Druhá etapa obchvatu Prešova sa už mala súťažiť. Opäť ju prehodnocujú

Rezort rieši harmonogram priorít.

PREŠOV. Súťaž na druhú etapu R4, ktorá má byť súčasťou severného obchvatu Prešova, mala byť vyhlásená ešte koncom minulého roka.

Napriek pokročilej fáze prípravy projektu sa tak ešte stále nestalo a na stavbu nie sú zatiaľ vyčlenené peniaze.

Ministerstvo dopravy pripravuje Harmonogram výstavby investičných priorít.

Prešov potrebuje dokončenie dvoch etáp

Tretie najväčšie mesto na Slovensku doposiaľ nemá dokončený ani jeden vonkajší obchvat mesta.

Prešovčania preto v minulosti zorganizovali aj niekoľko protestov, kedy blokovali premávku.

Veci sa pohli dopredu až za posledné roky.

Stavať sa začal západný obchvat mesta, ktorý má byť dokončený v lete tohto roku.

Na diaľničný obchvat plynule nadviazala aj začatá výstavba prvej etapy severného obchvatu.

Prvý úsek R4 sa začal stavať v plnom profile v roku 2019 a dokončený má byť podľa zmluvy v marci 2023.

Prešovčania však požadujú dokončenie celého severného obchvatu, vďaka čomu by sa mohla konečne odkloniť nákladná tranzitná doprava zo sídliska Sekčov.

Naposledy prehodnocovali počet pruhov

V priebehu príprav sa ešte rozhodovalo o tom, či by sa mala druhá etapa stavať v plnom alebo polovičnom profile.

Rokovania prebiehali medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR), Ministerstvom dopravy a výstavby (MD SR), Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) a Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS).

Analýza dopravného modelu spoločnosti NDCON jasne ukázala, že dvojpruhová komunikácia by bola kapacitne nedostačujúca.

Aj vďaka tomu vláda v lete 2019 schválila, že druhá etapa sa bude stavať v plnom profile ako štvorpruhová komunikácia.

Financie na druhú etapu zatiaľ nie sú vyčlenené

Národná diaľničná spoločnosť ešte v novembri ohlásila, že súťaž by sa mohla vyhlásiť do konca roka 2020.

„Aktuálne prebieha pripomienkovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž na zhotoviteľa stavby, následne bude vyhlásené verejné obstarávanie. Predpokladaná lehota výstavby je 52 mesiacov. Zabezpečenie zdrojov financovania výstavby nie je v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti, ale rezortu dopravy,“ informovala nás v januári hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Financie však na druhú etapu R4 ešte nie sú vyčlenené.

„Vyhlásenie verejného obstarávania na stavbu II. etapy severného obchvatu Prešova bude závisieť od schválenia Harmonogramu výstavby investičných priorít, ktorý aktuálne dokončujeme v spolupráci s ÚHP na MF SR. V harmonograme budú pri jednotlivých projektoch záväzne vyčlenené finančné prostriedky a taktiež časový rámec realizácie. Projekt sa má financovať zo zdrojov štátneho rozpočtu,“ informoval nás hovorca ministerstva dopravy Ivan Rudolf.

Kedy sa bude stavať druhá etapa tak bude závisieť od tohto harmonogramu.

Ministerstvo zverejnilo priority

Ministerstvo dopravy ešte v septembri pripravilo zoznam investičných priorít, na základe ktorého sa bude riadiť príprava, výstavba aj údržba cestnej infraštruktúry nasledujúce desaťročia.

Cieľom je, aby sa cestné projekty robili na základe reálnych dopravných potrieb Slovenska, nie na základe politických sľubov a lobingu.

Medzi najväčšími prioritami sa nachádzajú aj úseky z východného Slovenska.

Napríklad na piatom mieste je štvorkilometrový úsek R4, Lipníky – Kapušany, ktorý sa má napojiť na severný obchvat Prešova a aktuálne má spracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

Medzi top priority má patriť aj preložka cesty I/66 Poprad – Huncovce, ktorá je vo fáze územného rozhodnutia.

Išlo však iba o prvý krok. Aktuálne sa čaká práve na vypracovanie harmonogramu časového plánu, ktorý zohľadní aj to, či sa prioritné úseky dajú v dohľadnej dobe uskutočniť.

Pri viacerých to nie je možné, lebo ešte nie sú naprojektované.

V budúcom harmonograme majú byť však zaradené aj úseky, ktoré neboli v zozname prioritných úsekov, lebo sú vo výstavbe alebo poznajú ich CBA analýzu.

Medzi nimi sa nachádza aj spomínaná druha etapa R4 (Veľký Šariš – Kapušany).

Preto sme sa ministerstva dopravy opakovane opýtali, či je ešte možné, že druhá etapa sa v najbližšej dobe nebude realizovať.

„Realizácia projektov závisí od schválenia harmonogramu (teda záväzného vyčlenenia financií zo strany MF). Ten aktuálne dokončujeme. Vašu otázku bude možné zodpovedať až po schválení harmonogramu,“ dodáva ministerstvo.

R4 - severný obchvat, II. etapa

Druhá etapa rýchlostnej cesty R4 sa napojí na križovatke Dúbrava a bude priamym pokračovaním trasovania severozápadného obchvatu mesta Prešov.

„Stavba začína hneď za križovatkou Prešov, sever, ktorá je súčasťou I. etapy. Pokračuje tunelom Okruhliak, za ktorým sa trasa dostáva do údolia rieky Sekčov. Ďalej trasa prechádza okolo obce Fintice ponad rieku Sekčov, železničnú trať Prešov – Strážske, popod cestu I/18 pri vojenskom letisku Prešov, obchádza juhovýchodne obec Kapušany a končí mimoúrovňovou križovatkou na ceste I/18 medzi obcami Kapušany a Lada,“ informuje NDS.

Na vyše desaťkilometrovom úseku cesty sa má postaviť 12 mostov, jedna mimoúrovňová križovatka – Kapušany a 1,8 kilometrový tunel Okruhliak.

Hodnota zákazky by mala byť vo výške 263 miliónov eur bez DPH.

Predpokladaná lehota samotnej výstavby je 52 mesiacov, teda štyri roky a štyri mesiace.

Po konečnom rozhodnutí vlády z konca augusta 2019 by sa mal tento úsek taktiež stavať v plnom profile, teda ako štvorprúdová cesta.

Dokončenie celého severozápadného obchvatu mesta Prešov odkloní tranzitnú dopravu.

Podľa vypracovaných dopravných modelov sú niektoré komunikácie v meste zaťažené od 25 až do 35-tisíc áut za deň.

Ako konštatovala dôvodová správa pri schvaľovaní na zasadnutí vlády v roku 2019, „hlavné komunikácie, ktoré sa nachádzajú v obytných zónach, sú preťažené a dochádza k prekročeniu hygienických limitov. V súčasnej situácii je takmer nemožné jazdiť po komunikáciách na bicykli a je značne sťažené pohybovať sa pri nich pešo“.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.