektov, čím sa skráti termín ukončenia o tri roky. V tomto úseku sa bude budovať tunel, 22 mostov, dve križovatky.

Na júl 2009 je naplánovaný začiatok výstavby diaľničného úseku Jablonov-Studenec v dĺžke 5,2 kilometra. Povedie katastrálnym územím Jablonov, Spišské Podhradie a Studenec. Predpoklad ukončenia je júl 2012. Úsek sa začína križovatkou Nemešany a končí za Spišským Podhradím, kde sa napojí na diaľnicu Studenec - Beharovce. Stavať sa bude osem mostov a jedna križovatka.

Levočským okresom povedie aj 3,3 km dlhý úsek Studenec - Beharovce. Začiatok výstavby je júl 2008 a ukončenie september 2010. Vedie popod Spišský hrad k tunelu Branisko. V križovatke Beharovce bude možné zísť alebo napojiť sa na diaľnicu. Stavať sa budú dva mosty.

V máji 2009 sa počíta so začatím výstavby 7 km úseku druhého profilu dieľnice Beharovce-Branisko. Ukončenie je naplánované na máj 2014.

Ďalších 11 kilometrov diaľnice povedie Prešovským okresom. Úsek D1 Fričovce-Svinia sa dostal sa do balíka PPP projektov, a teda má byť ukončený do roku 2010. Pribudne na ňom 15 mostov, jeden mimo neho.

S výstavbou takmer 8 km dlhého diaľničného úseku Svinia - Prešov-západ sa okrem katastrálneho územia Malý Šariš a Prešov začalo v decembri 2005. Predpokladaný termín ukončenia je november 2008. Súčasťou úseku je 6 mostov. Zmení sa riešenie križovatky Prešov-Vydumanec.

Na november 2010 je naplánovaná výstavba úseku Prešov západ-juh, ktorý meria 7,1 km s dokončením v septembri 2014. Trasa začína v križovatke Prešov-západ - Vydumanec. Je vedená predovšetkým v 2,3 km dlhom tuneli a pri obci Haniska sa napája na dokončenú diaľnicu D1 Prešov- Košice. Budovať sa bude 7 mostov.

Na východ od Košíc sa diaľnica pripravuje

V prípravnej fáze je diaľničný úsek Budimír - Bidovce v dĺžke 13,7 km. Jeho výstavba by sa mala začať v júli 2010 a hotový by mal byť v septembri 2013. Nadväzuje na D1 Prešov-Budimír. Košice sa na neho napoja pri obci Budimír mimoúrovňovou križovatkou, ďalšie napojenie bude pri Košických Olšanoch diaľničným privádzačom. Stavba zahŕňa 19 mostných objektov, tri križovatky.

Okresmi Košice-okolie a Trebišov povedie 13 km úsek D1 Bidovce-Dargov, ktorý je naplánovaný po roku 2014. Trasa povedie cez Slanské vrchy kilometrovým tunelom Dargov, 15 mostami a 2 križovatkami.

Na tento úsek nadviaže diaľnica Dargov-Pozdišovce. Stavať sa začne po roku 2014. Na trase bude 21 mostov a tri križovatky. V dlhodobom zámere je pokračovanie diaľnice z Pozdišoviec k hraniciam s Ukrajinou.

Diaľničné privádzače

Privádzač Poprad - Kežmarok rieši napojenie cesty I/67 na diaľnicu D1 v Matejovciach mimoúrovňovou križovatkou s diaľnicou Mengusovce-Jánovce. Je to štvorpruhová cesta v dĺžke necelého kilometra. V januári 2009 sa má začať s výstavbou privádzača Spišská Nová Ves - Levoča s ukončením v novembri 2011. Na štvorpruhovej komunikácii je naplánovaných 7 mostov a tri križovatky.

Svidník za miliardu

V tomto roku by sa malo začať aj s prekládkou rýchlostnej komunikácie R4 vo Svidníku, ktorá je navrhnutá v polovičnom profile. Zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy v smere z centra mesta, najmä ťažkú nákladnú dopravu z Poľska na juh Európy. Náklady na stavbu predstavujú 1 miliardu Sk. Navrhnutých je 9 mostov a 2 križovatky.

Rýchlostné komunikácie

Rýchlostná komunikácia R2 Tornaľa - Gombasek je v štádiu príprav súťažných podkladov. Osemnásťkilometrový úsek povedie okresmi Rimavská Sobota a Rožňava. R2 Gombasek-Včeláre sa začne stavať v septembri 2013 a 34-kilometrový úsek má byť ukončený v septembri 2016. Cesta I/50 cez horský priechod Soroška nevyhovuje intenzite dopravy, technický stav vyžaduje úseky so zníženou rýchlosťou a je závažnou nehodovou lokalitou. Začiatok úseku je v dočasnom napojení v križovatke I/50 a III/050154, trasa prechádza v mimoúrovňovej križovatke Rožňava, pokračuje v novej trase a pri obci Lipovník križuje železničnú trať a vchádza do navrhovaného tunela Soroška dĺžky 3,7 km. Ďalej pokračuje križovatkou medzi obcami Jablonov nad Turňou a Hrhov a končí v dočasnom napojení na cestu I/50 v obci Dvorníky-Včeláre. Okrem tunela je navrhnutých 20 mostov a 2 križovatky. Táto cesta sa má napojiť na R2 Včeláre - Košice-Šaca. Úsek meria 28 kilometrov. R2 Košice-Šaca - Košické Olšany meria 28 km. Bude to južný obchvat mesta a MČ Krásna. Povedie zo Šace okolo areálu U.S.Steel južne od letiska údolím rieky Torysy s vyústením do mimoúrovňovej križovatky D1 pri Košických Olšanoch. Stavba zahŕňa 15 mostov a 5 mimoúrovňových križovatiek.

Až v júli 2015 sa začne s výstavbou R4 Ladomírová - Hunkovce v okrese Svidník s ukončením v auguste 2017. Rýchlocesta merajúca viac ako 8 km je situovaná východne od obcí Ladomírová a Hunkovce, ktorá má vylúčiť ťažkú nákladnú dopravu z obcí. Stavba zahŕňa 10 mostov a 2 križovatky. Rýchlostná cesta R4 Svidník, preložka je navrhnutá v polovičnom profile. Zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy v smere z centra mesta, najmä ťažkú nákladnú dopravu z Poľska na juh Európy. Začne sa stavať v tomto roku s ukončením v budúcom. Navrhnutých je 9 mostov a 2 križovatky. Začiatok napojenia úseku R4 Prešov - Svidník je na konci stavby Prešov - severný obchvat pri obci Kapušany. Na konci sa napája na R4 Svidník, preložka cesty v mimoúrovňovej križovatke Svidník juh. Trasa je riešená variantne cez Giraltovce alebo Stropkov. Tunel sa bude budovať podľa výberu trasy. Začiatok výstavby je január 2014 a ukončenie november 2016. Komunikácia R4 Prešov,severný obchvat rieši napojenie diaľnice D1 na R4 Kapušany-Svidník, čo zabezpečí odklonenie tranzitnej dopravy z centra Prešova. V trase dlhej 14,4 km sú dva tunely Bykoš a Okruhliak a 3 mimoúrovňové križovatky. Začiatok výstavby je november 2010 a ukončenie december 2013.

Rýchlostná cesta R4 v úseku Košice-Milhosť sa bude robiť v polovičnom profile. Na začiatku úpravy je trasa napojená mimoúrovňovou križovatkou na cestu I/68, ďalej prechádza v koridore medzi širokorozchodnou železnicou a železničnou stanicou Haniska, prechádza do priemyselného parku Kechnec a končí cca 150 m pred hraničným priechodom s Maďarskom. V 15,8 km úseku je navrhnutých 14 mostov a 2 križovatky. Výstavba by sa mala začať v máji 2010 a ukončiť v máji 2013.

Diaľničné úseky

Úsek dĺžka začiatok výstavby predpokladaný termín odovzdania

  • Važec - Mengusovce 12 km vo výstavbe november 2008
  • Mengusovce - Jánovce 26 km vo výstavbe november 2008
  • Jánovce-Jablonov 18 km november 2008 jún 2013
  • Jablonov-Studenec 5,2 km júl 2009 júl 2012
  • Studenec - Beharovce 3,3 km júl 2008 september 2010
  • Beharovce-Branisko 7 km máj 2009 máj 2014
  • Fričovce-Svinia 11 km pripravuje sa v roku 2010
  • Svinia - Prešov-západ 8 km vo výstavbe november 2008
  • Prešov západ-juh 7,1 km november 2010 september 2014
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...