Diaľničné poplatky v Slovinsku v roku 2009

Od 1. júla 2008 sa za vozidlá do hmotnosti 3,5 t platí poplatok za používanie diaľníc formou diaľničnej nálepky.

31. 12. 2008

Zdroj: DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji)

Po kliknutí sa obrázok zväčší.

Diaľničné nálepky platia pre motocykle a vozidlá do 3 500 kg. Nákladné automobily platia mýto za používanie diaľníc.

Vozidlá s nalepenou diaľničnou nálepkou majú na mýtniciach vyhradené zvláštne pruhy kvôli zrýchleniu premávky.

Diaľničná nálepka je potrebná na všetkých diaľničných úsekoch a na rýchlostných cestách (podobne ako u nás cesty typu R), ale aj na diaľničných privádzačoch napr. úsek Ljubljana - Grosuplje.

Nálepky sú v predaji na čerpacích staniciach v Slovinsku, so Slovinskom susediacich krajinách a v kanceláriách automobilových klubov.

Typ diaľničnej známky

Motorové vozidlá do 3,5 t

  • Polročná 35,00 €
  • Ročná 55,00 €

Motocykle

  • Polročná 17,50 €
  • Ročná 22,50 €

Ročná diaľničná známka pre rok 2009 platí od. 1. decembra 2008 do 31. 1. 2010 (celkovo 14 mesiacov).

Polročná diaľničná známka pre rok 2009 platí 6 mesiacov od dňa vyznačenia v zakúpenom mesiaci do príslušného dňa v 6. mesiaci po zakúpení zodpovedajúcemu dňu zakúpenia.

Pokuty za neplatnú alebo žiadnu diaľničnú známku sú v rozmedzí od 300 do 800 EUR a zakúpenie známky.

Podrobne monitorujeme:

Diaľnice, Chorvátsko

Priamo súvisiace články

Diaľničné známky Slovensko - cena v roku 2009 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.