Diaľnica Žilina-Zwardoň v polovičnom profile z ekonomických dôvodov

20. 02. 1998

V nadväznosti na úsek diaľnice Žilina - Zwardoň, kde slovenská strana buduje polovičný profil diaľnice, bude na poľskom území nadväzovať tzv. expresná cesta. Jej parametre zodpovedajú približne našej ceste pre motorové vozidlá a sú blízke parametrom diaľnice. Agentúru SITA o tom informoval vládny splnomocnenec pre výstavbu diaľnic Viktor Špakovský.

Polovičný profil je podmienený okrem zložitých geologických podmienok, ktoré by zapríčinili vysoké náklady na výstavbu plného profilu, aj zatiaľ malým počtom prechádzajúcich vozidiel. Opačný postup by sme mohli považovať za zbytočné konzervovanie kapitálu, povedal V. Špakovský. Predpokladom pre získanie zahraničných úverov (napr. od Európskej investičnej banky) je priemerný prejazd približne 17 tis. vozidiel za 24 hodín, čo umožňuje úhradu nákladov na výstavbu prostredníctvom spoplatnenia tohto úseku. Ak sa po dokončení a spoplatnení úseku rozhodne asi tretina vodičov používať namiesto diaľnice nespoplatnené miestne komunikácie, zostávajúcich približne 12 tis. vozidiel za 24h dokáže priniesť zodpovedajúce príjmy. Podobný problém vznikol podľa V. Špakovského pri získavaní úverov pre diaľničný úsek Petržalka - Rajka, ktorý otvorili 13. februára. Harmonogram výstavby diaľnic predpokladá pre rok 1998 preinvestovať 20,3 mld. Sk. Z tohto finančného objemu sa uvažuje zabezpečiť z rozpočtových zdrojov 4,5 mld. Sk a z mimorozpočtových zdrojov 15,8 mld. Sk. V roku 2001 sa predpokladá, že bude v prevádzke súvislý diaľničný úsek Rusovce - Zwardoň. Bude to znamenať diaľničné prepojenie hraníc SR/Maďarsko a SR/Poľsko.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...