Diaľničný obchvat Prešova: Kadiaľ povedie a čo zmení v meste

Stavebné povolenie pre stavbu dlho očakávanej diaľnice D1 Prešov západ- Prešov juh už bolo špeciálnym stavebným úradom pre diaľnice a rýchlostné cesty, teda Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vydané. Ak proti povoleniu neprídu do konca marca žiadne odvolania, stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť ešte tento mesiac.

PREŠOV. O prípadných odvolaniach rozhodne ministerstvo dopravy a ak všetky zamietne v 30-dňovej lehote, diaľničiari získajú definitívne stavebné povolenie do konca apríla.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) potom bude môcť začať proces verejného obstarávania na dodávateľa.

Zatiaľ nie je známy objem peňazí, ktoré majú byť na stavbu použité. Je tu však nádej, že stavba začne už tohto roku.

Kadiaľ povedie a čo budú búrať

Trasa diaľnice pôjde cez katastre mesta Prešov, mestskú časť Solivar, obec Haniska a v Petrovanoch sa dobuduje Stredisko správy a údržby diaľnic.

NDS už pozemky, ktoré budú musieť na trase stavby zabrať, vysporiadala. Búrať sa bude len jeden rodinný dom v Prešove, 37 záhradných chatiek na Vydumanci, 28 garáží v Prešove, 8 objektov bývalého Poľnohospodárskeho družstva na Vydumanci, 8 chatiek Pod Wilec hôrkou, bývalá čistiareň odpadových vôd v Haniske, vodojem a unimobunka spoločnosti Eurovia v Prešove.

Pre časť Prešovčanov stavba prinesie riešenia, ktorých sa doteraz nemohli dovolať a v konečnom dôsledku im pomôžu.

Napríklad v časti Vydumanec obyvateľom Malkovskej ulice, kde sú rodinné domy aj záhradkárska osada.

Trasa diaľnice totiž pôjde cez údolie na most ponad ulicu Ku Brezinám, za ktorou bude západný portál dvojrúrového tunela, čo bude asi 500 metrov v smere do lesa od konca ulice Za Kalváriou.

Vznikne tam nová cesta, ktorú vybudujú pre potreby  obsluhy tunela a záchranárske zložky.

Tunel v konštantnom klesaní vyjde Pod Wilec hôrkou v úseku medzi zástavbou rodinných domov a záhradkárskou kolóniou. Medzi nimi vznikne nová komunikácia dlhá asi 300 metrov a nahradí jestvujúcu časť ulice.

„Celé roky máme problematický prístup k záhradkám. Keď dlhšie prší, tak sa tu nedá autom ani dopraviť. Keď urobia poriadnu asfaltku, tak to bude oveľa lepšie,“ reagovala na možné zmeny Tatiana Kočíková.

Pod Wilec Hôrkou vo výške 25 metrov bude južný portál tunela a vznikne tam aj nový most ponad Torysu a železničnú trať. Približne v mieste, kde bola stará čistiareň odpadových vôd, teda ponad cestu do Hanisky.

Trasa začne postupne klesať na úroveň terénu pri konci diaľnice, kde je teraz zárez a robí sa na napojení na Košice.

Vznikne najväčšia križovatka

Na Vydumanci vznikne v budúcnosti najväčšia diaľničná križovatka na Slovensku, bude trojúrovňová.

Projekt ju rieši ako vstup do mesta aj s vetvou pre budúci severný obchvat, teda R4 a prepojenie s ďalšími komunikáciami aj tou, po ktorej sa momentálne jazdí.

V tejto lokalite však vzniknú aj iné sprievodné objekty. Ďalší kruhový objazd na Margecany asi 200 metrov od terajšieho a odbočka na novú cestu pri záhradkách na Vydumanci.

Tá bude mať trasu poza záhradkársku oblasť ku Malkovskej, Skromnej a Zajačej ulici a ľudia sa potom budú môcť dopraviť domov už po novej komunikácii.

V opačnom smere sa zase predĺži Terchovská ulica a pribudne most, ktorý prepojí Vydumanec s Terchovskou.

Vznikne teda kvalitná komunikácia až na kruhový objazd a v budúcnosti tam bude možné riešiť aj zastávku MHD.

Na konci Terchovskej ulice ešte vznikne vodozádržné jazierko, do ktorého sa má v čase dlhodobejšieho dažďa odvádzať voda z diaľnice.

Tam, kde cesty neboli, teraz pribudnú

Obyvatelia ulice Ku Brezinám sa často sťažujú na ťažké autá naložené drevom. Ničia im údajne cestu, ktorá nie je vhodná na takú záťaž.

NDS pri stavbe diaľnice v trase súčasnej ulice urobí asfaltovú cestu popod diaľničný most a to zmierni ich doterajšie problémy.

Na ulici Za Kalváriou je turistická značka smerom na Kvašnú vodu, lesnú cestičku využíva veľa turistov aj hubárov, ale používa sa aj na zvážanie dreva. Tú teraz pretne diaľnica a vznikne tam asfaltka v dĺžke asi 1 kilometer, čo možno ocenia turisti aj cyklisti.

„Zvyčajne chodím na Kvašnú vodu z Vydumanca, ale je to dlhšia trasa. Spoza Kalvárie cez les je to bližšie a niekedy aj príjemnejšie, ale často je tam rozmočený terén a s bicyklom sa prechádza ťažko. Keď teraz bude cez les asfaltka, podľa mňa to priláka do rekreačnej zóny ešte viac ľudí,“ hovorí o ďalšej novinke Prešovčan Tomáš Sýkora.

Ulica Za Kalváriou sa predĺži až k portálu tunela, lebo v blízkosti vznikne tiež nádrž na vodu, v ktorej bude zásoba vody.

Tá sa má využiť v prípade požiaru v tuneli. Technická cesta k tunelu tak pomôže obyvateľom ulice za Kalváriou a lokalita získa veľký význam.

Na ulici Pod Wilec hôrkou, kde vyústi tunel, vzniknú v svahu serpentíny. Teraz je medzi domami a záhradkami akési esíčko, počas stavby diaľnice zmizne a ulica sa narovná.

Bude to obslužná komunikácia pre záchranárov a NDS tam plánuje ešte jeden most nad Torysou a napojí ho na cestu medzi terajším ZVL smerom do Hanisky.

Bude tam verejne prístupná cesta, ktorú budú môcť pohodlne využiť obyvatelia ulice Pod Wilec hôrkou pri výjazde do mesta.

Fakty

D1 Prešov západ – Prešov juh

Podľa projektu sa v križovatke Vydumanec napojí  na predchádzajúci úsek diaľnice D1 a budúcu rýchlostnú cestu R4. Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do tunela Prešov. Koniec úseku je v križovatke Prešov (juh) za obcou Haniska, kde pokračuje úsek D1 Prešov, juh – Budimír.

Dĺžka úseku je 7 870 metrov.

Plánovaný začiatok výstavby je rok 2015 a koniec 2019.

Vznikne križovatka Prešov západ, neúplná a Prešov juh.

Postaví sa 18 mostov.

Tunel s dĺžkou 2 244 metrov a odpočívadlo.

Dobuduje sa Stredisko správy a údržby diaľnic v Petrovanoch.

Tento úsek diaľnice bude zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50 a E 371 a bude súčasťou transeurópskej magistrály TEM 4 a TEM 7. Zároveň prepojí existujúce úseky diaľnice D1 Svinia Prešov, západ a D1 Prešov – Budimír.

Zdroj: NDS

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...