Dúha, a.s. – Keď schránka dodáva schránke

Ani to, že sa o peniaze daňovníkov súťaží vo verejných obstarávaniach, nemusí vždy znamenať, že ich získal ten najschopnejší záujemca. Pri “dobre” nastavených podmienkach je totiž možné pohodlne vylúčiť prakticky všetkých legitímnych…

02. 10. 2015

… záujemcov a o peniaze daňovníkov tak môžu “súťažiť” práve vopred dohodnuté spriaznené firmy.

Jedným z takýchto prípadov zrejme bolo aj verejné obstarávanie firmy Dúha, a.s.. Táto firma vyhlásila 01.07.2013 verejné obstarávanie s názvom “Technologické zariadenia pre projekt Zavedenie vysokoproduktívnej zákazkovej výroby nábytku Dúha, a.s.” Predpokladaná hodnota tejto zákazky bola stanovená na 3,1 mil. eur bez DPH, čo je vzhľadom na predmet obstarávania výrazne viac, ako je na trhu bežné.

Napriek tomu účasť na obstarávaní nebola pre predajcov požadovaných strojov reálna. Firma Dúha, a.s. totiž vo svojom obstarávaní vyžadovala podmienky, ktoré zrejme žiadny legitímny záujemca nemohol splniť. V prvom rade, požadované stroje na výrobu dreva neboli vo verejnom obstarávaní jednoznačne vymedzené. Napriek tomu však víťaz obstarávania mal tieto stroje dodať do 1 mesiaca po ukončení obstarávania. Firmy, ktoré by sa teda tohto obstarávania zúčastnili, by museli byť schopné na požiadanie dodať 47 rozličných strojov od mnohých rôznych výrobcov. V prípade nesplnenia tohto cieľa by dodávateľ platil sankciu vo výške 50 000 eur + 5000 eur za každý začatý deň omeškania.

Dodávateľ navyše mohol vystaviť faktúru so splatnosťou 90 dní až po 30 dňovej skúšobnej prevádzke, pričom v obstarávaní chýbali aj základné údaje o tom, koľko bude mať táto prevádzka zmien, aký materiál pri akej kvalite sa bude používať, aká kapacita je vyžadovaná a podobne.

Nemecká firma Michael Weinig AG (MW) podáva sťažnosť

Verejného obstarávania firmy Dúha, a.s. sa chcela zúčastniť aj nemecká firma Michael Weinig AG (MW). Vzhľadom na tieto a iné neprimerané podmienky však pre ňu účasť na tomto obstarávaní nebola reálna. Preto sa firma MW obrátila so sťažnosťou na slovenský Úrad pre verejné obstarávanie a zástupca tejto firmy pripomienky ku obstarávaniu riešil aj osobne na stretnutí v Bruseli so zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom.

Po tomto tlaku firma Dúha, a.s. obstarávanie 26.05.2014 zrušila. No už 28.08.2014 firma Dúha, a.s. vyhlásila nové obstarávanie, ktoré bolo takmer na nerozoznanie od toho predošlého. Odhadovaná nadhodnotená suma bola rovnaká do posledného centu a z pôvodných neprimeraných podmienok sa zmenilo len málo (viď tu a tu)- napríklad dodacia lehota bola zvýšená z jedného na štyri mesiace. Nové obstarávanie firmy Dúha, a.s. však paradoxne prinieslo aj nové neprimerané podmienky. Súčasťou nového obstarávania napríklad už nebolo poskytnutie prvej platby, a tak mal dodávateľ získať peniaze až po 180 dňoch po objednávke, dodaní, montáži a vyzdvihnutí.

Nové obstarávanie firmy Dúha, a.s. teda bolo výsmechom voči pôvodnej kritike, a preto som sa o prípad začal zaujímať aj ja. 18.02.2015 som v súvislosti s týmto prípadom podal podnet na OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom. Nové obstarávanie medzičasom vyhrala cyperská schránková firma Hassegawa Limited. Samotná firma Dúha, a.s. je navyše tiež vlastnená cyperskou schránkovou firmou Arleen Trading Limited podnikateľa Miroslava Remetu.

Dúha, a.s. pod tlakom súťaž zrušila aj druhýkrát

V utorok však Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil informáciu o tom, že firma Dúha, a.s. súťaž zrušila aj druhýkrát. Dôvodom bol zrejme tlak po tom, ako som medializoval informácie o tomto obstarávaní, ako aj tlak zo strany vyšetrovateľov OLAF-u. Vzhľadom na to, že programové obdobie na čerpanie fondov EÚ končí už o 3 mesiace, firma Dúha,a.s. už nestíha obstarávanie zopakovať aj po tretí krát. K zneužitiu peňazí daňovníkov tak už nedôjde.

Úspešný koniec – podarilo sa ochrániť peniaze daňovníkov

Úspešný koniec tohto prípadu a to, že sa nakoniec podarilo ochrániť peniaze daňovníkov, je pre mňa dôkazom toho, že boj proti podvodom pri verejných obstarávaniach má zmysel. Navyše, nejde o prvý podobný prípad – už v minulosti bolo ukončené jedno pochybné verejné obstarávanie, na ktoré som upozornil vo svojom prvom podnete pre OLAF. K dnešnému dňu som podal na OLAF podnety s 15 podobnými prípadmi, v ktorých boli podľa môjho názoru ohrozené peniaze daňovníkov. Verím, že dve zrušené súťaže preto nie sú poslednou pozitívnou správou pre daňovníkov. Rovnako verím, že z úspešného ukončenia tohto prípadu sa poučia aj ďalšie firmy, ktoré si myslia, že môžu zneužívať peniaze daňovníkov bez hrozby akéhokoľvek trestu.

Samozrejme, hlavným problémom pri prerozdeľovaní eurofondov nie sú podvody, ale to, že samotné eurofondy vôbec existujú.

Eurofondy totiž presúvajú zdroje od produktívnych subjektov k neproduktívnym, deformujú trhové prostredie a podporujú korupciu. Eurofondy navyše nikdy nie sú zadarmo. V prvom rade, aj tzv. “čistí príjemcovia” ako napríklad Slovensko, musia okrem priamych platieb do rozpočtu Európskej únie znášať aj rôzne iné náklady, ktoré sa vo finálnej platobnej bilancii neobjavia, aj keď na nich slovenská ekonomika reálne dopláca. Príkladov je nespočetné množstvo – od zavretia atómovej elektrárne až po kvóty na cukor, či (našťastie nedávno zrušené) kvóty na mlieko. V druhom rade, projekty platené z eurofondov spolufinancuje aj štát. Aj projekty ako ten, ktorý plánovala firma Dúha, a.s., tak zvyšujú verejný dlh Slovenska, napriek tomu, že ich prínos pre ekonomiku je nulový.

Jediným skutočne poctivým a ekonomicky prospešným riešením tak je zrušenie eurofondov bez náhrady. No kým eurofondy budú existovať, budem bojovať za to, aby sa na nich nepriživovali podvodníci, ktorých jediným cieľom je nekalými praktikami zarobiť na úkor daňovníkov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...