Doprava pri Auparku: Chodcom to môže byť fuk

Investor Auparku dal nakresliť, ako by vyzeralo povrchové 270-miliónové a podzemné 800-miliónové dopravné riešenie Námestia osloboditeľov, aby si oba varianty mohla verejnosť predstaviť s ich výhodami aj nevýhodami. Podľa poslancov Juhu zapúšťať cestu do zeme zatiaľ netreba.

Košice - Firma HB Reavis Group pripravuje na Námestí osloboditeľov výstavbu nákupno-zábavného centra Aupark. To má byť hotové v roku 2010. Teraz sa investor chystá požiadať stavebný úrad o územné rozhodnutie na nové dopravné riešenie námestia. Jeho realizácia má predchádzať stavbe samotného Auparku. HB Reavis plánuje, aby do konca tohto roka bolo vydané aj stavebné povolenie a začalo sa s výstavbou cesty.

800 verzus 270 miliónov

Mesto chce, aby križovatka Štúrova Južná trieda bola mimoúrovňová. Aby cesta vedúca Štúrovou "podliezla" tunelom komunikáciu, ktorá spája námestie s Južnou triedou. Náklady vyčíslili na 800 miliónov Sk. Ak by však cesta ostala na povrchu, jej úpravy by stáli "len" 270 miliónov. Pôvodne to boli dva alternatívne varianty, medzi ktorými sa rozhodovali. No dnes už ide len o jedno, v konečnej fáze mimoúrovňové riešenie s dvomi vzájomne zosúladenými etapami, úrovňovou a nadväzujúcou mimoúrovňovou. Tak investor spracoval projekt, aby vyhovel mestu. Otázka už teda nestojí tak, či realizujú povrchový, alebo podzemný variant. Teraz ide o to, či vyriešia dopravu mimoúrovňovo hneď, alebo postupne po etapách s tým, že kým nenájdu peniaze na podzemnú, ostane cesta na povrchu. Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr v rámci stavebného konania asi na jeseň.

Peňazí je málo

Sto miliónov do dopravy sa zaviazal investovať HB Reavis. Ďalšie financovanie však ešte zabezpečené nie je. Mesto preferuje drahšie, mimoúrovňové riešenie, ale v rozpočte na roky 2009 a 2010 zatiaľ na dopravu na námestí uvažuje len so 100 miliónmi (50+50), z toho 90 miliónov si chce požičať z banky. Investor uprednostňuje lacnejšie, úrovňové riešenie, tvrdí však, že prispieť viac ako 100 miliónmi povinný nie je. Spolu hľadajú iné zdroje, no stále bezvýsledne.

Juh: Tunel zatiaľ netreba

Investor v rámci získania stanovísk dotknutých subjektov pre územné konanie, ktorými však stavebný úrad viazaný nebude, oslovil mestské časti Juh a Staré Mesto. Za Juh dalo minulý týždeň vyjadrenie miestne zastupiteľstvo. Poslanci sa uzniesli, že netrvajú hneď na podzemnej etape, ale zatiaľ stačí realizovať povrchovú. Medzi námestím a Južnou triedou však chcú podchod pre chodcov, aby nemuseli čakať na priechodoch.

Za Staré Mesto odpovedal investorovi starosta Ľubomír Grega (SDKÚ-DS) stručne, že mestská časť nemá k mimoúrovňovému dvojetapovému riešeniu námietky.

Titl: Cesta za 800 miliónov je zbytočná

Podľa Pavla Titla, ktorý pripravuje pre Aupark dopravné riešenie, je však sporné, či je drahšia etapa aj lepšia. Vzhľadom na náklady ju považuje za zbytočnú investíciu. Tvrdí, že pre chodcov sú obe riešenia rovnocenné a hoci podzemný tunel môže motoristom prejazd námestím zjednodušiť, hrozí, že celkovú dopravnú situáciu medzi Steel Arénou a križovatkou Palackého Jantárova skomplikuje.

Bezkolízna doprava

Nové dopravné riešenie námestia, ako ukladá územný plán mesta, zväčšuje pešiu zónu a presúva všetku dopravu okrem MHD zo severnej časti medzi Slovanom a budúcim Auparkom na južnú stranu, kde vznikne štvorprúdovka. Tá sa rozdelí na súčasný samostatný južný i severný koridor na Štúrovej ulici pri Slovenskej sporiteľni. Súčasťou riešenia je tiež úprava križovatky Palackého Jantárova. Aupark bude mať 1 200 parkovacích miest, teraz ich je na námestí okolo 300. Vjazdy do Auparku a výjazdy z neho plánujú riešiť mimoúrovňovými rampami. Po otvorení tam predpokladajú 12-percentný nárast dopravy kvôli novým parkovacím miestam v Auparku, čo podľa analýzy má cesta zvládnuť bez zapustenia do zeme. Územný plán hovorí, že dopravu na námestí v súvislosti s Auparkom treba riešiť teraz bezkolízne a výhľadovo mimoúrovňovo. Titl tvrdí, že úrovňová etapa bezkolíznosť spĺňa.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...