Diaľničný privádzač do Prešova ostáva aj naďalej nedokončený

Diaľničný privádzač do Prešova ostáva aj naďalej nedokončený. S vlastníkom pozemkov, podnikateľom Petrom Jarkovským, sa totiž nepodarilo dopracovať k dohode. Podnikateľ je z minulosti známy napríklad blokovaním prístupu na miestny cintorín, či umiestnením rampy na ceste. V prípade spomínaných pozemkov najnovšie tvrdí, že sa už s Národnou diaľničnou spoločnosťou dohodol. Tá ale o dohode nič nevie. Pokračuje Róbert Latta.

Za 8 rokov nedokázali obe strany dospieť k výsledku. Podnikateľ trval na predaji celého pozemku, Národná diaľničná chcela odkúpiť len časť. Tento raz ale Peter Jarkovský prostredníctvom svojho právneho zástupcu Jána Garaja tvrdí, že obe strany nakoniec ustúpili a dokázali sa dohodnúť. Všetko má ale brzdiť krajský stavebný úrad.

Ján Garaj, právny zástupca Petra Jarkovského: "Národná diaľničná spoločnosť aj pán Peter Jarkovský si všetky skutočnosti vykonzultovali a došlo k dohode. Ale krajský stavebný úrad je absolútne nečinný."

Peter Jarkovský, ktorý ešte donedávna vyvlastnenie pozemkov odmietal, v súčasnosti práve o to žiada.

Ján Garaj, právny zástupca Petra Jarkovského: "Teraz chceme rozhodnutie o vyvlastnení."

Prednosta Krajského stavebného úradu v Prešove Pavel Slaninka obvinenie z nečinnosti odmieta. Tvrdí, že rozhodnutie nevydali, pretože celá vec v skutočnosti ešte nie je uzavretá. Znalecké posudky, ktoré predložil podnikateľ, sa totiž Národnej diaľničnej nepozdávajú.

Pavel Slaninka, prednosta Krajského stavebného úradu v Prešove: "Národná diaľničná spochybňuje znalecké posudky, ktoré predložil pán Jarkovský do tohto vyvlastňovacieho konania a dala podnet na ministerstvo spravodlivosti na prešetrenie objektívnej výšky náhrady za toto vyvlastnenie."

Úrad preto podľa prednostu čaká na rozhodnutie. To, že sa samotný podnikateľ domáha vyvlastnenia, vníma ako zvláštne.

Pavel Slaninka, prednosta Krajského stavebného úradu v Prešove: "Je to veľmi nešpecifické, aby vyvlastňovaný tak sa ponáhľal a tak tlačil. Pravdepodobne tá cena, ktorú si predstavuje že by mala byť za to vyvlastňovanie, musí byť preňho veľmi lukratívna."

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Kotuľa potvrdil, že k dohode v skutočnosti nedospeli.

Ján Kotuľa, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti: "Nie, s pánom Jarkovským sme sa zatiaľ nedohodli, neuzatvorili sme s ním žiadnu dohodu."

Ako problém Ján Kotuľa vníma nielen požadovanú cenu.

Ján Kotuľa, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti: "Problém sú aj niektoré vecné požiadavky pána Jarkovského."

Na diaľničnom úseku Svinia-Prešov tak naďalej ostáva dokončených 98 % prác, zvyšok tvorí provizórne riešenie.

Ján Kotuľa, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti: "Do 4 mesiacov by sme vedeli skompletizovať celú stavbu."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.