Doprava v okolí Čiernej Vody: dve zlé a jedna dobrá správa

Rozširovanie obytných zón na Čiernej Vode, v Chorvátskom i Slovenskom Grobe, ale aj v Ivanke pri Dunaji či v Bernolákove nesprevádza tak potrebná zmena dopravnej infraštruktúry.

Križovatka Čierna voda - Vajnory
Zdroj: štúdia ALIP

Pri študovaní materiálov súvisiacich s výstavbou priemyselného parku ALIP a obytnej štvrte Šúr v Slovenskom Grobe sme zistili niekoľko zaujímavých informácií súvisiacich s riešením dopravy v seneckom okrese. Z našich zistení vyplýva, že štátna správa na čele s Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií na katastrofálnu dopravnú situáciu nereaguje dostatočne rýchlym a adekvátnym spôsobom. Rozširovanie obytných zón na Čiernej Vode, v Chorvátskom i Slovenskom Grobe, ale aj v Ivanke pri Dunaji či v Bernolákove nesprevádza tak potrebná zmena dopravnej infraštruktúry. Pri tomto tempe schvaľovania výstavby hrozí obyvateľom regiónu trvalý dopravný kolaps. Z dostupných materiálov sme zistili dve zlé a jednu dobrú správu.

Zlá správa: Prípojka na diaľnicu D1 je zatiaľ v nedohľadne

Z vyjadrenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, sekcie dopravnej infraštruktúry k urbanistickej štúdii obytnej zóny Šúr vyplýva, že štát nepočíta s výstavbou diaľničnej prípojky D1 v oblasti odpočívadla Triblavina, o ktorej sa dlhšie hovorí. Vo vyjadrení ministerstva sa doslova píše: „s umiestnením navrhovanej mimoúrovňovej križovatky vyznačenej vo výkrese č. 1 „Širšie vzťahy“ (diaľničná prípojka Triblavina, pozn. redakcie) nesúhlasí, nakoľko podľa koncepčnej štúdie „Doplnenie križovatiek na diaľnici D1 Bratislava - Beluša“ vo výhľade s výstavbou uvedenej križovatky neuvažujú, keďže navrhovaná križovatka je určená v prevažnej miere pre spojenie lokality Slovenský Grob - Šúr s Bratislavou, nie pre tranzitnú dopravu, a to v úseku D1, ktorý je už dnes najmä v ranných a popoludňajších hodinách značne preťažený.“
Inými slovami, automobily zo seneckého a pezinského okresu budú naďalej jazdiť cez Čiernu Vodu.

Zlá správa: Nultý okruh, ktorý pretne pole medzi Vajnormi a Čiernou Vodou možno nebude mať pripojenie

Z informácií na odbornom diskusnom fóre na portáli DIALNICE.INFO vyplýva, že Nultý okruh, ktorý pretne pole medzi Vajnormi a Čiernou Vodou nebude mať pripojenie, ktoré by mohli obyvatelia oboch dedín využívať. Plánovaná križovatka na úrovni mosta cez Šúrsky kanál sa podľa príspevkov diskutujúcich budovať nebude a ostane na úrovni uvažovania do budúcnosti. Ak sa tieto informácie potvrdia, nultý okruh nebude mať pre Čiernu Vodu, no predovšetkým pre Vajnory žiaden prínos a jeho existencia v blízkosti oboch obcí bude iba obťažujúca.

Zároveň treba podotknúť, že definitívna trasa nultého okruhu ešte nie je známa a prvotné informácie sa nemusia potvrdiť. Podľa posledných informácií je najpravdepodobnejšia trasa medzi Vajnormi a Čiernou Vodou. Táto trasa by však pomohla len Vajnorom, cez Čiernu Vodu by tranzit automobilov naďalej pokračoval. Na druhej strane zrejme urýchli aj presun obyvateľov Čiernej Vody do Bratislavy, čo možno považovať za prínos.

Nultý okruh by viedol v smere od letiska M.R. Štefánika. V mieste, kde bude pretínať Seneckú cestu bude umiestnená prvá veľká križovatka. Druhá veľká križovatka sa plánuje v mieste prekríženia s diaľnicou D1. Z nákresu vyplýva, že tretia križovatka v blízkosti Čiernej Vody a Chorvátskeho Grobu by mala byť práve pred Vajnormi.

Dobrá správa: Seneckú cestu rozšíria na štyri pruhy

Podľa viacerých správ, no predovšetkým podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií sa plánuje rekonštrukcia cesty I/61 (Senecká cesta) na štvorpruhovú, čím sa z nej vytvorí ďalšia radiála v smere na Bratislavu. V minulom roku sa posudzovali lokálne varianty v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, informácie o aktuálnom stave projektu sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. Je však zrejmé, že hlavným patrónom tejto stavby by mal byť Bratislavský samosprávny kraj. Na našu požiadavku o viac informácií k štvorprúdovej Seneckej ceste však ľudia z BSK neodpovedali.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...