Dokončenie miniobchvatu Prešova bude zrejme meškať

Mal byť hotový v marci 2017. Práce budú trvať možno o tri mesiace dlhšie.

PREŠOV. Minister dopravy Arpád Érsek spolu so štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom počas návštevy Prešova preverili aj postup prác na miniobchvate. Pripustili, že dokončenie stavby sa môže predĺžiť do pol roka 2017.

Doprastav nasadil ľudí aj stroje. Na stavbe je rušno, ale už teraz sa hovorí o tom, že sa práce predĺžia najmenej o tri mesiace.

Ak by to bola pravda a miniobchvat by sa dokončil až v júni, tak by platilo, že 4-kilometrový úsek prepojenia na Nábrežnú komunikáciu by trval 5 rokov.

Podľa zmluvy medzi investorom a dodávateľom mala byť preložka cesty I/68 ZVL-Škultétyho dokončená v marci 2017. Od júna, keď nedokončené stavenisko prevzal Doprastav sa situácia podstatne zmenila, no aj tak na verejnosť prenikli informácie, že už teraz majú v harmonograme prác sklz.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček potvrdil, že stále platí zmluva s Doprastavom, podľa ktorej majú stavbu dokončiť za 9 mesiacov.

„Sklz nastal už v samotnom začiatku, keď ešte prebiehali procesné úkony s kontrolou verejného obstarávania. Začali v júni a my budeme vedieť stav pred dokončením vyhodnotiť až v marci 2017. Počkajme si na to. Ja verím, že dodávateľ sa s tým vysporiada,“ reagoval na situáciu po kontrole na stavbe Viktor Stromček.

Investor postup prác sleduje

Slovenská správa ciest ako investor vykonáva kontrolu každý mesiac. Riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest SSC Jozef Fabián potvrdil že, postupujú podľa plánovaného harmonogramu.

„Tempo je solídne, na stavbe sú dobré ľudské aj strojové kapacity a na všetkých objektoch postupujú dobre,“ informoval Fabián.

Pripustil však, že nastal istý sklz. Asi dvojtýždňový. Subdodávateľ totiž nedodal načas nosníky na mostný objekt č. 201. Presnejšie, ide o most z Nábrežnej komunikácie cez rieku Torysu.

Podľa Fabiána by sa nosníky mali doviezť na Slovensko už v priebehu tohto týždňa a dodávateľ stavby medzitým naplánoval, ako sklz v prácach dobehnú.

V prácach na konštrukcii nadjazdu (208 metrov) na kruhovom objazde pokračujú podľa plánu.

Čo prinesie zima

Práce sa môžu v dôsledku počasia zdržať, s tým počíta aj investor. Aká bude tohtoročná zima sa nedá predpokladať.

„Je nízka pravdepodobnosť, že budeme chcieť súhlasiť s tým, aby sa betonárske či asfaltobetonové práce vykonávali v mrazoch a aj preto sa hovorí o posune termínu dokončenia. Chceme, aby nám stavbu odovzdali v požadovanej kvalite, hoci aj neskôr,“ konštatoval Fabián.

Pripomíname, že od tohto prepojenia sa očakáva odklonenie tranzitnej dopravy z Košíc smerom do Popradu a vodiči sa už nemôžu dočkať, kedy sa skončí čakanie v dlhých kolónach a zdržiavanie na cestách.

V ostataných častiach stavby napredujú podľa plánu.

Ako sa vyriešia križovatky

Prešovčanom je jasné, že po dostavbe miniobchvatu a odklone tranzitu nás čaká ďalší problém na križovatke Levočská - Obrancov mieru. Tá ešte stále nie je zrekonštruovaná a vozidlá sa tam dostávajú do lievika, keď sa pred železničným priecestím dostanú z dvoch do jedného pruhu.

„Máme už vysporiadané majetkové záležitosti aj s vodohospodármi aj železnicami. V novembri môžeme požiadať o stavebné povolenie a možno vo februári 2017 bude vydané,“ vysvetlil Fabián.

Finančné krytie na rekonštrukciu však zatiaľ nie je isté. Rovnako, ako na križovatke Arm. gen. Svobodu -Rusínska a na Solivarskej.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...