Dokončenie Nábrežnej komunikácie je stále v nedohľadne

Prešov - Na prešovskom Stavebnom úrade sa koncom januára začalo nové územné konanie pre stavbu Nábrežnej komunikácie. Bolo však prerušené. "Zainteresovaní zasa vzniesli niektoré pripomienky a požiadavky, a investor, Slovenská správa ciest, k nim musí zaujať stanovisko," zdôvodnil primátor Prešova Milan Benč (na snímke). Podľa neho prišli aj také pripomienky, ktoré už raz boli zamietnuté.

V námietkach, ktoré do územného konania prišli, je napríklad aj to, aby sa stavba komunikácie nedelila na etapy: "To je vec investora, ktorý stavbu financuje. Nechápem, prečo by sme mu nemali vyjsť v ústrety, keď dokáže stavbu pripraviť na etapy. Je to ako na Ulici 17. novembra, z ktorej sme dostali 1 200 podpisov voči dopravnej situácii na nej. Ľudia z obytnej zóny nám zase poslali s iným názorom asi 400 podpisov. Musíme sme sa k tomu postaviť, že čo si viac vážiť 1 200, alebo 400 podpisov. Jedno je však isté, v meste nám dopravu treba riešiť," dodal M. Benč.

Stavebný úrad v Prešove koná vo veci Nábrežnej komunikácie, pretože mu ju postúpil Krajský stavebný úrad ako prvostupňovému orgánu. Celá kauza má však nasledovnú postupnosť: Krajský súd (KS) v Prešove vyniesol pred vyše rokom v kauze vyvlastnenia majetku pre Nábrežnú komunikáciu rozsudok. Rozsudkom bolo zrušené rozhodnutie o vyvlastnení, ktoré v rokoch 2000 a 2001 vydal vtedajší odbor životného prostredia na Krajskom a Okresnom úrade v Prešove.

KS zároveň potvrdil nález a uznesenie Ústavného súdu o tom, že náhrada za vyvlastnený majetok nebola posúdená podľa platného zákona. Súd vec vrátil na ďalšie konanie nástupníckej organizácii, teda prešovskému Krajskému stavebnému úradu. Stavebný úrad však vec však postúpil príslušnému stavebnému úradu, teda mestu Prešov. Stavba Nábrežnej komunikácie je pozastavená do vyriešenia sporného majetkového vysporiadania. Dôvodom pre pozastavenie je zrušené územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Dnes už nikomu v Prešove nie je jasné, čo bude s Nábrežnou komunikáciou. Podľa pôvodných plánov mala byť dokončená v roku 2002. Kto je za daný stav zodpovedný? "Podľa mňa nemusel Ústavný súd rozhodnúť tak, ako rozhodol," zamyslel sa M. Benč. Zároveň povedal, že chybu možno urobila bývalá Slovenská správa ciest: "Možno s občanmi necitlivo rokovala. Keď sa stavby pripravovala, bol som poslancom mestského zastupiteľstva. Aj mňa oslovili, aby som o nutnosti výstavby cesty prišiel presviedčať svojich voličov zo Sídliska II."

Primátor zdôraznil, že každý z občanov, ktorý má záujem, aby sa mesto ďalej rozvíjalo, dal podmienky a vyšlo sa mu v ústrety. "Väčšine z nich sa podávali náhradné byty, mesto na toto zriadilo osobitný fond. Niektorí však z princípu nepopustili. Mali by však pochopiť, že niečo sa dá splniť a niečo nie. Samospráva, rovnako ako štátna správa, hospodári s verejnými peniazmi. A verejné peniaze sa rozhadzovať nedajú," dodal Benč. V niektorých požiadavkách ide o milióny a takéto požiadavky samospráva splniť nemôže: "Mesto nie je investorom stavby Nábrežnej komunikácie, tým je Slovenská správa ciest, my iba pripravujeme pre ňu podmienky."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...