Drzá firma z Delaware

Na začiatku marca Slovenská inšpekcia životného prostredia napravila prešľap svojej bratislavskej úradovne a vydala predbežné opatrenie, aby sa skládka odpadov v Pezinku prestala (až do právoplatného rozhodnutia) stavať. Napriek tomu sa minulý týždeň práce na skládke obnovili. Táto skutočnosť naznačuje, že v americkom štáte Delaware už asi vedia to, čo sa na Slovensku ešte neoznámilo. Že sklád­ka opäť dostane od úradov zelenú.

Vo februári, keď odpor proti smetisku nadobudol nevídané rozmery, musela inšpekcia životného prostredia odvolať povolenie na stavbu, ktoré vydal jej bratislavský úrad predčasne. Vtedy budovateľka „diela“, spoločnosť Ekologická sklád­ka, rodinná firma Manovcov, urobila dôležitý ťah. Ozná­mila, že všetky práva postupuje firme Westminster Brothers, registrovanej v americkom štáte Delaware. Tým sa mal z kauzy eliminovať jej najcitlivejší bod: zázemie Manovcov v strane Smer. Kandidovanie v regionálnych voľ­bách a členstvo v okresnej rade Smeru, rovnako ako fakt, že Man mladší sa stal prednostom krajského stavebného úradu ako nominant Smeru, boli príliš očividné na to, aby sa dali ignorovať. Postúpením práv sa situácia aspoň navonok politicky zneutralizovala. Úrady môžu opäť konať rovnako „nestranne“, ako konali, keď prijímali rozhodnutia, ktoré museli neskôr korigovať. Zábavné je, že aj na programe májovej schôdze parlamentu, tak ako na programe schôdze aprílovej, je bod 42: Návrh poslancov Smeru Kovačócyho a Zmajkovičovej na zmenu stavebného zákona. Návrh predstavuje akési záložné riešenie pre skládku. Keby ju inšpekcia predsa len nepovolila, aby „americká firma“ mohla dokončiť stavbu na základe územného plánu, ktorý platil v čase, keď sa do nej pustila Ekologická skládka. Dô­vod, prečo sa to všetko deje, vieme od primátora Pezinka. Ide o veľa, presnejšie, o dve miliardy korún.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...